MAIA TEXTY,  Zdraví a Krása

TĚLO A HOJNOST

Hojnost se nevztahuje pouze na vnější zabezpečení penězi, bohatstvím, 

jídlem, sladěnými lidmi ale také na to, čím může naše fyzické tělo být.

Není náhoda, že většina lidí touží po kráse, dokonalém zdraví, 

věčném mládí a nadbytku všech dobrých věcí.

To, co někteří považují za povrchní a nemožné (i když sami po tom uvnitř touží), 

je ve skutečnosti volání Vnitřní bytosti každého člověka, která říká: 

„Vše, v té nejúžasnější harmonii máš u mne nashromážděné. 

Všechny věci jsou ti ve své dokonalosti k dispozici. 

Máš je na dosah ruky, pokud Mne necháš proudit do tvého života 

bez omezení nesouladných přesvědčení a myšlenkových vzorců, 

které tě svazují.“

A tak se může stát, jak se praví ve svatém písmu: „Buď tiše a věz: Já Jsem Bůh.“

Jinými slovy, jakmile ztišíte a vyrovnáte svou vnější mysl, 

vtrhne do vašeho života tato Mocná Boží Energie, 

která tvoří vše Dokonalé a v Ohromném nadbytku.

To je její přirozenost.

Tato Božská Inteligence proudí lidskou postavou neustále. 

Kdyby zůstala v tomto okamžiku ve své čisté podobě, 

tato bytost by nikdy nepoznala nesoulad = nemoci, smrt, nedostatek,

nevědomost, disharmonii ve své činnosti. 

Byla by neustále inspirována Životem v té nejdokonalejší formě 

jakou si většina lidí ani neumí představit.

Jenomže, tato Mocná Energie Přítomnosti Boha proudící každým člověkem 

je ve většině případech neustále zabarvována vzorci myšlení a přesvědčeními, 

která ji vtiskávají destruktivní vzorce do jejího tvoření. 

A protože tato Síla poslouchá všechny příkazy, pak musí tvořit to, 

co každá bytost požaduje.

Drtivá většina lidí je od mala přesvědčována a velmi brzy si tyto vzorce osvojí, 

že lidské tělo musí stárnout a jeho tvar je předem dán tzv. genetickou predispozicí. 

A tak těmito myšlenkami, velmi často nevědomě, 

překrucuje tuto dokonalost Zdrojové Energie.

Každý den.…stokrát, tisíckrát různými obměnami myšlenek vtiskává 

a přesvědčuje své tělo o svém věku, o svých nedostatcích, o svých obavách… 

Mnohdy k tomu slouží i tzv. vtipné fráze, které o sobě lidé říkají. 

Bohužel „Velký zákon“, kterému podléhá vše,

nečiní rozdíly a bere lidi za jejich slova a pocity.

Další důležitou věcí je neustále si uvědomovat, 

na co zaměřujete svou pozornost a vhled. 

To je dost málo pochopená záležitost. 

Mnoho lidí poutá pozornost na „nedostatky“ jak své, tak druhých lidí, 

věnuje se neštěstí a nemocem druhých těl a pociťuje sympatie či soucit. 

Tudíž svou pozornost podtrhávají silnými pocity, 

čímž oživují a nutí tyto vlastnosti, aby přišly do jejich světa, 

zůstaly tam a jednaly.

Víte, že tělesné buňky komunikují s okolím? 

Když se potkáváte s lidmi, vaše buňky si dorovnávají vibrace podle buněk lidí ve vašem okolí.

To platí, když je ponecháváte v automatické činnosti.

Proto i lidé, kteří jsou v kómatu, stárnou.

Pokud tedy nedáte tělu jasný vědomý příkaz (každý den), 

můžete pro sebe chtít cokoliv, 

ale vaše buňky budou nadále pokračovat v automatické činnosti 

a přizpůsobovat se obecnému průměru.

Hovořte tedy se svým tělem.

Poručte mu být silné a otevřené pouze pro přijímání vědomí Nanebevzetých Mistrů, 

kteří jediní povýšili svá fyzická těla nad obecný průměr. 

Nic nestojí mezi vámi a vaší svobodou něž lidské tělo, 

které vám vytváří omezení jež jste přijali za svá. 

A tyto lidské překážky jsou velké jen tak, jak si namlouváte.

Nic nebrání tomu, abyste během velmi krátké chvíle mohli dát průchod té Dokonalosti,

kterou nosí každá buňka ve svém jádru.

Je vědecky prokázané, že tělo člověka se během jednoho roku celé kompletně obmění.

Proč mnohá těla po této obměně nesou stále stejné disfunkce? 

