MAIA TEXTY

JSME SVOU VLASTNÍ MYŠLENKOU

Vše, co jsme schopni o sobě připustit,

v jaké víře uvízneme,

se plně manifestuje na našem těle a v našem světě.

První, co by měl jedinec udělat je,

rozhlédnout se na chvilku kolem sebe

a pravdivě a upřímně si říci,

kolik věcí, po kterých ze srdce touží,

ve svém světě žije,

nebo kolik rysů a zdraví se mu na jeho těle manifestuje.

Tohle by mělo být krátké zastavení,

které má sloužit k tomu,

aby si kdokoliv uvědomil,

že má vrozené právo mít ve svém světě 

a na svém těle víc.

Pak by mělo následovat postupné uvědomování si vzorců víry,

které brání vpustit do jeho světa vše, po čem touží.

Ohledně bohatství to jsou často vzorce myšlení

spojené s tím, 

že veliké bohatství je výsledkem podvodů, korupce

či krádeží,

a protože většina lidí chce být dobrými,

toto přesvědčení se neslučuje s jejich vibrací o tom,

jaké to je být „dobrý člověk“,

a tudíž do jeho života nikdy nepřijde více peněz, 

než na běžné živobytí.

Nebo naopak existuje silné přesvědčení,

že peníze a úspěch je vždy vydobyt tvrdou prací.

To je pro drtivou většinu lidí velmi limitující.

Ne proto, že by tvrdě neuměli pracovat,

ale práce jako taková nepřináší nadbytek a finanční svobodu.

Vždy jste totiž jen jeden člověk,

Tudíž je tím vaše fyzická aktivita vždy limitována.

A tak tvrdá usilovná práce postupně jedince unaví a vysaje,

jak se po tisíciletí děje.

Ti, kdo jsou bohatí,

nepracují tvrdě fyzicky,

ale velmi pilně udržují ve své mysli 

nové vzorce víry ohledně toho,

jak moc, jak zlehka a rychle 

k nim peníze a úspěch proudí.

Velmi zajímavé by bylo, 

kdyby existovali kolem lidí takové komiksové bubliny,

kde by byly napsány myšlenky jaké si myslí.

To by bylo gigantické odhalení.

Viděli byste kráčet člověka,

viděli byste jak nese své tělo,

a kolem něj by visela bublina jeho proudících myšlenek.

To by velmi rychle lidstvo zahájilo kampaň 

na duševní hygienu

a dávalo by jí přednost před každodenním sprchováním.

Stejné odhalení by nastalo ohledně lidských těl.

Na 100% lidé,

kteří si neumožnili rozvinout plnou krásu svého těla,

by ve své bublině měli hojně myšlenky o tom,

jak se necítí dobře v tom, jací jsou,

jak hanlivě nazývají své části svého těla,

jak se podceňují,

nebo se trápí ohledně jistých rysů, které nechtějí.

Vím to, protože jsem před mnoha lety takovou realitu žila,

než nastala proměna mého těla a mého způsobu myšlení.

Velmi často takové proudy myšlenek

začínají již od raného dětství

a jsou naimplementovány kritikou a pochybností rodičů.

Sice mají své dítě tzv. rádi,

ale jakmile na jeho obličeji vidí rys někoho,

koho v oblibě nemají (dědeček, teta, babička, tchýně atd.)

pak začnou o dítěti nevědomě a pravidelně pěstovat myšlenky nesouladu a odmítání,

dítě tuto vibraci velmi jasně zachytí

a začne brzy pochybovat o tom,

jaké je,

i o tom,

jak vypadá.

Krize identity a pocity nepřijmutí se rozjíždí,

někdo to pak řeší vymýšlením si genderové identity,

někdo drogami, promiskuitou, alkoholem, 

nebo agresivitou vůči druhým.

Kdyby opět existovaly bubliny kolem hlav lidí

a vy jste mohli číst jejich myšlenky,

asi byste se na dětských hřiště velmi podivili,

kolik rodičů své dítě skutečně bezpodmínečně přijímá a kolik ne.

