Já Jsem

POKUD NEDRŽÍTE PŘEDSTAVU, NIKDY NEBUDETE MÍT MANIFESTACI

Takže když říkáte: 

„‚JÁ JSEM‘ Otevřené dveře, 

které žádný člověk nemůže zavřít,“ 

pak nechejte Obrázek Lásky z vaší „Přítomnosti“ přejít do vaší přítomnosti; 

a když se tato Láska vrací k vám, 

znovu tvoří Velký Centrální Sluneční Magnet, 

Otevřené Dveře této Lásky, 

která pokračuje ve zvedání, zvedání 

a zvedání veškerého vibračního působení veškeré Energie 

a veškeré Substance, 

dokud se z toho znovu nestane Posvátný oheň Nenasyceného plamene, 

nebo jakákoliv činnost Posvátného ohně, 

kterou přikážete, 

aby se projevila, 

aby vytvořila Dokonalost, 

která naplňuje Božský Plán.

 

Když jsem řekl: „‚JÁ JSEM‘ Vzkříšení a Život,“ 

řekl jsem to před svým vzkříšením, 

protože jsem musel vyslat ten Příkaz, 

než se mohla objevit Jeho Manifestace. 

Tak je to s vámi. 

Pokud chcete být velkou silou Centrálního Slunečního Magnetu,

abyste vtáhli Dokonalost do akce 

a projevili ji ve svém světě, 

musíte vydat příkaz

než může dojít k Manifestaci. 

Takže když řeknete: 

„’JÁ JSEM‘ Velký Centrální Sluneční Magnet 

a Jeho Ohnivá Síla Lásky, 

která je Božím Nepřemožitelným Vítězstvím Věčnosti!“, 

pak uděláte z vnějšího já okamžitě vibrační působení tohoto Posvátného ohně, 

který přitahuje všechno, 

dokud vše nepozvedne k rychlejší akci 

a nevytvoří Dokonalost, 

kterou přikazujete. 

Kdybyste neměli nabitou Sílu Velkého Centrálního Slunečního Magnetu, 

existující v rámci veškeré energie, 

nikdy byste nemohli mít projevený Vesmír 

– nebo formu,

nikdy byste nemohli kdy vzniknout, 

protože byste nemohli udržet hmotu ve formě 

bez Magnetického působení Velké Lásky Centrálního Slunečního Magnetu. 

Ta Láska existuje navždy uvnitř Energie. 

Uvnitř srdečního centra Elektronu 

je věčná kvalita magnetické přitažlivosti onoho Života 

„Mocné ‚JÁ JSEM Přítomnosti‘ ve Velkém Centrálním Slunci,

která drží pohromadě veškerou formu ve Vesmíru. 

Takže když jsem řekl: 

„Nyní jste děti Boží,“ 

věděl jsem, 

že Nenasycený Plamen v Srdci byl Sluneční střed těla, 

protože kolem tohoto Nenasyceného Plamene je shromážděna Substance Věčného Světla. 

Je-li mu dovoleno expandovat 

a stále více přitahovat tuto Substanci do vnějších podmínek, 

pak dochází k větší Dokonalosti těla.

 

Pokud víte, 

že jste Slunečním středem svého světa, 

a dovolíte Nenasycenému Plameni ve vašem Srdci, 

aby naplnil vše ve vašem světě, 

pak budete vědět, 

že samotná Láska, 

se kterou musíte vytvořit Dokonalý Projev, 

bude čerpat odkudkoli z Vesmíru. 

Substanci, Energii nebo Design k vytvoření té Dokonalosti. 

Ale musíte milovat tu formu – obraz, látku, 

Energii Života,  

– to je Síla Velkého Centrálního Slunečního Magnetu, 

který vás miluje. 

Je to Síla Života Velkého Centrálního Slunce ve vás, 

která vtahuje do manifestace to, 

co držíte jako obraz v mysli. 

Proto, 

kdybych nedržel Obraz Vzkříšení, 

nikdy bych nemohl vytvořit Zkušenost. 

Nikdy bych nemohl být Mistrem nad situací, 

pokud bych neviděl Obraz tohoto Mistrovství předtím, 

než jsem prošel Zážitkem. 

Tak je to s vaším světem záležitostí. 

Pokud chcete, 

aby byl váš svět uveden do Božského řádu, 

pak někdo – vy a ostatní

– musí vidět Obrázek Lásky Velkého Centrálního Slunečního Magnetu

přicházející jako Světlo, 

které proniká vším a pozvedá vše do Dokonalosti této Lásky. 

Pokud nedržíte obraz (představu), 

nikdy nebudete mít Manifestaci.

Ježíš, (I AM Discourses), volný překlad + fotografie: Maia Špačková

—————————————————————————————————————————————-

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP