• Já Jsem

  JÁ JSEM

  „JÁ JSEM Vzkříšení a Život.“  „JÁ JSEM Tvá Energie, kterou používám při každé aktivitě.“  „JÁ JSEM Světlo, které osvětluje každou buňku mé Bytosti.“  „Já řídím „JÁ JSEM “ Inteligenci, Moudrost mého veškerého úsilí.  „JÁ JSEM ta Látka, všudypřítomná, neohraničená,  kterou mohu použít a uvést do formy bez jakéhokoli omezení.“  „JÁ JSEM Tvá Síla-Tvé Dokonalé Porozumění.“  „JÁ JSEM Tvá Schopnost ji neustále aplikovat.“   „JÁ JSEM Pravda, která mi teď dává Dokonalou Svobodu.“  „JÁ JSEM ty Otevřené Dveře do „Božího Světla“,  které nikdy nezklame.“  „Chválím, že Jsem plně vstoupil do tohoto „Světla“  skrze toto Dokonalé Porozumění.“   „JÁ JSEM Tvůj Zrak, který vidí všechny věci viditelné i neviditelné.“  „JÁ JSEM Tvůj…

 • Já Jsem,  PENÍZE,  Transformace

  50KRÁT VÍCE ENERGIE A INTELIGENCE DO ROKU

  Jednotlivec,  který nerozumí „Přítomnosti“, má méně než deset procent této Přítomnosti a Síly,  která by proudila jeho tělem a pocitovým světem,  aby vytvořila to,  co je třeba. Ale vy,  kteří máte to Porozumění „Velké Přítomnosti“  a víte, jak Ji vyvolat,  můžete během jednoho roku vyvolat dvacetkrát,  čtyřicet nebo padesátkrát  tuto Přítomnost a Moc.  Není nikdo z vás,  kdo by nedokázal vyvolat padesátkrát více Energie,  Inteligence a Síly Aktivity,  které jste dosud měli. (Saint Germain, volný překlad + foto: Maia Špačková)

 • Já Jsem,  Transformace

  LÁSKA

  Když milujete,  obklopujete se Láskou, která je „Aktivním Božím Principem“.  Když milujete,  obklopujete to,  co milujete, „Božím rouchem“  této zářivé Aktivity Přítomnosti.  Povahou životního principu jedince  je MILOVAT. (Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková) 

 • Já Jsem,  PENÍZE

  ŽIVOT VÁS NEOMEZUJE

  Pamatujte znovu, znovu a znovu,  že jak vyrůstáte do stále intenzivnějšího přijímání vaší „Mocné JÁ JSEM Přítomnosti“,  vnější problémy, které se zdály tak děsivé,  jistě zmizí z dohledu. Váš problém tedy není pouze vyřešen,  ale každý takto získaný krok se znovu neobjeví.  Místo toho se stane vaší Věčnou Svobodou.  Pokud toužíte po finanční svobodě,  žádám vás,  abyste odstranili vnější činnost své mysli z dohledu  a umístili ji do vaší „Mocné JÁ JSEM Přítomnosti“,   jediného Dárce veškerého Mocného Bohatství,  které existuje.   Buďte v tom pevní a odhodlaní  a budete mít všechny peníze,  které si přejete použít.  Život vás neomezuje!  Bohatství vás neomezuje!  Láska vás neomezuje!  Proč tedy dovolit,  aby vás…

 • Já Jsem

  ŽIVOT NEZNÁ VĚK

  Bez ohledu na vaše stříbrné vlasy,  bez ohledu na to, jaký je váš věk,  který se vám někdy zdá být těžký,  když si toto uvědomíte,  můžete rozbít veškerý vzhled a lidskou akumulaci. Během několika hodin můžete stát ve Věčném Mládí,  Kráse a Dokonalosti.  Lidstvo zapomnělo na svou Nadvládu,  protože jedinci zapomněli na Světlo, Život, Inteligenci a Energii,  která jim dala Život, Věčné Mládí a Krásu. Život nezná věk!  Energie nezná věk!  Látka nezná věk!  Co je tím, co cítí věk?  Jen omezující lidské koncepty,  protože lidstvo zapomnělo,  že každý je opravdu Božská Bytost. (St.Germain, volný překlad + foto: Maia Špačková)

 • Face Building,  Zdraví a Krása

  MEWING – LIFTING OBLIČEJE A JEHO RŮST DOPŘEDU

  V tomto videu je krásně a srozumitelně vysvětleno, jak najít správnou pozici jazyka.  Lidé mají buď jazyk dole – což je nejhorší a nejrozšířenější způsob, pak mohou mít jazyk v přední části nahoře za zuby, nebo celý jazyk podepřený včetně zadní části na horním patře, což je ten nejlepší způsob, který zajišťuje široký zubní oblouk a krásné utváření obličeje, udržení pevnosti obličejových svalů, včetně zdraví, které je výsledkem dýchání pouze nosem, čímž se tělo pravidelně obohacuje o NO (oxid dusnatý).  Najdete zde jednoduché způsoby, jak si nastavit správný postoj jazyka, včetně pár tipů na procvičování této pozice. Koko vše velmi jasně předvádí, a tak tomu budete rozumět i bez titulků. Kdo…

 • Já Jsem,  PENÍZE

  PROHLÁŠENÍ PRO OTEVŘENÍ KANÁLU BOHATSTVÍ (2.)

  „JÁ JSEM Vzkříšení a Život neomezeného příjmu každé dobré věci, včetně Bohatství a peněz! Právě teď a navždy!“ „Mocná JÁ JSEM Přítomnosti! Expanduj naše Bohatství! Expanduj naši zásobu každé dobré věci! Uvolni miliony a miliony dnes! Miliony! Všemohoucí JÁ JSEM! Miliony! Já přikazuji! Miliony! Proplať kapitál do mých rukou! Miliony! Expanduj toto Světlo! Všemocná JÁ JSEM!„ „JÁ JSEM Nanebevzestoupený Mistr Platby každého účtu a závazku a to okamžitě, věčně a očividně skrze Boží Lásku!“ „JÁ JSEM Nevyčerpatelné Bohatství Boha proudící do mých rukou a k použití právě dnes, manifestované s Plnou Mocí jako Radostně uvolněný Dar Božské Lásky!“ „Já přijímám pouze Plnost Boží Hojnosti proudící ke mně, TEĎ!“ „JÁ JSEM Nanebevzestoupený Mistr…

 • Já Jsem,  Transformace

  „JÁ JSEM“ JE TO SVĚTLO!

  Když používáte afirmaci, drazí, mějte na paměti,  že je to pouze Boží Moc,  která je jistým splněním vašeho volání;  a v důsledku toho nemusí být žádný spěch, ani duševní napětí. Když jistě říkáte slova ve středu svého bytí,  projev se děje a to,  pro co voláte,  nevzniká, ale už „to je“. Níže uvedená prohlášení jsou neocenitelným přínosem pro všechny,  kteří hledají Světlo, pro ty,  kteří aspirují na Mistrovství,  a pro své studenty je zvláště doporučuji: „JÁ JSEM Živé Světlo.“ „JÁ JSEM Boží Přítomnost: JÁ JSEM.“ „JÁ JSEM otevřené dveře, které nikdo nemůže zavřít.“ „JÁ JSEM Tady, JÁ JSEM Tam, JÁ JSEM Jediná Přítomnost Všude.“ Ze všech afirmací však je jedna, …