Transformace

ŽIVOT JAKO NESMRTELNOST

„Život je nejvyšší nesmrtelné stadium existence

a smyslem a cílem všech časných projevů života je nesmrtelnost .“

Člověk se na své cestě životem setkává s pojmy, které ho mohou ovlivnit nebo míjet.

Každopádně již jejich existence vyvolává otázku,

co že se za nimi vlastně skrývá a zda to má nějaký reálný podklad.

Pak už je jen na každém z nás,

zda ho tato zvědavost na cestě za poznáním neopustí.

Nesmrtelnost

Mezi tyto pojmy může patřit i nesmrtelnost. 

Pro běžné lidské uvažování je to pojem většinou abstraktní,

silně nestandardní, zejména proto, že kolem sebe vidíme smrt na každém kroku.

Ať už je přirozená nebo nepřirozená.

Proč lidský život provází tento faktor stejně neodmyslitelně,

jako že je třeba chodit každou noc spát?

Nevyhnutelnost smrti je do lidského života vepsána tak silně,

že ji bereme jako životní nutnost, zákonitost, tak to musí být a nejde jinak.

Nesmrtelnost se tak dostává do polohy něčeho neskutečného, pohádkového,

co se děje pouze v příbězích a románech

a ještě navíc se týká bytostí jiného druhu než člověka.

Pro člověka je pak vyhrazen krátký časový úsek věčnosti,

který může vyplnit něčím pomíjivým,

co ho přesáhne o pár let.

Zdroj: neznámý, překlad + foto: Maia Špačková