MAIA TEXTY,  Zdraví a Krása

PROGRAMOVANÝ POHLED NA SEBE – 2.díl

Navazuji tímto na text níže od Abrahama

a připojím k němu svůj pohled na tuto věc.

Toto z počátku nedobrovolné přijmutí

společenských programů

a to, jak se máme vidět,

omezuje snad většinu lidstva na planetě.

Většina lidí si prostřednictvím

tohoto naučeného zkresleného pohledu na sebe

a svůj svět,

neumožní odemknout svou plnou Krásu,

kterou nosí v jádrech svých buněk.

Z toho vyplynula myšlenka o tom, že:

„Důležitá je hlavně Krása uvnitř nás.“

Avšak její skutečný význam je také překrucován,

a slouží jako další program a manipulace.

Uvnitř je krásný úplně každý.

Tam je ukrytá krása našeho Zdroje.

Pravý význam tkví v tom,

že všichni máme svůj Dokonalý obraz = plán uvnitř našich buněk.

Uvnitř našich těl.

Je tam veškeré vylepšení a dokonalé tvary.

Avšak málokdo si tuto Dokonalost umožňuje v plném rozsahu.

„Uvnitř krásný“ se však zaměňuje za „hodný, obětavý, vyhovuje mi ve všem, co chci“,

Jinými slovy…“uvnitř krásný“ = někdo, kdo svou nesebelásku kompenzuje 

hodnými činy pro druhé.

Jenomže, ten, kdo nemiluje sám sebe,

není ve shodě se Zdrojem

a tudíž neodemyká plný potenciál své krásy,

ale také nemůže skutečně milovat druhé lidi,

i když o něm mnozí říkají,

že je hodný.

A to, co pěstujeme uvnitř za myšlenky,

zda jsme v souladu se Zdrojem ohledně pohledu na sebe,

se vždy zrcadlí navenek!

Neexistuje na to žádná výjimka.

Není tedy možné být uvnitř krásný z pohledu myšlenek a pocitů

a na venek vykazovat velmi nápadnou neharmonii.

Co se těla týče,

prvotní roli tam hrají nesouladné myšlenky o sobě.

Veliké podceňování a neustálá kritika těla.

Samozřejmě, že je to generační programování

a mnoho lidí je jím konfrontováno již od raného dětství.

Říká se, že pro rodiče je jeho dítě nejkrásnější.

Ve skutečnosti,

kdyby to byla pravda, a rodiče by se na své děti takto stále dívali,

poskytovali jim bezpodmínečnou lásku,

tak zde na Zemi by chodili miliardy nádherných, dokonalých 

radostných lidí,

kteří by se rovnali krásou těla

těch nejkrásnějších bytostí, které si kdokoliv umí představit.

Ale realita není taková.

Proč?

Proč si většina neumožňuje to,

na co má vrozené právo

a co má připravené k použití uvnitř jader buněk?

Protože již od malinka jsou vystaveni kritickým pohledům,

ne vždy slovy řečených.

Ale jen vibrační vyzařování rodičů,

kteří si po určité chvíli začnou všímat nějakých nedostatků,

či nechtěné podoby,

způsobí, 

že dítě tuto vibraci automaticky napodobuje.

A jak roste, 

uvnitř vzniká více a více kritických monologů o sobě,

o své nedostatečnosti, neschopnosti apod.

Všechny pocity a myšlenky,

které nejsou v souladu se Zdrojem,

ovládají pozici jazyka.

A ten způsobuje buď rozvinutí potenciálu obličeje i dalších částí těla,

nebo jejich chřadnutí a nedostatečný vývin.

A vzniká začarované kolečko kritiky sám sebe, 

později kritiky druhých lidí,

pocitů zavděčování se, nebo ohromného vzdoru,

utlumování nesouladných pocitů

nesouladného vidění sám sebe a světa

pomocí návykových věcí jako jsou jisté druhy jídel,

alkohol, léky, drogy, 

a když je nesoulad tak nesnesitelný,

pak vzniká potřeba kvantového skoku do souladu

skrze život ohrožující nemoci, 

smrtelné nehody, nebo sebevraždy.

Tento program manipulující lidstvem skrze tisíciletí,

je důmyslně promyšlený.

Počítá s tím, s čím lidé, jež se považují za maličké

a neschopné, nepočítají.

Tento program počítá s Mocí člověka být Stvořitelem.

Ví, že stačí dát jen slovní noty, podbarvené pocity,

aby lidé sami stvořili do dokonalosti své neštěstí

a svou zkázu

a nikdy neodhalili, že jsou sami těmi Mocnými Stvořiteli,

kteří tyto obrazy uvedli do reality.

Že jsou od mala jako jediní tvůrci tvarů svého těla, svých schopností,

svých talentů, svého zdraví, svého blahobytu a bohatství.

Lidé zavřeli oči před tím,

aby pochopili svou skutečnou podstatu.

Ti, co uvedli do pohybu „destruktivní kolektivní programy lidstva“,

velmi dobře vědí, čím člověk ve své ryzí podstatě je

a jakou Mocí může vládnout.

Síla přikazuje i poslouchá.

Lidstvo se rozhodlo nechat Sílu přikazovat.

Jen několik Ji ovládlo natolik,

aby poslouchala.

Text + fotografie: Maia Špačková

—————————————————————————————————————————————————–

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

4 komentářů

 • Avatar photo

  Radka

  Maio, nádherný článek! Úplně se tetelím radostí u těchto posledních článků! Je to tak výstižné, jasné a dokonalé! A je taky jasné, proč se to ve školách neučí…
  Když se občas před někým zmíním o správné pozici jazyka, většinou je odpovědí udivený pohled se slovy: „o tom jsem nikdy neslyšel, neslyšela!“ Co se mění, je to, že už to lidé tak neodmítají (jako blbost), ale začnou se o to zajímat, především kvůli svým dětem. Z toho mám radost a těším se na další posuny! Maio, děkuji! 🥰

  • Avatar photo

   Maia

   RADKO
   ano, o nejdůležitějším svalu „jazyku“
   a jeho vlivu na celé tělo, kvalitu života, zdraví, krásu a dokonce inteligenci,
   mnoho lidí neví.
   Ba co více, neví o tom ani lékaři,
   což je tedy pěkná díra v jejich vzdělání
   a důvod, proč lékaři nejsou tak úspěšní v léčení mnoha nemocí a poruch.

   V zahraničí je pár průkopníků lékařů, či zubařů,
   kteří s tím mají ohromné výsledky,
   a ti jsou obdobou naší „lékařské komory“ pěkně šikanováni.

   Mám radost, že se o to lidé začínají zajímat,
   byť zatím jen kvůli dětem.

   Takový ten „Vzestup“ dle ezoteriky,
   je ve skutečnosti i vzestup pozice jazyka.
   Bez této pozice není čisté duchovní spojení. 😉

Přidat komentář