Já Jsem

PRO RYCHLÉ POCHOPENÍ A MOCNÉ UCHOPENÍ

JÁ JSEM = je stavitelem důvěry a vědění, bohatství, 

které jsem si kdy mohl přát. 

Je Tou Jedinou Silou, 

která vytváří mé přání.

Při finanční ztrátě:

 „JÁ JSEM Vzkříšení a Život mých záležitostí, 

mého porozumění nebo všeho toho, 

k čemu si přeji směřovat pozornost!“

Není naděje ani v nebi nebo na Zemi, 

pokud dotyčný strpí uvnitř svého vědomí myšlenky a pocity na kritiku, 

odsuzování nebo jakoukoliv nenávist, 

a to včetně mírného odporu.

Týká se nás pouze naše konání a náš svět!

Nepřísluší nám soudit druhé, protože nevíme, 

jaké síly nebo poměry v nich právě působí.

Je-li nějaký člověk zcela bezelstný a jsou vůči němu poslány myšlenky kritiky, 

pak se stane něco horšího než vražda. 

Proč? 

Protože tyto myšlenky se nedotknou cíle, 

ale musí se vrátit zpět k vysílači a přinést mu zpět tyto vlastnosti, 

které jim dal a vždy s nahromaděnými dalšími silami! 

Ten, kdo jiným posílá zavrženíhodné myšlenky, 

zničí ve skutečnosti nakonec pouze sám sebe, 

své záležitosti a svůj svět.

Kdo pomůže dostat do vězení nevinného člověka a zbaví jej té volnosti, 

ten bude muset získat přesně tu samou zkušenost, 

kterou jinému dopřál,

dokonce až do 3-4 následující inkarnace.

Neexistuje žádný větší zločin, který dnes zatěžuje lidskou zkušenost, 

než převládající používání důkazních materiálů, 

které se v devadesáti devíti případů ze sta 

se projeví jako zcela nesprávné.

Kdo hledá Světlo, 

nesmí odsuzovat žádné z „božích dětí“.

Jde-li někdo, koho milujeme, 

nesprávnou cestou, co udělá vnější svět?

Zasedne ke kritickému soudu. 

Jakékoliv slovní či písemné námitky ještě více tuto činnost posilují.

Tou nejmocnější pomocí, kterou můžeme poslat takovému člověku, je,

že mu v tichosti pošlete lásku a budete vědět: 

“JÁ JSEM-BŮH V ČINNOSTI, 

který je Tou Jedinou Řídící Inteligencí a Aktivitou 

v tomto bratru nebo v této sestře!“

Nikdo nemůže, kdy ve svém vnějším vědomí vědět, 

co si přeje v druhých lidech činit Ta „JÁ JSEM Přítomnost“.

Mnozí se svými obchodními snahami ztroskotají kvůli tomu,

že v jejich vědomí číhají pocity chytračení, 

odsuzování 

nebo nenávisti vůči někomu jinému!

Žák, který chce rychle kráčet ke Světlu, by nikdy neměl usnout před tím, 

než vědomě vyšle LÁSKU všem lidem, 

o kterých má pocit, 

že mu kdy ublížili!

Tato myšlenka poletí jako šíp 

a v těch druhých bude působit svou silou 

a vrátí se vám bezpečně zpět.

Za onemocnění těla a mysli není více zodpovědný žádný jiný prvek, 

než pocit nenávisti, 

který je proti někomu směrován.

Vše toto se odráží zpětně na těle a mysli vysílajícího. 

V jednom to vytvoří to, v jiném zase ono.

ZÁŠŤ NEBO HNĚV JE JEN MÍRNĚJŠÍ FORMOU NENÁVISTI!

Myšlenka, která vše vyrovnává: 

„JÁ JSEM to Dokonalé tvořivé myšlení a cítění, 

přítomné všude v myslích a srdcích lidí!“ 

Tato myšlenka působí zázraky, 

nepřináší jen vám samotným klid a mír, 

ale uvolňuje neomezené dary Přítomnosti!

Jiná myšlenka

„JÁ JSEM Ten Mocný Zákon BOŽÍ SPRAVEDLNOSTI A OCHRANY, 

který je aktivní všude v hlavách a srdcích lidí!“

Tuto myšlenku můžete použít mohutnou silou na všechno! 

Stejně tak: 

„JÁ JSEM BOŽÍ LÁSKA, 

která všude naplňuje hlavy a srdce lidí!“

Saint Germain, volný překlad + fotografie: Maia Špačková

—————————————————————————————————————————————————–

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

One Comment