Já Jsem

DOKONALÁ ROVNOVÁHA

Velmi rád používám Prohlášení:

„JÁ JSEM tady a JÁ JSEM tam“

a pokud o tom budete uvažovat, 

překonáte pocit oddělení. 

Student je víceméně nejistý, 

což vždy přináší úzkost 

a úzkost vytváří napětí. 

Jak vstoupíte do Vyšší aktivity, 

budete stále uvolněnější. 

Vždy, když se má něco projevit, 

zaujměte klidný postoj. 

Buďte šťastní a radujte se v Přítomnosti; 

ale vždy je třeba udržovat rovnováhu 

– je to Střední Cesta.

Držte se v tomto centru. 

Člověk se může stejně hluboce radovat v klidné kondici, 

jako v nadměrné veselosti. 

Klidná nálada sděluje ostatním něco, co potřebují, 

protože každý člověk potřebuje vyrovnanost 

a vědomou realizaci nutnosti klidu a vyrovnanosti. 

Rovnováha má v sobě určitou sílu sebeovládání a strážení, 

které je velmi důležité. 

Budete nejen potěšeni, 

ale někdy i ohromeni úžasnými věcmi, 

které s tím přijdou.

Používejte: 

„JÁ JSEM “Dokonalá Rovnováha, která vše ovládá.“ 

Potvrzujte často: 

„JÁ JSEM tady a JÁ JSEM tam, JÁ JSEM všude vědomá Aktivita.“ 

K nesouladným činnostem řekněte: 

„JÁ JSEM Přítomnost, která tomu brání.

„JÁ JSEM pozitivní, mírumilovná kontrola celé této situace.“ 

V „JÁ JSEM Přítomnosti“ je Moudrost, 

která přesně ví, co je požadováno. 

Vždy mějte na paměti, že: 

„JÁ JSEM ovládající a velící Přítomnost této schůzky nebo situace.“

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková