PENÍZE,  Transformace

PODVĚDOMÍ JAKO KLÍČ K BOHATSTVÍ

Pokud bojujete s finančními problémy nebo nevíte, kde máte vzít peníze, aby se mohlo splnit některé vaše přání, hledejte příčinu v podvědomí. Nedokázali jste ho totiž přesvědčit, že budete žít vždy v bohatství a nadbytku. I vy jistě znáte muže a ženy, kteří pracují několik hodin týdně a přesto vydělávají obrovské sumy.Přitom se nijak zvlášť nenamáhají. Nevěřte, že k penězům a majetku lze dospět jen tvrdou prací a v potu tváře. Pravý opak je skutečností: To nejjednodušší řešení je vždy nejlepší. Dělejte to,co vám radí vaše srdce, a čiňte to z čistého potěšení.

Bohatství je otázkou ducha. Bohatství není nic jiného než podvědomé přesvědčení. 

Přirozeně, že se nestanete milionářem prostě tím, že si budete říkat: „Jsem milionář, jsem milionář!” Tohoto cíle dosáhnete jen tehdy, když zaujmete k věci patřičný postoj, to znamená, když ve své mysli vyhradíte pevné místo myšlenkám na bohatství a nadbytek. Kdo se bojí chudoby nebo se za chudého považuje, ten také chudý bude. Kdo však zaměřuje své myšlenky na bohatství, bude žít brzy v nadbytku. Nikde není psáno, že člověk musí strávit život v nouzi a bídě. Také vy můžete být bohatí. Neboť vaše slova mají moc očistit ducha od nesprávných představ a nahradit je správnými myšlenkami.

Ideální metoda – získání správného postoje k bohatství:

Když čtete tyto řádky, snad si říkáte: „Chtěl bych také bohatství a úspěch!” Stačí dělat jen jedno. 

Opakujte si třikrát až čtyřikrát denně vždy pět minut slova „bohatství – úspěch”. Tato slova mají nesmírnou moc, neboť ztělesňují nekonečnou moc podvědomíKoncentrujte své myšlenky na tuto sílu ve svém nitru a podmínky a okolnosti, které si přejete, brzy vstoupí do vašeho života. Neříkejte si „jsem bohatý”, ale dovolte svým myšlenkám setrvat pouze u tvořivých sil ducha. Pokud vyslovujete jen slovo „bohatství”nemůže také dojít k žádnému duševnímu rozporu mezi rozumem a podvědomím.

Kromě toho se do pocitu bohatého člověka vžijete tím silněji a trvaleji, čím déle se vaše myšlenky budou zabývat představou blahobytu a nadbytku. Nikdy nezapomínejte, že kdo se cítí bohatý, ten bude bohatý.Vaše podvědomí je jako banka či prostě úřad financující všechna vaše přání. Myšlenky a přání uložená na toto konto – ať už se točí kolem bohatství nebo chudoby – se rozmnoží úroky a úroky z úroků, a to v dobrém i špatném. Zvolte si proto blahobyt a nadbytek!

Proč člověku nepomůže tvrzení, že je bohatý:

V posledních 35 letech jsem hovořil s mnoha lidmi, kteří si stěžovali: „Týdny a měsíce jsem si říkal: Jsem bohatý a žiju v blahobytu’a nic se nestalo.” Brzy jsem zjistil, že při slovech „jsem bohatý, žiju v blahobytu” vnitřně cítili, že ve skutečnosti jen obelhávají sami sebe. 

