MAIA TEXTY

KOUZELNÝ SEZNAM

Líbí se mi to, kde jsem právě teď.

Tento postoj vás otevírá „umožňování“ všeho, 

co pro sebe chcete.

Tento postoj je oceňováním.

Toto myšlenkové nastavení neobsahuje žádnou kritiku toho,

kde jste.

Je to odrazový můstek ke všemu, po čem vaše srdce touží.

Tam, kde jste, je většinou stále dobrý stav,

ve srovnání např. s lidmi v nějakém válečném konfliktu.

Proto je dobré si na základě tohoto kontrastu uvědomit,

že je skutečně v našich podmínkách lehké ocenit to, 

kde jste.

Bez ohledu na to, 

v jakých finančních či zdravotních podmínkách jste,

když porovnáte jen na malou chviličku svou stávající situaci

s nějakým extrémem,

může být tento kontrast dobrým nástrojem pro

nastartování oceňování toho, 

kde jste právě teď.

Najděte věci, 

které jsou součástí vašeho TEĎ,

jenž lze pochválit.

Napište si jejich seznam,

abyste každý den mohli oceňovat to, kde jste teď.

Mějte ho po ruce

a několikrát denně si tyto věci připomínejte.

Jak to budete dělat po nějaký čas pravidelně,

stáváte se otevřenými dveřmi proto,

aby jimi mohlo do vašeho hmotného světa

vejít více věcí, 

které budete moci ještě lépe ocenit.

Je to Zákon, 

vesmír vám musí o změně vaší vibrace,

které dosáhnete i oceňováním vašeho teď,

přinést hmatatelné důkazy.

K tomu,

abyste mohli začít vědomě umožňovat své Dobro,

jenž je přítomno ve vašem vibračním depozitáři ve všech věcech, 

po kterých jste toužili, toužíte a budete toužit,

nemusí se měnit nic ve vašem prostředí,

které vás obklopuje,

ani nic ve vašich životních podmínkách.

Jste v dokonalé výchozí pozici,

kde vás čeká radostná cesta na místo,

kde chcete být.

Pokud se na něj chcete dostat,

nemůžete se soustředit na „nechtěné“.

Když si pravidelně několikrát denně čtete váš seznam,

vědomě směřujete své myšlenky 

a modulujete svou vibraci.

Nechtěné aspekty současnosti ustupují do pozadí,

až skrze absenci vaší pozornosti úplně zmizí

a jejich místo je zaplněné věcmi,

po kterých toužíte,

protože ve vesmíru nikdy žádné místo nezůstane nevyužité.

Když změníte myšlenku, změníte tím i okolnosti.

Váš seznam v této záležitosti

sehraje velmi významnou roli.

Neexistují okolnosti,

které nelze změnit

když se rozhodnete pro jiné myšlenky.

To však po vás vyžaduje zaměření v praxi.

A k tomu je váš seznam velikým pomocníkem.

Při jeho čtení se cíleně zaměřujete jinak,

než dříve,

a to změní všechny vaše okolnosti.

V záměrném zaměřování se nejde o kontrolu vašich myšlenek.

Jde o to, že je budete cíleně navigovat.

Nejsnazší cesta, jak to udělat,

je se zabývat tím, co můžete ocenit,

nebo představou, jak byste se chtěli cítit.

Co je to, co chcete?

Jak byste se cítili, kdybyste to teď měli?

Zákonem v tomto vesmíru je,

že na co se zaměřujete svými myšlenkami,

to k sobě přivoláváte.

Každá myšlenka, které věnujete pozornost,

se rozpíná a stává se součástí vaší vibrace.

A je jedno, zda je to myšlenka na něco,

po čem toužíte,

nebo na něco, co vůbec nechcete.

Vaše pozornost činí předmět vašich myšlenek

součástí vaší zkušenosti.

Když něco oceňujete,

v tomto okamžiku nevyzařujete žádné nesouladné vibrace.

Úcta a láska k sobě je ze všeho nejdůležitější.

Oceňování sebe a druhých je vibračně nejblíže Zdrojové energii.

To, jak o sobě a druhých smýšlíte,

se stává součástí vaší vyzařované vibrace.

A podstatu toho přijímáte v manifestaci.

Dá se říci, že míra sebelásky 

je filtrem pro to, co k sobě pustíte v podobě hojnosti, blahobytu, 

peněz, příležitostí, zdraví a schopností.

Je jedním z nejdůležitějších aspektů toho,

jak bude váš života vypadat.

Když čtete mnohá prohlášení,

jenž sem v podobě „JÁ JSEM“ přišel silně ukotvit na Zemi Ježíš,

Zjistíte, že sám sebe velmi vychvaloval.

„Já jsem ty otevřené dveře, které nikdo nemůže zavřít!“

„Já Jsem Bůh!“

„Já Jsem Vzkříšení a Život!“

„Já Jsem otevřené dveře veškerého zjevení!“

A mnoho dalších.

Jen si představte, že jdete do skupiny silně materialisticky zaměřených lidí

a toto o sobě řeknete s pevným odhodláním.

Přesto, 

jak to na první pohled může pro nevědomé vypadat,

je to klíč k otevření vaší Moci a vašich schopností

rychle ovládat svůj svět a vše co do něj vpouštíte.

A pokud v něm není to,

po čem toužíte,

je to vždy jen o tom,

že setrváváte ve vibračním vzorci,

který neodpovídá vibracím vašich přání.

Setrváváte ve vibraci vaší ne-moci, neschopnosti,

nehodnosti, nesebelásky, kritiky, stěžování si,

strachu, nedůvěry, ponižování, …

Napište si seznam,

zahrňte do něj i to, co můžete ocenit na sobě,

a začněte vědomě měnit svou vibraci.

Každým dnem se energie bude hromadit

a vytvářet stále větší hybnost,

která do vašich otevřených dveří

nahrne veškeré Dobro,

které již máte hotové.

Aniž byste museli změnit své okolí

či politické zřízení, ekonomiku, zákony,

nebo lidi, jež vás obklopují.

Vaše změna vibrace je kouzelná hůlka,

která to za vás zařídí sama.

Text + fotografie: Maia Špačková

———————————————————————————————————————————————————–

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

2 komentářů

Přidat komentář