MAIA TEXTY

NEBER „BOŽÍ JMÉNO“ NADARMO!

Pravděpodobně všem známá věta, která se mi k tomuto tématu hodila. A svým způsobem ji dám trošku jiný význam, než je známo z klasického pohledu, který byl do lidských myslí vmanipulován po tisíciletí mnoha náboženskými směry. 

Tzv. Bůh, kterého, jak různé náboženské směry uvádějí máte hledat tam venku, má mnoho různých jmen. 

Dokonce se o Boží jméno lidé přou. 

Které je to správné, které mohu používat a které ne?

Existuje však jen jedno jméno, jež skutečně obsahuje Mocnou Esenci Boha.

To se v běžných současných náboženských směrech s naprostou jistotou nepoužívá.

Skutečné jméno Boha se vymyká doktrínám většiny náboženství na této planetě, jež vám prodávají pouze smrt, pokoru, poslušnost, malost a závislost.

Jisté náznaky, kde hledat Boha, se občas objevují.

Např. Ehje ašer ehje (אהיה אשר אהיה‎‎)

„JÁ JSEM, který (já) jsem“.

Toto své jméno (z kabaly též známé jako JHVH) sdělil Mojžíšovi Bůh při prvním zjevení v hořícím keři. A samozřejmě toto jméno, aby lidem nedošlo, kde hledat skutečného Boha, se raději již nikde nevyskytuje a v liturgii se nepoužívá. Zato v mystice zaujímá toto jméno nejvyšší post na Sefirotickém stromu života.

Když tzv. Bůh promluvil směrem k Mojžíšovi, co mu těmito slovy říkal?

Mojžíši, každá lidská bytost obsahuje esenci Boha. Jméno, které uvede do chodu Jeho plnou aktivitu, je „JÁ JSEM“. Je dokonalou esencí života a kdykoliv je toto jméno vysloveno, uvede se do chodu nejmocnější síla ve Vesmíru. Tato Moc vám může přinést cokoliv, co přikazujete. Každý, kdo si je vědom své božské podstaty, toto „prohlášení“ velmi pečlivě používá. 

Nechala jsem se unést svou představou z pozice jistých znalostí…co je nejdůležitější sdělení na této planetě.

Pravda je totiž velmi jednoduchá.

Proto se vše velmi klamně zaobaluje a komplikuje, aby to vypadalo, že k čisté podstatě Pravdy může mít přístup jen někdo, pěkně zasvěcený.

Další věta, která obsahuje ryzí podstatu Pravdy, kterou jsem nalezla:

Anochi El ve-ejn od Elohim ve-efes kamoni (אנכי אל ואין עוד

אלהים ואפס כמוני‎‎)

„JÁ JSEM Bůh a nic jiného není, Bůh a nic není jako Já.“

Nejsou to láskyplná, a tak sebevědomě znějící slova?

Ve skutečnosti obsahují podstatu každé lidské bytosti. 

V každém člověku se nachází Mocná Síla, která dává Život a je Všudypřítomná, Inteligentní, Všeobsahující.

Každý z nás má individuální přístup k této Mocné Aktivitě Boha a má možnost se rozhodnout ji uvést do pohybu. Každý může nasednout na „obra“ a jen mu našeptávat do ucha co chcete, aby to vykonal a jakým směrem se vydat.

K tomu, aby se tak stalo, jste bez potřeby procházet zasvěceními, kurzy či jinými podobnými aktivitami, bez ohledu na to, kolik zábavy a legrace se na nich dá zažít.

Ať už se nalézáte v jakémkoliv výchozím bodě, kdykoliv se můžete rozhodnout a uvést do chodu Nejmocnější Sílu v celém Vesmíru. Sílu, která, když pochopíte a uznáte svou Božskou podstatu, koná velmi rychle a láskyplně.

Vrátím-li se zpět k tomu, co jednoduše říká nadpis, dá se najít např. tato doslovná pasáž:

2 Mojžíšova 20:7 Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo; neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdož by bral jméno jeho nadarmo.

Výklad “nebraní božího jména nadarmo” je přibližně ten, že Boží jméno nadarmo bere ten, kdo jej nadměrně vyslovuje jako povzdech, zvolání či něco podobného, nebo mluví-li o bohu “daremně”, i když jeho jméno nevyslovuje.

Výklad je víceméně vzdálený od vnímání a poznání, jak fungují Božské principy, co je podstatou Boha a jak se manifestuje Inteligentní Mocná Individualizovaná Božská esence v každé lidské bytosti.

Proč tedy nadneseně „nebrat Boží jméno nadarmo?“

Při znalostech přímého oslovení a uznání Aktivity Boha prostřednictvím slov JÁ JSEM, je význam takovýto:

Když lidé nevědomě používají spojení JÁ JSEM s věcmi, které je limitují, srážejí či podobně, uvádí do chodu velmi Mocnou Sílu, která tvoří skrze hranice životů a přikazují této moci, aby zničila to, co chtějí.

Obrazně řečeno, ta Síla je tak Ohromná, jako byste přiložili ruce na hrdlo a pak je chtěli hned vzít zpět, ale vašima rukama by procházela tak Mocná Síla, která by dál místo vás vykonávala pokračování v pohybu a hrdlo by začala svírat.

Když jsou lidé v nevědomí této Mocné Síly, nesprávným používáním JÁ JSEM neustále přiškrcují svou životní energii.

To není pomsta Boha, jak se výše v citaci z náboženského textu říká, je to pouze výsledek působení Zákona Vesmíru.

Když však své vědomí otevřete, tuto Sílu zplnomocníte a vědomě používáte nejmocnější prohlášení „JÁ JSEM“, váš život se úplně změní. Dostáváte se do přímého kontaktu s Mocí, která dává Život, která ve své podstatě obsahuje jakoukoliv esenci, kterou je schopná zhmotnit.

Jakmile přestanete vyslovovat „JÁ JSEM“ bezděčně a nevědomě,

ba naopak se chopíte cíleného použití s plným vědomým si toho, 

kdo jste, 

nasedli jste na „obra“ 

který vás veze životem, 

a vy mu jen do ucha říkáte jasné 

a rozhodné příkazy.

Autor článku a fotografií: Maia Špačková

——————————————————————————————————————————————————–

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy bohatá grafická výbava a fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000