MAIA TEXTY

ZAMILOVANOST: Jak funguje „Magie Lásky“

Partnerské vztahy jsou báječným zrcadlem toho, jakým směrem zaměřujeme své myšlenky.

Na počátku každého vztahu je zamilovanost.

Je to stav, ve kterém se každý zamilovaný cítí nádherně a v takovém pocitovém rozpoložení se nám všem moc a moc líbí.

V čase zamilovanosti jsme my sami tvůrci tohoto báječného pocitu, protože se na milovaného partnera díváme očima našeho Zdroje Života = JÁ JSEM Přítomnosti. Soustředíme se na to, co se nám na partnerovi líbí a náš Zdroj nám v tomto souladu přináší důkazy prostřednictvím našeho partnera tak, že on projevuje pouze ty stránky, které máme rádi a na které se soustředíme. To, jaké myšlenky o partnerovi máme, se nám manifestuje v naší realitě.

Je to nádherná energie, která nám přináší ještě více radosti ze života.

Je to tak, každé silné přiblížení ke Zdroji = Přítomnosti se projevuje v našich pocitech, kdy cítíme obrovskou radost, nadšení a vášeň ze života.

Mnoho lidí je bez znalosti těchto principů tvoření a mají zvyk především sledovat zkušenosti někoho jiného a podle toho již s jistými předpoklady a domněnkami přistupovat ke svým vlastním zkušenostem. A tak přijímají myšlenky o tom, že zamilovanost trvá jen krátce a že se brzy dožijí tzv. „vystřízlivění“. A protože si někteří lidé nedovolují mnoho radosti ve svém životě a nechápou pravou podstatu těchto emocí, začnou za nějaký čas přistupovat k zamilovanému stavu s pochybnostmi a dají průchod prvním zaměřením na nedostatky milované osoby.

A protože podle Zákona přitažlivosti podobné přitahuje podobné, začne zaměřování se na jisté nechtěné detaily přitahovat více a více podobných myšlenek.

Tuto chvíli si mylně většina vysvětluje jako „vystřízlivění ze zamilovanosti“, protože si myslí, že obraz, který mají o partnerovi ve chvíli, kdy jsou zamilovaní, je nereálný.

Skutečná a neměnná „Pravda“ je ta, že vše, co prožíváme a máme ve své realitě, jsme si pouze my sami plnohodnotně stvořili.

Tudíž „Vše je Pravda“!

Pravdivý je tedy obraz partnera ve stavu zamilovanosti a pravdivý je obraz partnera ve stavu vystřízlivění. Obojí je skutečné…a obojí je odpověď Vesmíru na to, kterým směrem myslíme, což se také filtruje skrze naše domněnky a víru.

Vše, co ve Vesmíru existuje, obsahuje oba konce vibrace – oba protipóly.

A je pouze na nás, jaký konec budeme aktivovat tím, kam směřujeme svou pozornost.

Ve vztazích se to pak jednoduše ozrcadlí takovým způsobem – buď se svým partnerem setrváme ve stavu zamilovanosti tak dlouho, jak dlouho budeme směřovat pozornost pouze na věci a povahové rysy, které u partnera chceme mít a líbí se nám – tímto vzájemně spolutvoříme partnerův rozvoj a růst; nebo se během krátké chvíle dostaneme do stavu vystřízlivění, jelikož u nás začne převládat pozorování detailů a vlastností, které jsme u partnera vidět nikdy nechtěli a náš vztah se ocitne v místě, které odpovídá vibrační podstatě toho, co ve stále vzrůstající frekvenci a množství vidíme a zároveň považujeme za neměnnou realitu.

Toto je princip „Magie Lásky“, 

která se odehrává ve všech vztazích.

Partnerské vztahy jsou vždy odrazem našich myšlenek, 

které tvoří náš bod přitažlivosti.

Text + fotografie: Maia Špačková

—————————————————————————————————————————————————

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

One Comment