Já Jsem

JAK POSKYTNOUT POMOC

Když chcete někomu poskytnout pomoc,  

pak se v takové situaci ujistěte, 

že zavoláte „ Mocnou JÁ JSEM Přítomnost“ ,

která skrze vás uvolní Světelný Paprsek, 

aby pomohla osobě, místu nebo podmínce. 

Když je to ve vaší vlastní Životní Aktivitě,  

vašem vlastním Životním Proudu,  

musí to projít vaším vlastním rozumem,  

vaším pocitovým světem,  

vaším vlastním mozkem a tělem.

Proto, jak dáváte pozornost „  Ohromné Přítomnosti Života“,  

zjistíte, 

že tento Proud Světla způsobí,  

že se Světlo ve vašem těle rozšíří,  

dávaje vám největší Svobodu, 

největší radost,  

největší uvědomění, 

že jste se dotkli hnací Síly Života, 

která uvolňuje svou nekonečnou Moc do akce 

skrze vaše tělo a ve vašem volání 

do jakéhokoliv stavu,

kam je třeba. 

Saint Germain, volný překlad + foto: Maia Špačková