Jeden muž mi říkal: „Do omrzení jsem si opakoval, že jsem bohatý a zámožný. Zatím se moje situace ještě zhoršila. Věděl jsem ale, že tohle tvrzení prostě neodpovídá skutečnosti.” Ze stejného důvodu ale také podvědomí odmítalo obsah jeho slov a stal se pravý opak toho, co tento člověk navenek tvrdil. Konstatování tohoto druhu se mohou stát skutečností jen tehdy, když vyjádřená myšlenka má zcela jasný obrys a když není v podvědomí vyvolán odpor. Životní okolnosti muže, o němž jsme hovořili výše, se zhoršily jen proto, že když mluvil o bohatství, myslel v podstatě stále na chudobu. Do podvědomí se totiž vryjí vaše skutečné myšlenky a pocity a ne pouhá prázdná slova a tvrzení bez jakékoli víry. Podvědomí se řídí výlučně tou ideou, která převládá ve vaší představě.

Jak se vyhnout vnitřnímu sporu:


Následující metoda je ideální především pro ty, kteří se snadno dostávají do vnitřního konfliktu. Formulujte si zvláště před spaním toto tvrzení: „Ve dne v noci se mi dostává pomoci v každém ohledu.” Toto konstatování neprobudí žádný rozpor, protože neodporuje vašemu podvědomému přesvědčení o nedostatku prostředků.

Jak člověk ve spánku zbohatne:

Jakmile ulehnete, ukolébejte se do spánku tím, že budete v naprostém klidu a s opravdovým citem opakovat slovo „bohatství”. Usínejte se slovem „bohatství” na rtech a užasnete nad jeho rychlým účinkem. Ze všech stran k vám totiž začne plynout bohatství.

Jak získat správný postoj k penězům:

Zde je technika, kterou můžete snadno znásobit své konto. Několikrát denně si opakujte: 

„Peníze jsou mi ze srdce milé, mám je rád, užívám jich moudře a k dobrým účelům. Rád je velkoryse vydávám,a ony se mi zázračným způsobem ve znásobeném množství vracejí. Peníze nejsou j e n dobré, ale dokonce velmi dobré. Proudí ke mně v hojném množství ze všech stran. S jejich pomocí budu moci učinit hodně dobrého a užitečného, a proto jsem také vděčný za své materiální i duševní poklady.”

Opakujte si každý den toto tvrzení a do srdce si zapište zlatými písmeny:


„Jsem v jednotě s nekonečným bohatstvím svého podvědomí. Mám právo na blahobyt, štěstí a úspěch. Peníze ke mně proudí v hojné míře z nevyčerpatelných pramenů. V každém okamžiku si uvědomuji svoji pravou hodnotu. Vším, čím mohu a co vlastním, rád posloužím svým bližním. Dostalo se mi bohatého požehnání v podobě hmotných statků. Život je nádherný.”

(Joseph Murphy – Moc podvědomí, foto: Maia Špačková) 

2 komentářů

 • Avatar photo

  Maia

  Když se jinými slovy popisuje fungování podvědomí, pak je velmi jasné, proč prohlášení od Saint Germaina jsou formulována tak, jak jsou. Aby obešla podvědomí a nevznikal při jejich vyslovování odpor.
  Lidstvo se naučilo zacházet se svými slovy tak, aby vyjádřené touhy obsahovaly neustále nějaký odpor a proto jsou miliardy lidských bytostí nenaplněné a tím otevřené dalšímu a dalšímu nesouladu, který jim do života přináší více věcí nechtěných než těch chtěných.
  Když pak někdo pochopí jak formulovat slova a věty tak, aby měly rychlý účinek, říká se tomu magie, nebo tajné učení. 😉

 • Avatar photo

  Denisa

  Knížky od Murphyho jsem si velmi oblíbila před nekolika lety. A konkrétně tato, Moc podvědomí, mne doprovázela už od dětství. Mamka ji totiž měla a dodnes má v knihovně. Tahle kniha byl vlastně můj první kontakt se zákony tvoření.
  Afirmace v jeho knihách jsou dokonalé, člověk jimi neobelhává sebe sama. Opravdu jako od Saint Germaina. Směřují přímo k nevyčerpatelnému Zdroji v nás.

  V paměti mi z jedné Murphyho knihy utkvělo „Jsem dcera/syn Nesmrtelného“. 🙂