Já Jsem

KLENOT VE VLASTNÍM HRDLE

Nyní, nenafoukněte se, 

ale pokud byste věděli,

co je možné udělat hlasem, 

školy by vás neudržely. 

Říkám vám, drazí, studenti 

JÁ JSEM promlouvá jasným pronikavým hlasem v řeči i písni. 

Nedělejte si s tím starosti. 

Jen každý večer, než ulehnete, tak požádejte:

„Mocná Já Jsem Přítomnosti, dej mi Tvůj Stříbrný Tón!

Dej mi Zlatý Jazyk toho Já Jsem 

a jeho Hlas v obojím, v řeči i v písni. 

Dej mi Libý Hlas, 

který bude plynout

a přetaví všechno lidské stvoření.“ 

Sleduji Mou příležitost ukázat vám, 

co váš hlas dokáže.

Samozřejmě chápete, 

že to nedělám pro sebe, 

ale pro požehnání a prospěch, 

který to může přinést.

Lidstvo má tyto velkolepé schopnosti!

Přesto ani nepoděkují 

nebo neberou ohled na nádherné Klenoty, 

které mají po celou dobu ve svém vlastním hrdle: 

váš hlas, vaše vize, váš pocit, vaše kvalifikační schopnost 

a kterýkoliv z nich vás může zvednout do výšin 

a udržet vás tam.

Když pak zkombinujete vše, 

jaká jistota, že Vás to povede k Vítězství!

(Saint Germain, volný překlad + foto: Maia Špačková)

One Comment

  • Avatar photo

    Gabriel

    Je zajímavé, jak do sebe věci zapadnou – k libému hlasu je třeba mít jazyk na horním patře, jak zde Maia tolikrát popisuje. Pokud chce mít člověk hlas bez protivného bručlavého tónu, nemůže jazyk válet dole na spodních zubech, ale musí jej držet v horní pozici a tónina se lehce posune do příjemného, vyššího tónu s hladkým a laskavým výrazem. Užívejte si to všechno dohromady.