Protože lidé nosí stále stejná přesvědčení a vzorce chování.

Člověk dokáže rychle povýšit své myšlení, 

ale fyzické tělo mnohdy velmi zaostává.

Pak toho dotyčného z jeho zvýšené vibrace vědomí neustále stahuje zpět. 

Nemocné a disharmonické tělo si pro sebe bere největší část pozornosti 

a Zdrojové Energii JÁ JSEM nezbude moc prostoru.

Proto vibrační zvýšení bytosti musí vždy jít ruku v ruce s povýšením fyzického těla.

Člověk však obdržel i pro tuto situaci velkou podporu, která proudí skrze jeho ruce. 

Když projíždíte rukama nad svým tělem, energie, která jimi proudí, 

je energie Božské Dokonalosti a tento vzorec vaše buňky přebírají.

Dokonalé zdraví a trávení

Stoupněte si, zvedněte levou ruku nad hlavu dlaní otočenou vzhůru 

a pravou rukou projíždějte po pomyslné kružnici nad oblastí břicha zleva doprava 

(začněte dolní částí kruhu a pokračujte nahoru směrem k játrům). 

Pociťujte, jak vnášíte vzorec od své Já Jsem Přítomnosti do všech buněk. 

Lidé, co mají větší břicha ať pociťují, jak jim ruka nadbytek odsává. 

Tímto způsobem vnášíte dokonalý vzorec pro všechny orgány v těle, 

energie proniká až do kostní dřeně. 

Vaše trávení se velmi rychle zdokonalí, 

břicho obdrží plochý tvar (vše nad úroveň roviny je abnormální stav), 

orgány, které pracovaly líně, získají na své vitalitě 

a toto vše se vám ozrcadlí na pleti, rysech obličeje 

a pocitu vzrůstající energie (dohromady s postupným vylaďováním jídelníčku). 

Ale to vše jen v případě, 

pokud vytrváte toto jednoduché cvičení dělat každý den (stačí pár minut) alespoň jednou či dvakrát denně. Pro rychlejší efekt můžete i vícekrát.

Lidé, kteří potřebují shodit nadbytek kil zeštíhlí, 

ti, kdo cítí, že chtějí přibrat do zaoblenějších tvarů, mohou nějaké kg získat.

Vnášení souměrnosti 

Krása lidského těla a obličeje tkví v jeho souměrnosti.

Čím souměrnější obličej, tím více ho považujeme za krásný 

a podvědomě na něj reagujeme velmi pozitivně.

Stoupněte si, dejte obě dlaně mírně před ramena 

a postupně sjíždějte po obou stranách těla až dolů k chodidlům. 

Nebo rovnou tělo rukami hlaďte. 

Pociťujte příjemnou energii 

a ve své mysli udržujte obraz své představy o dokonalosti svého těla. 

Provádějte minutu, dvě či více, jak vám to bude příjemné. 

Při každodenním používání za pár týdnů můžete začít vnímat kromě stále hezčího vytvarování postavy i jisté změny rysů v obličeji k větší souměrnosti.

Opět ale pouze pokud vytrváte v pravidelnosti. 

Tímto způsobem vaše tělo může nabrat formu či vlastnost, jakou si přejete stvořit.

Mluvení do zrcadla

Hmota vašeho těla a hmota okolo vás odpovídá na vaše vědomé myšlení a cítění 

a tímto způsobem můžete přivést vaše fyzické tělo do jakéhokoliv požadovaného tvaru. 

Jste schopni zadat hmotě cokoliv chcete, 

protože tato Dokonalá Energie vámi proudí každým okamžikem. 

Představujte si a prociťte, že vaše tělo je neprůhledná látka, 

která se dá jednoduše myšlenkami tvarovat.

Lidské tváře se ve skutečnosti neustále mění. 

Stačí zapátrat v rodinných fotografiích a důkaz máte ihned před očima.

V celém Vesmíru neexistuje jediná věc, která by neměla oba konce – obě polarity. 

A tak, pokud obličej může měnit tvar a vlastnost během tzv. lidského stárnutí, 

může to samé nabídnout i opačným směrem.

Pokud tělo, na základě myšlenek a pocitů majitele, 

umí dosáhnout rozpadu orgánů a jiných částí, 

je schopné i opačného postupu – tudíž perfektní regeneraci, obnovení, 

opětovný růst, transformaci i transmutaci (přeměna jedné látky v úplně jinou).

Ovládnout své fyzické tělo je základ proto, 

abyste byli schopni ovládnout hmotu kolem vás.

