MAIA TEXTY

FYZICKÁ SMRT A ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI   

Jakmile se snažíme od sebe něco odehnat, většinou toho získáme ještě více.

A zde vzniká paradox.

Lidé se smrti velmi bojí, chtějí mít jistotu, že je jen tak nepřekvapí nepřipravené, ale nakonec drtivá většina zaměřuje pozornost na smrtonosné myšlenky a skutečně jim věří.

Když se na tento předmět podíváte z vyšší perspektivy a když skutečně chápete princip „Zákona přitažlivosti“ není v tuto chvíli „legračnější a paradoxnější téma“, než je to o smrti.

Nacházíme se v časovém úseku reality, kdy se mnoho lidí začíná zajímat o posmrtný život. V této části obrazu se skutečně začínají odkrývat informace na základě reálných zážitků toho, že naše duše je „nesmrtelná“ a je součástí něčeho mnohem širšího, než je jen fyzická zkušenost na Zemi.

O této části pravdy je napsáno mnoho knih a článků, takže se o tom nemusím do hloubky zmiňovat, kromě jediného – opustíte-li své fyzické tělo, jsou vám na další fyzické cestě odepřeny veškeré aktivované informace, které jste v předešlém životě měli. Vše musíte opět a opět aktivovat, což je pro většinu lidí skutečně nejtěžší věc a velmi často se v procesu ztrácejí.

V tomto článku mám ale záměr otevřít téma „fyzické smrti“.

Jak souvisí se Zákonem přitažlivosti a jaké faktory jsou u ní určující?

Fyzická smrt je ve své podstatě rozporuplné téma.

Většina v ní stoprocentně věří, ale snaží se ji zahnat stůj co stůj tím, jak omezuje svou existenci stále novými JISTOTAMI!

Zdravotní péče, sociální péče, zákony, pravidla, charita apod.

Při neustálé touze zahnat „smrt“ na ni každou chvíli zaměřují pozornost. A média, politika, knihy, zvyky tuto kulturu smrti vhodně podporují. 

Co však tvoří pravou podstatu „fyzické smrti“ většině lidem uniká.

SMRT tvoří MYŠLENKY!

Smrt není paní s kosou, která na vás číhá za rohem, aby vás škodolibě vyrvala z náruče drahocenného života.

Je to pouze logický výsledek „Zákona přitažlivosti“ který je tím nejdokonalejším nástrojem pro vývoj každé duše.

A protože Stvořitel sám je bez sebedestruktivních myšlenek, vytvořil pro své prodloužení „pojistku“ v podobě nezničitelné energie duše a vědomí.

Základem veškerého tvoření ve vesmíru a multiverza je MYŠLENKA.

Pro vše, co se zhmotní, je společný první krok – pomyslet na to.

A tento základní princip se týká i aktu fyzické smrti.

Ve skutečnosti není nic, co by bylo pevně dané a co by nešlo změnit během malého okamžiku.

Veškerý váš život stojí pouze na vašich myšlenkách, tedy na tom, na co nejčastěji zaměřujete svou pozornost.

To se stává zvykem, který formuje vaši existenci.

Lidé nejčastěji myslí na to, v co věří – a dost často se toho zároveň bojí.

Ale víra nemá žádné pevné hranice.

Pokud tedy někdo věří v to, že „fyzická smrt“ je nezbytně nutná, pak tato specifická vibrace bude přitahovat další takto zaměřené myšlenky. A jistý, převládající počet myšlenek začne časem přitahovat příležitosti, díky nimž se tato bytost bude dostávat do situací, ve kterých se bude cítit ohrožena na životě.

Čím blíže se člověk dostane k hranici pomyslného věku, kterého si myslí, že by se mohl dožít, tím častěji ho myšlenky nesoucí vibraci sebedestrukce zachvacují.

Toto se týká té největší části lidstva.

Pak je tu skupina dětí, které i když jsou v prenatálním vývoji – MYSLÍ – tedy myslí tak, jak vibruje jejich nejbližší okolí.

A děti potom tuto vibraci zrcadlí tím, jak myslí sami o sobě.

Žádný OSUD…pouze „Zákon přitažlivosti“.

Pokud tedy v sobě nese duše záměr prožít brzkou smrt, nebo jisté postižení, vždy si vybere ke svému záměru odpovídající vibraci rodičů.

To neznamená, že si tito rodiče přejí smrt dítěte, či jeho postižení… častěji je to spíše výsledek toho, na co zaměřují pozornost tím, že se toho bojí, mají pochybnosti a obavy.

A prenatální péče současného systému zdravotnictví tomuto tvoření velmi napomáhá.

Paradox.

Chování lékařů, strašení vás prognózami, diagnózami apod. ve skutečnosti odporuje jejich přísaze. Oni vám naopak v drtivé většině pomáhají tvořit váš strach a tím vaši zkázu.

Naše fyzické tělo je dokonalý dar…

Pokud teoreticky odpojíte své myšlenky (např. při hluboké meditaci) …tělesné buňky automaticky pracují pouze ve směru Dokonalosti!

Začnou se regenerovat, obnovovat a jdou jen cestou ŽIVOTA!

