Já Jsem

PROVOLÁNÍ PRO DĚTI ZEMĚ

Ty Mocná Majestátná „Boží Přítomnosti“! 

Jejíž zdánlivé Tajemství Života obklopuje Tvé Stvoření, 

udělej z tohoto „zdánlivého“ 

Radostnou Realitu pro Tvé Děti Země. 

Zahal je do Tvého Ohromného Záření 

a osvětluj Cestu každého z nich, 

aby nezakopli.

Nekonečná je Tvá Trpělivost! 

Trvalá je Tvá Láska! 

Velký je Tvůj Mír!  

Ty zázračná „Přítomnosti“

nazývaná „Přírodou “, 

reagující na Boha ve Tvém Stvoření, 

vylej na tyto Své Děti 

Svou Milující Hojnost. 

Děti čtyř živlů, 

Já volám k Tobě! 

Přijďte! 

A služte Dětem Světla! 

Kéž by každý udržel planoucí Záři Lásky, 

pak by všechny ostatní podmínky mohly být odloženy 

díky přílivu Této Mocné „Přítomnosti“!

Sant Germain, volný překlad + fotografie: Maia Špačková