Já Jsem

AKTUÁLNÍ BENEDIKCE

Ty Věčná, Mocná Přítomnosti, 

Ty všeprostupující Principe Života! 

Chválíme Tě 

a děkujeme za Tvou Úžasnou Aktivitu

skrze veškerou vnější přítomnost. 

Z Tvé Mocné Esence přichází vše, 

co je, 

a nechť lidstvo chápe, 

že jsi vždy a Navždy Soběstačná.

 

Tvůj Mocný, Aktivní Princip Života, 

prudce proniká do vnější činnosti lidstva 

a projevuje Tvou Nejvyšší Spravedlnost 

teď na všech místech. 

Mocná Přítomnosti Světla – Bože v Akci! 

Ovládej mysli lidstva, 

udržuj je v Pravdě a Spravedlnosti 

a sleduj (dívej se), 

že jsou Tví Poslové umístěni 

na všech oficiálních pozicích. 

Nenech nic vnějšího zasahovat, 

aby nikdo z lidstva nemohl přijmout 

jakoukoli myšlenku na podvod.

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková