Já Jsem

PRO POCIT ÚNAVY

„Já vstřebávám Mocnou Přítomnost 

a Energii z mého Božského Já,  

a to se projevuje jako bdělost,

radost, 

a hojná (překypující) aktivita

v mém vnějším Životě a Záležitostech!“

„Bůh je má Energie,

vyjadřující se v mé vnější aktivitě

právě teď!“