MAIA TEXTY

DEMONSTRACE, BOJ PROTI NĚČEMU … POSILUJE TO, CO NECHCETE

Demonstrace, protesty, revoluce…

Všechny tyto lidské projevy v sobě nesou energii „boje proti něčemu“.

Tento mocný nástroj směruje tok velkého množství energie, která je odevzdávána lidmi, kteří se takovýchto situací účastní.

Emoce se násobí a zaplavují každého účastníka. Sami víte, co dav dokáže s vaší vůlí.

Lidé jsou vedeni strachem o svou budoucnost.

Strach snižuje vibrace a narušuje vaše energetické pole. V tuto chvíli jste jako otevřené nádoby a každý si může vzít, co hrdlo ráčí.

Mimo to, energie vložená do boje či protestu proti něčemu, přímo posiluje tento objekt. Sami to znáte v malém, když bojujete s váhou, jste v neustálém procesu, který nikdy nekončí, protože svému problému věnujete tolik pozornosti, až si začne žít svým vlastním životem.

To, čemu dáváte pozornost, neustále do svého života zhmotňujete.

Tento princip je vám každodenně předkládán médii. Zaměstnanci médií nemají mnoho ponětí o tom, čemu slouží a jen následují pokyny, ale ti, kteří za médii stojí, jsou si vědomi této tvořivé síly a tohoto principu.

Vy jste pak těmito principy naprogramováni, abyste si svým podvědomým jednáním do života vtahovali to, co sledujete s odevzdáním svých emocí na obrazovce.

Vaše tvořivá síla je po generace zneužívána nejdříve církví, která se staletími vyprázdnila, a tak místo ní musel přijít nový svatostánek v podobě televizních přijímačů.

Tato výměna štafety nastala bez vaší pozornosti a pokračuje programováním a směrováním vaší energie. Tam, kam chtějí, vždy upoutají vaši pozornost a váš hněv, který vás nakonec dovede do ulic posílit to, co nechcete.

Smysl pro humor se jim v tuto chvíli nedá upřít.

Proto ti, co trochu chápou vesmírné principy a začínají více žonglovat se svou tvořivou silou, stávají se více bdělými a pečujícími o svou schopnost tvoření.

Vědí, že to, čemu věnují svou pozornost, posilují. Zatímco to, čemu svou pozornost upřou, zanikne.

A tak se stane i s vládami.

Není zapotřebí nic bořit, nebo něco přetvářet.

Stačí to nechat být a věnovat pozornost věcem, které za to stojí.

To znamená – SÁM SOBĚ.

A poté věcem, které nás těší a jdou nám zlehka a bez větší námahy.

Pokud by si lidé na celé planetě sami sobě věnovali opravdovou bdělou pozornost, pak by se svět změnil v mžiku.

Už by totiž nebyl nikdo ochotný jít válčit, ubližovat druhým a okrádat je.

Nikdo by neměl potřebu proti někomu nebo něčemu bojovat. 

Představte si, že by byla vyhlášena válka a nikdo by do ní nechtěl jít.

Pokud tedy, místo abyste byli součástí „demonstrací“, poskytujete lásku a péči sobě a věnujete pozornost věcem, které děláte rádi, jste velkým přínosem pro mír a spravedlnost na této planetě.

Bojem proti něčemu ztrácí všichni zúčastnění.

Boj nepřináší mír ani pravdu.

Kolikrát ještě budou lidé zkoušet demonstrace a revoluce,

aby pochopili, 

že to není nástroj pro opravdovou změnu?

Text + fotografie: Maia Špačková

——————————————————————————————————————————————————-

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

3 komentářů

 • Avatar photo

  Maia

  Pokud by lidé,
  kteří chtějí změnu,
  chtěli vykročit směrem k úspěchu,
  pak další shromáždění lidí,
  kteří chtějí dát najevo své spojení,
  by mělo proběhnout úplně pod novým názvem,

  než nese slovo „demonstrace“. 😉

  Najděte souladný, silný název,
  uchopte to laskavě, ale s velkou rozhodností,

  najděte způsob,
  jak v lidech probudit vizi v bohaté produktivní časy
  a pak,
  nechť všichni udržují svou představu,
  touhu po spojení a harmonii,

  bez pocitů pomsty a boje,
  a pak se může zrodit jiskra Plamene Změny,
  která se během krátké doby rozhoří v Oheň,
  jenž zaznamenají všechna lidská srdce

  toužící po spravedlnosti a hezkém,
  tvořivém životě. 🥰🌹😘

 • Avatar photo

  Radka

  Nevím, jestli jsem to četla od Abrahama nebo koho, ale často si vzpomenu na hlášku: “ Kdyby se každý staral sám o sebe, bylo by o všechny postaráno“. Je vtipné, že když jsem to občas před někým řekla, vyvolávalo to často i negativní odezvu v tom smyslu, že je to sobecké a co ti, kteří se o sebe postarat neumí… , A přitom je to o starání se, péči… Kdežto všechny boje za cokoliv jsou akceptovány. I když jsem se několika demonstrací v průběhu svého života zúčastnila, toto už mi došlo. A mnoho shromáždění , kde lidé společně meditují, má velmi pozitivní vliv na celou společnost. Věřím, že i společný zpěv má podobné dopady.

  • Avatar photo

   Maia

   RADKO
   myslím že to je asi Abraham.
   Ta věta se mnou také velmi rezonovala. 🙂