Já Jsem

MEDITACE = CÍTIT PŘÍTOMNOST BOHA

Jednou z velkých potřeb jednotlivců, 

a dokonce i dnešních upřímných studentů, 

je pociťovat nutnost dát čas, ráno a večer, 

upřímné meditaci: k zastavení vnější činnosti, 

aby se mohla Vnitřní Přítomnost 

bez překážek projevit. 

Meditace ve skutečnosti znamená 

– cítit Aktivní Přítomnost Boha. 

Když tedy kdokoliv vstoupí do meditace, 

nemůže s sebou táhnout veškerá narušení a nesoulad, 

který ho během dne trápil. 

Pro vědomé odstranění rušení z pozornosti a pocitů,

vstupte do své meditace, 

abyste cítili „Boží Přítomnost“, 

a neotáčejte se za svými problémy.

Když bylo vydáno Prohlášení: 

„Poznej Pravdu a Pravda tě osvobodí,“ 

znamenalo by to uznání a přijetí 

Činnosti „Mocné JÁ JSEM Přítomnosti“. 

Za prvé, vězte: 

„JÁ JSEM“ je Prvním principem 

a absolutní jistotou Svobody. 

Zadruhé, vězte a připomínejte si často: 

„JÁ JSEM Aktivní Přítomnost, 

která dokonale řídí všechny projevy 

v mém životě 

a mém světě.“ 

Tímto vstupujete do Pravdy, 

která vám přináší veškerou Svobodu. 

Musím uvést do souvislosti věc, 

která by se mohla zdát směšná, 

kdyby to nebylo opravdu vážné. 

Pokud by váš malý mazlíček neustále nosil kosti z ulice 

do vašeho obývacího pokoje, 

pokárali byste ho a značně se vzbouřili. 

Člověk by si u toho pomyslel, 

že dělá to, 

co není příliš vhodné. 

Víte, 

milovaní studenti Pravdy, 

že když necháváte svou mysl setrvávat 

na rušivých věcech 

nebo zkušenostech, 

děláte mnohem horší věc, 

než že nosíte kosti do svého obývacího pokoje?

 

Další věc, 

která se zdá být tak obtížná k pochopení, je: 

nikdy se za žádných okolností 

nepokoušejte zadržovat vodu, 

která se dostala přes kolo. 

Jinými slovy, 

nepříjemné zkušenosti, 

ztráty, nebo jakákoli nedokonalost, 

které prošly skrze vaše kolo zkušeností 

až do současnosti, 

by vám nikdy neměly být blízké. 

Přešly přes kolo 

– odpusťte jim a zapomeňte na ně. 

Dávat a odpouštět je skutečně Božské.

(St.Germain, překlad + foto: Maia Špačková)