Kolik dětí si poté umožní rozvinout svou krásu v dospělosti,

své talenty, které ho dělají jedinečným,

své sebeuvědomění a sebeurčení.

Takto bychom mohli pokračovat např. návštěvou domovů důchodců.

Toto téma se mi před mnoha lety přímo zjevilo před očima.

Tak jak znáte konkrétního člověka, 

který, když je trochu při síle,

dokáže mnohé myšlenkové pochody před lidmi skrýt,

když přichází náhlý úbytek sil

a přechází se do stavu téměř nepohyblivého,

pak již není síla skrýt ten proud kritických myšlenek na vše,

co se kolem děje.

Tenkrát jsem viděla okamžitě slova Saint Germaina,

který říká,

že největší destruktivní sílu má na tělo

kritika.

Protože když někdo něco stále kritizuje,

vždy tam stojí jen on sám

a tato destruktivní síla působí pouze v jeho světě a v jeho těle.

A my víme, že kritika staví člověka mimo proud jeho Zdroje,

tím si dopírá životní sílu

a jednoho dne se svým tělem již nemůže nic udělat.

JSME SVOU VLASTNÍ MYŠLENKOU

Když si plně uvědomíme tato slova,

můžeme toto vědění využít ve svůj prospěch.

Velmi jasně každý z nás ví,

po čem v srdci touží

a co třeba před světem ukrývá.

Většina lidí touží být krásní.

Tato touha je přirozené volání Zdroje 

aby si lidé krásu, 

kterou mají ve své dokonalosti hotovu,

umožnili manifestovat na svém těle.

A nástroj pro tuto manifestaci

je MYŠLENKA.

Neustále se opakující myšlenka,

která vytváří nový vzorec víry a očekávání

a ten poté otevře dveře tomu,

o čem myšlenka ve své vibrační podstatě je.

Ta myšlenka může být ve formě oceňování rysů těla,

které můžete hned pochválit

a poté k tomu připojovat pocity toho,

že víte,

jak je z větší části vaše tělo krásné.

Podpořte to tím, 

že s radostí a vědomím tuto krásu nesete v postoji rovné páteře

a hrdě vztyčené hlavy.

A postupně přidáváte více a více souladných myšlenek

o své kráse a svém perfektním těle.

Stejným způsobem se to aplikuje na peníze.

Jako další věc 

kterou po perfektním zdraví lidé chtějí,

je bohatství a finanční svoboda.

Moci mít vše, co pro sebe a svou rodinu chcete,

mít dostatek finančních prostředků na cestování,

dobrodružství,

koníčky pro sebe a své děti,

podnikání, 

abyste mohli svobodně dělat jen to, co vás baví,

a k tomu vedou pouze jen specifické myšlenky.

Opět je nejjednodušší začít oceňování toho,

co právě máte,

každé maličkosti,

každého detailu a vytvořit si z toho zvyk,

který mění myšlenkové vzorce.

A postupně přidávat více a více myšlenek o jednoduchosti toho,

jak k vám proudí nadbytek peněz a úspěchu,

jak se to děje zlehka,

bez vaší fyzické práce,

že jediná práce je tom,

jak vědomě udržujete souladné myšlenky 

a že každý den píšete oceňování vaší hojnosti a úspěchu.

Takto postupně a nemusí to trvat dlouho, 

protože myšlenka na to, že to trvá dlouho,

je také limitující zastaralý vibrační vzorec,

který brání rychlé změně, jež je přirozená,

měníte myšlenkové a vibrační vzorce

a vesmír na tuto změnu bude rychle reagovat.

A jak se cítí ten,

kdo je úspěšný 

a k němuž prudí ohromné množství peněz?

Hrdě, cítí se výjimečně,

cítí se být středem svého světa a vše se točí jen kolem něj.

Jak se takové nastavení vyjadřuje tělesně?

Rovným držením těla a hrdě vztyčenou hlavou.

Tak, 

jak kráčeli někteří králové,

jako Slunce jejich světa

a vše se točilo jen kolem nich.

Text + fotografie: Maia Špačková

—————————————————————————————————————————————————–

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

Děkujeme.

20 komentářů

 • Avatar photo

  Hana

  Milá Maio, zase naprosté souznění. Byly doby, kdy jsem byla žárlivá, dnes vím, že to bylo proto, že jsem se na sebe nedívala pohledem Zdroje. Dneska se často za pěknou ženskou sama ohlídnu, opravdu velmi často, protože potkávám samé krásné inspirativní (nevyumělkované) ženy, co mají v sobě jiskru. Dokonce sama někdy svého muže upozorním na nějakou pěknou ženskou, kterou míjíme na ulici. Co se peněz týče, taky jsem kdysi řešila nějaké ty „zloděje“, dneska vím, že jsou to jejich příběhy a nemusím se tím vůbec zabývat, i když je tam třeba evidentní, že k tomu nepřišly úplně nejčistším způsobem. Ale protože vím, že není žádný nedostatek, tak se zaměřuji na ten svůj balíček, který mám nastřádaný a z toho čerpám. A jinak se ráda bohatými lidmi nechám inspirovat a opravdu mluví úplně jiným jazykem než lidi, co peníze nemají. Učím se od nich. Mám záměr být sama takovou inspirací pro druhé. A co se kritiky týče, to se u mne hodně změnilo, až ze mě někdo může mít pocit, že nechci mít nepřátele, že se prostě kriticky nevyjadřuju o jiných lidech. Ne, že bych nikdy neřekla o někom, že je to blbec, ale už i to z mého života mizí a je to dost úleva nemuset se zabývat tím, jaký by měl kdo být, člověk má své práce na sobě dost. Tvoje zmínka v závěru o tom, jak „kráčeli někteří králové“ mi připomněla, že s oblibou pozoruji lidi třeba v metru nebo v tramvaji, kdy mám chvíli čas se na ně zadívat. Asi si každý umí představit, jak ti lidé v metru vypadají tak nějak normálně, obyčejně (to si o sobě myslí oni sami, proto jsou tak vnímáni). Ale já se jim dívám do tváře a muže si představuju jako krále, ženy jako královny, ne všechny najednou, ale vždy si někoho vyberu a úplně se mi promění před očima. Mají na hlavách koruny a krásné šaty a v hlavě moudré myšlenky. Je to moc hezké se na ně takhle dívat. S láskou. Hana.

 • Avatar photo

  Tea

  Hani, to je pěkně napsáno, jak si představujete lidi jako krále a královny… ja zase pozoruju lidi a hledám, čím se mohu inspirovat, hledám co mohu ocenit, vědomě se snažím dívat se na všechno krásné kolem a najednou vidím víc a víc krásy, je to zvyk, chce to cvik. Dříve jsem uvnitr sebe často naučeně vnimala nedostatky a porovnávala jsem se, jak jsem na tom lépe..🙃. ach, kolik programů jsme si stáhli.
  Ještě štěstí, ze už víme, ze je můžeme od-pustit ❤️

 • Avatar photo

  Eva Mrázková

  Maio, jako vždy prefektní příspěvek(-: Je to opravdu velká úleva přestat kritizovat a hodnotit ostatní. Abraham říká, že by nám nejvíc pomohlo, přestat strkat nos do věcí do kterých nám nic není. Mně by asi nejvíc pomohlo vidět bubliny s mými vlastními myšlenkami. Asi bych byla sama překvapená, co se mi v průběhu dne honí hlavou, když si nedávám pozor a nehlídám si myšlenky (-:

   • Avatar photo

    Luxa

    Opravdu překrásný článek! Musela jsem chvíli počkat než odpovím, protože jsem to musela do sebe vstřebat. Tolik souladu. Něco k bohatství: denně vytvářím myšlenky toho co chci v bohatství dosáhnout a už se mi i zdá ve snu, což považuji za důkaz že cesta je správná. Ke stárnutí bych chtěla dodat, že je mě 26, ale všichni mi tipují tak 15, někteří 18 let což mě povznáší. Toto se děje už po dvacítce. Nevím proč všem připadám tak mladá, ale těší mě to. A ještě poznámka k těm negativním afirmacím. Moje babička s dědou která si víc stěžuje že je nemocná a mluví o nemocech, smrti a sleduje kdo zemřel na stránkách města je schátralejší než babička, která je pozitivnější a humornější a vypadá na míň a je vitálnější.

    • Avatar photo

     Maia

     LUXA
     moc děkuji za krásný příspěvek.
     A mám moc velikou radost,
     jak Ti to krásně funguje.
     Ano, jakmile se obraz představy dostává do snů,
     je to důkaz o tom,
     že udržuješ vibraci a že se hybnost děje právě tímto směrem. 🙂 🙂
     Takže, očekávej to nejlepší.
     Je to blízko. 🙂 🙂 🙂

     A to, jak Ti lidé odhadují věk
     je také velmi úžasné a souladné. 🙂 🙂

     Ten Tvůj věk 15 let mi připoměl, že
     Thôvt když fungoval ve starém Egyptě,
     tak narušoval lidské paradigma tak drsně,
     že si souladem udržoval tělo 15 letého chlapce,
     i když mu bylo 25.000 let. 😉
     A ze svého působícího věku
     předával veškeré znalosti o astrologii,
     matematice, geometrii, fylozofii, medicíně a mnoha dalších vědních oborech.
     Tak trošku provokatér, že? 😉
     Asi si tu srandu dost vychutnával. 🙂 🙂 🙂

 • Avatar photo

  Ivana Jungova

  Milá Maio, děkuji a oceňuji synchronicitu tohoto článku. Prave teď je to moje téma. Tvé stránky sleduji dlouho, ty první mne inspirovaly a vedly k tomu co jsem vždy cítila ze je možné, hlavně finanční hojnost. Postupně jsem k ni došla (cestami opravdu nečekanými) a teď, když to je, stejně občas cítím starý rodinný program chudoby a dřiny, ze to není „správne“, trochu se „stydím“ a neumím v tom stát hrdě bez pocitu vycitek. Děkuji za techniky i za odkazy na Barboru E. Všechno mi moc pomáhá. Také vnimam jak moc s tímto pocitem souvisí držení těla, takže děkuji i za tyto podněty a články.

 • Avatar photo

  Radka

  Maio, moc krásný článek! ❤️❤️❤️ Miluju to Tvé připomínání těch úžasných nástrojů různými větami a stále novými způsoby, kdy si člověk stále znovu uvědomuje, co už se stalo jeho součástí a co lze ještě zlepšit a doladit. Vždycky se při čtení úplně tetelím radostí, když si uvědomuju, co už mám krásně zažité a jak moc to mění všechno! Děkuji a velmi oceňuji!!!❤️❤️❤️

 • Avatar photo

  Kate

  Wow, co clanek, to skvost! A ty nadherne fotografie! Koupu se tu v blazenosti 🥰
  Dekuji ❤️

  Ten zaver textu se mi moc libi a souzni to se mnou.
  Uz jako mala jsem chtela byt princezna a citit se se vyjimecne. Vlivem okoli a ruznych programu jsem od toho upustila a pripadala si smesne.
  Ted prave nedavno jsem se k tomu se skvelym pocitem vratila. A kdyz me to napadne a mam na to naladu, v duchu si sama pro sebe rikam, ze jsem princezna. A ze ocekavam, ze se mnou jako s princeznou bude zachazeno. A ze ke mne proudi same krasne veci, a ze se ke mne hodi a zaslouzim si jen to nejlepsi 😊🌸

  Taky radostne pozoruji, ze kdyz se dobre citim, pouzivam tady ze stranek pravidelne ruzna prohlaseni a ocenuji sve telo, skutecne se to odrazi na tom, jak vypadam a vnimam se v zrcadle. A mam z toho velkou radost a zaroven se tesim a ocekavam dalsi zmeny smerem k harmonii a krase. Uzivam si byt zenou, s laskou o sebe pecovat a dopravat si hezke veci ☺️

  A jeste chci na zaver moc ocenit i prispevky Vas ostatnich divek, zen. Je to nadherna energie a pro me velka studna dalsi inspirace, dekuji Vam 🌺!

Přidat komentář