Naše fyzické tělo je tedy naprogramováno jen na to, 

že CHCE ŽÍT!

Proč ale vidíme kolem sebe pravý opak?

Protože buňky musí poslouchat naše vědomí (a tím se dostáváme do rozporu se svým fyzickým tělem, které chce vibraci Lásky).

Vlastně musí být oddané svému pánovi, i když jejich skutečným přáním je „Život“.

ŽIVOT znamená prosperitu, mládí, stálou energii, radost, vášeň, pohyb apod.

Pokud tedy buňky chřadnou, stagnují a stárnou, neděje se to proto, že by to byla jejich vůle, děje se to proto, že je to vůle vaše.

Ta automaticky odpovídá tomu, v co věříte a na co často zaměřujete svou pozornost. To tvoří následně to, jak se cítíte a v konečném důsledku tím volíte manifestaci takovou, která tomu vibračně odpovídá.

Pokud tedy věříte tomu, že musíte vypadat podle svého chronologického věku, pak podle něj budete vypadat.

Pokud věříte tomu, že je běžné a normální věkem ztrácet pružnost myšlení a pamatování si, pak se vše bude dít podle vašeho scénáře. Na toto téma je dnes módní při každém nevzpomenutí tvrdit, že má ten dotyčný Alzheimera. Lidé si myslí, jak báječná to je legrace…ale buňky neznají sarkasmus. A Alzheimer či demence se stává novou epidemií.

Pokud věříte tomu, že jste na silnici ohroženi každou chvíli, pak se tak i časem stane.

Pokud věříte tomu, že se vaše babička dožila 80 let a že vy se toho nedožijete díky znečištěnému životnímu prostředí, pak získáte přesně to, co CHCETE.

Pokud věříte tomu, že každá nahmataná bulka v prsu je rakovina, pak ji mít budete.

Pokud věříte tomu, že vážné zranění znamená smrt, pak jistě zemřete.

Pokud věříte tomu, že je normální zemřít do první stovky let, pak se děj vůle tvá.

A takto bych mohla pokračovat ještě dost dlouho.

Víra je velmi vrtkavá, ale tělo na ni vždy reaguje.

Fyzické tělo má však v sobě neskutečné rezervy pro přežití, protože to nejdůležitější ve Vesmíru je „Život sám“.

Dokonce dokáže dojít až do extrému, který někomu nahání strach.

A tak člověk může žít i se smrtelným zraněním a dokonale se uzdravit.

Vše se odvíjí od touhy dotyčného žít, kterou má možnost si uvědomit i v posledním okamžiku svého odchodu (v tu chvíli se totiž zaměřuje jasně na to, CO CHCE).

Nebo vyvázne i z té nejděsivější situace, která by pro jiné, jež by si v tom okamžiku řekli, že jsou mrtví a vzdali to, znamenala jasnou zkázu.

Samozřejmě, další otázkou na vyšší úrovni je, zdali by se člověk, který se skutečně zaměřuje na to, co chce a ŽIJE, dostal svou vibrací do podobně extrémních situací.

Já jasně odpovídám, že by volil ve vibraci „lásky“, tedy vývoj každé situace by měl pozitivní řešení už na svém počátku…a časem by jisté ohrožující situace úplně zmizely.

Opravdové a hluboké pochopení „Zákona přitažlivosti“ vede pouze k ŽIVOTU ve frekvenci lásky.

Bez nemocí, dramat, bídy, nehod, chřadnutí, stárnutí, smrti.

Ten, kdo se trochu zajímá o různé informace ohledně duchovna, tuší, že vývoj jde směrem ke stále vyšší vibraci.

Stejně jako ukazují obrazce tvořené pomocí zvuku a mouky.

Čím vyšší vibrace…tím krásnější a složitější obrazec.

Co z toho logicky vyplívá?

Naše tělo a vědomí bude tím krásnější, čím budeme vibrovat výše.

Destrukce a smrt nese VŽDY NÍZKOU VIBRACI, která postrádá esenci LÁSKY.

A v tomto okamžiku se ezoterika velmi mílí, pokud se snaží vysvětlovat „fyzickou smrt“ jako skutečný vývoj k vyšší existenci bytí a konečnou fázi našeho vývoje.

Skrze nízkou vibraci „sebedestrukce“ není přímá cesta do galaktické rodiny, ze které všichni pocházíme. A vaše Vyšší Já to velmi dobře ví, proto volí VŽDY ŽIVOT!

Cesta opravdové transformace lidské bytosti vede SKRZE FYZICKÝ ŽIVOT,

díky pochopení DARU HMOTNÉHO TĚLA jako součásti vašeho skutečného MISTROVSTVÍ.

A na této cestě je „fyzická smrt“ přetransformována ve „věčný život“.

Což nemíní, že musíte být přikováni navždy k této planetě.

Věčný život znamená, že stále máte své „Já Jsem“ s aktivovanými informacemi

jako nejcennějším Bohatstvím v celém Vesmíru.

Pouze své tělo převibrujete „Láskou“ do vyšší jemnosti existence.

