Já Jsem,  PENÍZE,  Transformace

50KRÁT VÍCE ENERGIE A INTELIGENCE DO ROKU

Jednotlivec, 

který nerozumí „Přítomnosti“,

má méně než deset procent této Přítomnosti a Síly, 

která by proudila jeho tělem a pocitovým světem, 

aby vytvořila to, 

co je třeba.

Ale vy, 

kteří máte to Porozumění „Velké Přítomnosti“ 

a víte, jak Ji vyvolat, 

můžete během jednoho roku vyvolat dvacetkrát, 

čtyřicet nebo padesátkrát 

tuto Přítomnost a Moc. 

Není nikdo z vás, 

kdo by nedokázal vyvolat padesátkrát více Energie, 

Inteligence a Síly Aktivity, 

které jste dosud měli.

(Saint Germain, volný překlad + foto: Maia Špačková)