Kdo nasměruje tělo do obnovení krásy, perfektního zdraví a dokonalosti, 

ten musí zákonitě zkrásnět ve všech směrech svého života.

Pro vpuštění toho perfektního Světla do vašich buněk 

musíte opustit mnoho vzorců myšlení a běžného lidského fungování. 

Postupně přestanete zbytečně tlachat, zajímat se o mnoho věcí, 

které zrcadlí svět a tvoření ostatních lidí, 

přetransformujete mysl kde vám denně prolétne bez vědomí miliony myšlenek 

a tím poskytnete ten nejkrásnější a nejhodnotnější dar tomuto světu. 

Když se totiž myšlenkami nepodílíte na spolutvoření problémů 

a nefunkčních paradigmat společnosti, 

ovlivníte tím Dobro na Zemi více, 

než si umíte představit.

I když jen uzdravíte své tělo a zvýšíte jeho vibraci, každý člověk má z toho užitek.

Nechte tedy ve svém těle působit tu čistou Energii Božství, 

které vámi proudí bezustání. 

Přestaňte ji zabarvovat nefunkčními vzorci myšlení a přesvědčení.

Vpusťte do svého těla vaši dokonalou krásu 

a prosperitu všech buněk. 

Vibrační vzor pro nádhernou formu nosíte v jejich jádrech.

A tak, když se na sebe podíváte do zrcadla, 

řekněte tomu obrazu tato slova, 

která jsem přeložila z anglického originálu The „I AM“ DISCOURSES (III.),

proslovy Nanebevzestoupeného Milovaného St.Germaina :

„Skrze Inteligenci a Krásu, která Já Jsem, 

Já přikazuji, 

vezmi na sebe formu Dokonalé Krásy, 

protože Já Jsem Krása v každé buňce, 

ze kterých jsi složena! 

Ty reaguješ na můj příkaz 

a stáváš se zářivě krásná ve všech směrech, 

v myšlenkách, slovech, pocitech a formě. 

Já Jsem Oheň a Krása Tvých očí 

a vnáším dál tuto zářivou energii do všeho, 

na co se dívám.“ 

Tak způsobíte, že vstoupíte do podoby Dokonalosti.

Text + fotografie: Maia Špačková

——————————————————————————————————————————————————-

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

8 komentářů

 • Avatar photo

  Irena

  Super návod, hned ráno jsem si to přidala do své série péči o sama sebe a tak jsem se těšila, že už jsem jela od 5 hodin od rána. Neskutečný příval energie sobě samé. No, úplně to pro mě není novinka, ruce Já používam pro sebe i pro děti dlouhou dobu a proto se ztotožňuji s toto “ technikou“ velmi ráda. Používám to i na kytky na své zahradě, ale někdy i na věřejné zahradě, když to cítím. Přiznám se, že hladím i své auto a před každým usednutím ho rukami přejedu a velmi ho ocením a pak vyrážím na mnou určenou cestu, ještě s větší radostí. Jsme takový parťáci.😉
  Velmi , velmi oceňuji Mai tento tvůj text.💋

  • Avatar photo

   Maia

   RADKO
   ano, toto prohlášení je kouzelné.
   Před několika lety, jsem měla období asi 2 let,
   kdy jsem toto prohlášení
   a i jiná (a ani jsem moc nemeditovala), na chvíli přestala říkat.
   A ano, po nějaké době jsem si všimla,
   že jsem na obličeji viděla věci,
   které jsem vidět nechtěla.
   Velmi rychle jsem otočila kurz
   a začala opět s tímto a jinými prohlášeními,
   včetně meditace se Zlatým světlem.
   A za 2 měsíce jsem viděla,
   jak některé z těch věcí jako mávnutím proutku zmizely a jiné se vylepšovaly.
   Pak jsem ještě ,
   protože já jsem nedočkavá a chci mít vše rychle,
   zařadila obličejovou gymnastiku,
   abych to vše nenechala jen na JÁ JSEM,
   že,
   když jsem si to zpískala sama. 😉 🙂

   Toto prohlášení , když musím vidět na někom,
   koho mám ráda, něco,
   kdy začnu cítit trošku smutek,
   ihned několikrát dokola řeknu
   a pak mi to pomáhá lépe přeorientovat pozornost. 🙂
   Když to řeknu poprvé,
   tak cítím, jak se ve uvnitř všechny orgány a části těla usmívají,
   pak to řeknu v duchu ještě párkrát
   a jistě a rychle to přeladí vibraci
   a v té vyladěné vibraci se jednodušeji přivolávají souladné myšlenky,
   ať je člověk kdekoli a s kýmkoliv. 🙂

Přidat komentář