Láska je radost, život, krása, pohyb, vášeň, nadšení, vývoj, VĚDOMÉ TVOŘENÍ.

To je soulad, 

ve kterém budete prosperovat jak vy, 

tak i vaše fyzické tělo.

Navždy!

Text + fotografie: Maia Špačková

——————————————————————————————————————————————–

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

4 komentářů

 • Avatar photo

  Maia

  Párkrát jsem měla chuť vložit na stránky video
  od lidí, které máte určitě moc rádi.
  Jenomže, v poslední době někteří tito známí lidé často mluví
  o nutnosti zestárnou a zemřít,
  I přes to, že učí,
  jak myšlenkami ovlivňujeme svůj život
  a jak si tvoříme svou realitu.

  Takže na tuto specifickou myšlenku existuje v celé
  existenci multiversa „jediná výjimka“?
  Jeden z nejgeniálnějších nápadů je
  „zemřít zdravý“.
  Opravdu? 😍

 • Avatar photo

  Gabriel

  Poznámky k textu :

  Víra nemá žádné pevné hranice = protože víra je „vidění okamžité tzv. pravdy,
  tedy něčeho, co jsme osobně či jako společnost, zažili a uložili do své sobní
  či společenské zkušenosti a jak to lidé stále opakují, vzniká silná VÍRA.
  —–

  ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI funguje pro všechny oblasti našeho života zde na Zemi stejně.
  Vibrace tvoří cestu k tomu, čím vibrujeme – strachy z nemocí, chudoby, osamocení
  a tedy i smrti. Proč by to se smrtí mělo být jiné?

  —-
  To, že stárne a umírá většina, neznamená, že mají pravdu a je to nutnost.
  Kolik úžasných věcí na světě bylo obejveno jednotlivcem, který cítil a očekával, že je něco jinak?
  VŠECHNY!!!!!
  Všechny vynálezy a úžasné věci a pohádkové bohatství bylo stvořeno těmi,
  kdo nevěřili obecným paradigmatům a šli se podívat nevěřícně za oponu 🙂

 • Avatar photo

  Ludmila Galova

  krásny čas milí:)
  věřím tomu všemu celým srdcem… po letech čtení, poslouchání, učení atď,až teprve ted začínám privadet vše do praxe a praktikovat…zdokonalují se v praktikování každý den…už ta Cesta je cílem a já dělám vše jak nejlíp pro teď umím.fyzicke telo, nesmrtelnost, krása je mou témou a slyším na vše,co se tohoto týče.od malinka si pamatuji ,že jsem si jako holčička říkávala,že všechno když moc chceš se ti splní.touzila jsem se každé ráno probudit s dlouhýma vlaskama:) nikdy jsem si neuměla predstavit sebe jako starou dámu…zestarnout…proto jsem myslela,že asi umřu mladá 🙂 mela by jsem prosbu.. když by byl čas a chuť,mohli by jste blíže popsat jak by to probihalo s fyzickým tělem.moje mysl si potřebuje vytvořit nějaký obrázek toho,že kdyby jsem teda neumřela a chtěla již odejít,jak by to probíhalo s tělem… úplně by zjemnilo vyvrací natolik,že by se „vypařilo“
  děkuji krásně za odpověď…
  děkuji za tyto stránky

  • Avatar photo

   Maia

   Milá Ludmilo
   děkuji za příspěvek a pěknou inspiraci na článek. 🙂
   Po přečtení Vašich slov jsem si na něco vzpoměla a šla se podívat na internet.
   A zjistila jsme ohromující souvislosti,
   takže to zakomponuji do článku na téma „Nanebevzestoupení“.

   Ale jen v krátkosti,
   naše buňky mají v sobě světelná vlákna, teď nevím přesně jak dlouhá, ale jde o nějaký kilometr v každé buňce.
   Vědecky je to prokázané.
   Takže, Bůh myslí na všechny varianty a cesta do skutečného domova je předem připravená.
   Tělo se nevypaří v takovém smyslu, jak to známe.
   Vlákna Světla se rozvinou a Světlo prostoupí každou buňkou těla.
   Aby tělo nápor Světla vydrželo, musí ta dotyčná bytost udržovat nějakou dobu velmi vysokou vibraci…jako Eliáš, jako Ježíš, jako Saint Germani a další.
   Díky tomuto nahromaděnému Světlu se fyzické tělo přesune do jiné formy existence, která je stejně hmatatelná, jako ta naše,
   ale jen existuje na jiných vibracích, tudíž pro naše oči neviditelné,
   jako mnohé složky světla.
   Nevidíme je, ale jsou tam.
   A tak to je i s nanebezestoupením.

   Proto před tím ten jedinec prochází tréninkem zde na Zemi,
   aby v každé stuaci dokázal plně vědomě udržet Světlo- vyšší vibraci.

   Jak je dostatečně vytrénován,
   jakmile se rozhodne, má schopnost projít tímto procesem
   a stát se členem Galaktické rodiny.

   pak má dveře otevřené oběma směry.
   Může se vracet na Zemi za účelem podpory lidstvu a setrvávat v jiné dimenzi,
   kde je plný soulad a dokonalá krása. 🙂