GABRIEL,  PENÍZE

SEBEHODNOTA A PENÍZE

Jakékoliv jednání, které vychází z pozice nedostatku, je vždy kontraproduktivní. 

Důvod, proč mnozí dosáhnou bodu, kdy říkají, že už nemají žádná přání je, že stále chtěli a chtěli, ale protože nepochopili, že každý subjekt je tvořen jeho dvěma částmi – tím, co chceme a nedostatkem téhož, věnovali nevědomě více pozornosti nedostatku toho, co chtěli. A doprovázeli to špatným pocitem, že to nemají. Tím vytvářeli nedostatek toho, co chtěli. Nakonec to, že chtění spojili s nedostatkem toho, co neměli, je unavilo tak moc, že z toho vznikla nepříjemná zkušenost. 

Říkají potom: „Já už nic nechci, protože pokaždé, když něco chci, dostanu se do stavu, kdy je mi to nepříjemné, a tak je pro mne jednodušší v prvé řadě nic nechtít.“ 

 

Někteří z těchto lidí pak učí, že chtít peníze je špatné a nemorální a nejlepší pro ně bude, když na tom zůstanou tak, jak jsou. 

Jiní říkají, že to není nic pro ně a oni se smutně smíří s „osudem“, protože se narodili bez „zlaté lžičky“.

Pokud se ale člověk, který se aktuálně nalézá v nedostatku, necítí být chudý, může se dostat velmi rychle k větší hojnosti. 

Abraham říká: Vaše hodnocení ostatními nemá žádný vliv na váš bod přitažlivosti, pokud se jejich ohodnocením nijak netrápíte (neberete jej v úvahu). 

Srovnáváním své zkušenosti se zkušeností druhých ve vás může zesílit pocit nedostatku, pokud dojdete k závěru, že jim se podařilo uspět více a lépe než vám. Tím aktivujete ve svém nitru pocit méně cennosti, své nízké sebehodnoty.

Avšak ani pozorováním nedostatku prosperity u druhých se nedostanete k přitahování větší prosperity pro sebe sama, protože myslíte na tento nedostatek a dostáváte to, na co myslíte, čím vibrujete. 

Co k sobě přitahujete, či co si odpíráte, vůbec nesouvisí s tím, co dělá nebo má někdo jiný. Nesouvisí to ani s tím, co máte aktuálně vy sami. 

Lepší pocit prosperity, přestože mu vaše současná realita neodpovídá, vám vždy přinese více prosperity. 

Věnovat pozornost tomu, jaký je váš pocit ve vztahu k penězům, je mnohem produktivnější činnost než pozorování toho, jak se daří ostatním, co s penězi provádí a jak k nim přišli. 

Všimněte si, že tedy i takzvané učení se do úspěšných je tímto pozorováním druhých.

Nikdy to nebude dlouho a dobře fungovat, pokud budete kopírovat tyto „úspěšné lidi“, pokud nechápete, jak si tvořit vibraci úspěchu a radosti vašeho tvoření. 

Vše, co potřebujete, abyste nechali proudit do své reality více peněz, je dosažení vibrační rovnováhy svých vlastních myšlenek. 

Chcete-li více peněz, ale považujete peníze za špatné, a pochybujete o tom, že toho můžete dosáhnout, když pociťujete emoce jako je žárlivost, neschopnost, hněv, nespravedlnost, odevzdání se, či pocit oběti, kdy za tento můj stav může někdo vně vašeho Já, jste mimo rovnováhu. 

Váš navigační systém pocitů vám říká, že nejste v souladu se svým Přáním, ale co víc, ani se svým Zdrojem, protože váš Zdroj je dokonalý a v něm máte VŠE, na co pomyslíte. 

Většina lidí, místo práce na sobě a touhy dosáhnout souladu s tématem peněz prožívá své životy poukazováním na jimi vnímané nespravedlnosti, snahou vymezit správnost a špatnost toho kterého subjektu, a dokonce snahou uvést v platnost zákony na řízení toku peněz v rámci civilizace. 

Daleko menší úsilí, v porovnání s těmito snahami kontrolovat vnější okolnosti, by jim přineslo obrovský výnos. 

To, co kdokoliv jiný má či nemá, s vámi vůbec nesouvisí. Jediná věc, která ovlivňuje vaši zkušenost, je to, jak svým myšlením využíváte nehmotnou energii. Vaší hojnosti, či jejího nedostatku se v rámci vaší zkušenosti netýká, co kdokoliv jiný dělá či vlastní. 

Týká se jí pouze váš úhel pohledu, váš způsob myšlení, který nabízíte. 

Chcete-li, by se váš příběh změnil, započněte vyprávět jiný příběh. 

Není nic důležitějšího než to, že se cítíte dobře, neboť když se cítíte dobře, jste v harmonii se svým hlavním záměrem. 

To, co je nyní, nemusí mít žádný vztah k tomu, co se stane, pokud neustále neopakujete příběh toho, co je. Pokud více myslíte a mluvíte o tom, jak byste chtěli, aby váš život opravdu vypadal, dovolíte přítomnosti, kterou právě žijete, aby se posunula blíž k místu, kde můžete získat mnohem víc. 

Je důležité si uvědomit, že svou hodnotu již máte a že dokazovat ji, je nejen nemožné, ale není to vůbec nutné. Co je nutné, abyste dosáhli příjmů, které hledáte, je soulad s esencí těchto příjmů. Nejprve se musíte uvést do vibračního – pocitového souladu se zkušeností, kterou chcete zažít a pociťovat jaké by to bylo dosáhnout vytouženého stavu či i jen vidět, jak se to po kouskách ukazuje ve vaší zkušenosti, jak radostně pociťujete každý kousek toho, co se objeví ve vaší realitě. 

Tato slova sama o sobě nic neučí – když si to nyní přečtete, neznamená to, že znáte svou hodnotu. Nicméně, když uvažujete o předpokladech, které uvádím a začnete používat postupy, které jsou zde napsané, vím, že vám Vesmír, jako reakci na vaši zlepšenou vibraci, poskytne důkaz o existenci těchto Zákonů. Nebude dlouho trvat, ani to nebude vyžadovat příliš vědomého úsilí, a vy se přesvědčíte o své vlastní hodnotě a schopnosti vytvářet cokoliv si přejete. 

Hlavním důvodem, proč lidé nevěří ve svou vlastní hodnotu je, že se domnívají, že někdo vně nich je uznává, že jejich hodnota se tvoří uznáváním druhými a kdosi zvenčí jim upírá jejich odměnu. To nikdy není pravda. Vy jste tvůrci své vlastní zkušenosti. 

Vytvořte si své vlastní prohlášení:

Chci být tím nejlepším, jakým mohu být. 

Chci dělat a mít věci a žít způsobem

který je v harmonii s mou představou nejvyššího dobra. 

Chci se zde v tomto těle fyzicky sladit s tím, 

v co věřím, 

že je ten nejlepší způsob mého života 

a z čeho mám vždy dobrý pocit radosti, 

nadšení

a naplnění Láskou. 

Z knihy Peníze a Zákon Přitažlivosti (Esther a Jerry Hicks) vybral, upravil a napsal: Gabriel 

Fotografie: Maia Špačková