Já Jsem

NAVŽDY ODEBRAT MOC NECHTĚNÝM VĚCEM

Proto, Milovaní, 

povstaňte v Síle, Aktivitě a 

Autoritě vaší „JÁ JSEM Přítomnosti“!

Převezměte velení 

a řekněte těmto zjevením: 

„Nemáš žádnou moc! 

Drž se dál od mého světa! 

Můj svět je Svět Mocné JÁ JSEM!

Je řízen a poslušen jen mé Přítomnosti! 

Žádná lidská věc se ho nemůže dotknout! 

Od teď stojím Svobodný, 

navždy Osvobozen 

od všech lidských vlastností! 

Mocná JÁ JSEM Přítomnosti, 

Tvá autorita je Aktivitou v mém světě! 

Prohlašuji Tvou Dokonalost za jedinou vládnoucí Přítomnost v mé mysli, 

mém těle 

a v mém pocitovém světě! 

Udržuj je očištěné, zkrášlené a osvobozené od každého sváru, 

aby se Tvá Sláva mohla vylévat vpřed 

a žehnat celému lidstvu, 

s nímž přicházím do styku! “

Toto je sláva lidstva!

Tímto jsi Světlem světa! 

Saint Germain, volný překlad + foto: Maia Špačková