• Zahrada

  LIŠAJ

  Dnes jsem takové stvoření viděla poprvé zblízka. Usnul na bambusu na zahradě. Vidím z okna divný suchý list. Tak jsem se vydala ho prozkoumat – no, spíše utrhnout, a zjistila jsem, že je to mistr maskování. Když jsem stáhla macro fotografie,  žasla jsem nad zajímavým designem křídel, který si ve vší kráse vychutnáte teprve až na macro. Tanec světla a stínů. Možná jde o lišaje lipového,  ale na dostupných fotografiích to vypadá trošku jinak.

 • Já Jsem

  PRO ŘÍZENÍ MYŠLENEK

  „Bože! Má Mocná JÁ JSEM Přítomnosti!  Obklop mě Svým Mocným Magickým Kruhem, do kterého nemůže nic vstoupit v jakýkoliv čas.  Dívej se na to, že je trvale bez přerušení;  a s Tvou nepřemožitelnou Silou a Moudrostí,  umožni mi věčně řídit a kvalifikovat všechny myšlenky  a vnější činnost  s Tvou Plnou Dominancí!“  Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková

 • MAIA TEXTY

  TOUHY

  Touha je věčný hnací motor Životní Síly a způsobuje nekonečnou expanzi Vesmíru. Každá božská bytost je jí poháněna až po svou nejmenší částečku. Touha vede každého k jeho růstu a každý má schopnost tuto svou Dokonalost přinést do svého hmotného života na Zemi. Někomu se to daří více, někomu méně, avšak z vyšší perspektivy z každé touhy má užitek celý Vesmír, jehož je každičká lidská bytost součástí. Tak jako neexistuje nic, co by donutilo Vesmír zastavit svou expanzi, neexistuje nic, co by zabránilo lidem chtít více a více a více. Je to stejná součást života, jako dech. Dojde-li k utlumení tužeb, dochází k utlumení životní energie a tato dotyčná bytost přestává být dostatečně zaměřená ve fyzičnu a…

 • Transformace

  ŽIVOT JAKO NESMRTELNOST

  „Život je nejvyšší nesmrtelné stadium existence a smyslem a cílem všech časných projevů života je nesmrtelnost .“ Člověk se na své cestě životem setkává s pojmy, které ho mohou ovlivnit nebo míjet. Každopádně již jejich existence vyvolává otázku, co že se za nimi vlastně skrývá a zda to má nějaký reálný podklad. Pak už je jen na každém z nás, zda ho tato zvědavost na cestě za poznáním neopustí. Nesmrtelnost Mezi tyto pojmy může patřit i nesmrtelnost.  Pro běžné lidské uvažování je to pojem většinou abstraktní, silně nestandardní, zejména proto, že kolem sebe vidíme smrt na každém kroku. Ať už je přirozená nebo nepřirozená. Proč lidský život provází tento faktor stejně neodmyslitelně,…

 • Já Jsem

  DOKONALÁ ROVNOVÁHA

  Velmi rád používám Prohlášení: „JÁ JSEM tady a JÁ JSEM tam“;  a pokud o tom budete uvažovat,  překonáte pocit oddělení.  Student je víceméně nejistý,  což vždy přináší úzkost  a úzkost vytváří napětí.  Jak vstoupíte do Vyšší aktivity,  budete stále uvolněnější.  Vždy, když se má něco projevit,  zaujměte klidný postoj.  Buďte šťastní a radujte se v Přítomnosti;  ale vždy je třeba udržovat rovnováhu  – je to Střední Cesta. Držte se v tomto centru.  Člověk se může stejně hluboce radovat v klidné kondici,  jako v nadměrné veselosti.  Klidná nálada sděluje ostatním něco, co potřebují,  protože každý člověk potřebuje vyrovnanost  a vědomou realizaci nutnosti klidu a vyrovnanosti.  Rovnováha má v sobě určitou sílu…

 • Já Jsem,  Zdraví a Krása

  NABÍJENÍ VODY

  „JÁ JSEM Přítomnost, která nabíjí tuto vodu  životodárnou esencí, kterou absorbuji,  a ta obnovuje mé tělo  do dokonalého zdraví a věčného mládí. “ Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková

 • Já Jsem

  JAK POSKYTNOUT POMOC

  Když chcete někomu poskytnout pomoc,   pak se v takové situaci ujistěte,  že zavoláte „ Mocnou JÁ JSEM Přítomnost“ , která skrze vás uvolní Světelný Paprsek,  aby pomohla osobě, místu nebo podmínce.  Když je to ve vaší vlastní Životní Aktivitě,   vašem vlastním Životním Proudu,   musí to projít vaším vlastním rozumem,   vaším pocitovým světem,   vaším vlastním mozkem a tělem. Proto, jak dáváte pozornost „  Ohromné Přítomnosti Života“,   zjistíte,  že tento Proud Světla způsobí,   že se Světlo ve vašem těle rozšíří,   dávaje vám největší Svobodu,  největší radost,   největší uvědomění,  že jste se dotkli hnací Síly Života,  která uvolňuje svou nekonečnou Moc do akce  skrze vaše tělo a ve vašem volání  do jakéhokoliv stavu, kam…

 • Já Jsem

  KRITIKA

  Jestliže jednotlivec někoho kritizuje, odsuzuje nebo soudí,  nezraňuje jen toho dotyčného,  ale nevědomě vpouští dovnitř sebe jako zkušenost stejný prvek, který vidí v další osobě. Opravdové porozumění tomuto usnadní jedincům navždy zastavit takovou nevhodnou aktivitu – jestliže budou vědět, že je to pro jejich vlastní ochranu. Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková