Já Jsem

VE CHVÍLI, KDY VIDÍTE NEDOKONALOST, VNUCUJETE JI DO VLASTNÍ ZKUŠENOSTI

Když si jedinec dovolí nadále kritizovat, 

odsuzovat nebo soudit druhého ze svých bližních, 

nejen že druhému ubližuje, 

ale nevědomky připouští do své vlastní zkušenosti právě ten prvek, 

který na druhé osobě vidí špatně.

Opravdové pochopení této skutečnosti 

usnadní jednotlivcům navždy ukončit takovou nežádoucí činnost 

– když vědí, že je to pro jejich vlastní ochranu. 

Řekněme to jinak. 

Bez ohledu na to, 

na co je vědomá pozornost pevně upřena, 

je tato kvalita vtlačena do zkušenosti jednotlivce. 

Cokoli jedinec vidí s hlubokým pocitem v jiném jedinci, 

vnucuje to své vlastní zkušenosti. 

Toto je nesporný důkaz toho, 

proč jediným žádoucím pocitem, 

který může každý jednotlivec vyslat, 

je Přítomnost Božské Lásky 

– a tím myslím Čistou, nesobeckou lásku.

 

Studenti se často ptají, 

proč musí ve svých zkušenostech zvládnout tolik podmínek, 

protože jsou stále citlivější. 

Je to proto, že vidí vzezření, 

o kterém se naučili vědět, že není skutečné, 

a tím, 

že dovolují, 

aby se na něj v tu chvíli upnula jejich pozornost, 

nejen že ho zvou, 

ale přímo ho vnutí do svých vlastních světů, 

a pak svádí bitvu, 

aby jejich dům zůstal čistý.

Tomu se lze vyhnout tím, 

že okamžitě odvedete pozornost od tohoto vzhledu 

a budete vědět: 

„JÁ JSEM, JÁ JSEM, JÁ VÍM, že JÁ JSEM 

osvobozen od této věci

navždy 

— bez ohledu na to, co to je! “

To vše samozřejmě pochází z nedostatku Sebekontroly u jednotlivce 

nebo neochoty použít tuto Sebekontrolu k řízení zevnějšku. 

U studentů existují tyto dvě odlišné podmínky: 

jeden je dostatečně ochoten vynaložit úsilí, 

ale nevědomky dovoluje, 

aby se jeho pozornost upřela na nežádoucí věci. 

Ten druhý díky své tvrdohlavosti 

není ochoten vynaložit potřebné úsilí, 

aby ji dobyl. 

Žádný učitel by nikdy neměl pomýšlet na kritiku žádného studenta, 

protože pokud to udělá, 

vyzve k sobě stejnou kritiku. 

Pokud o tom studenti získají správnou představu, 

zastaví to pro svou vlastní ochranu. 

Pokud člověk stále mlčky vidí rozpor v druhém, 

je to ještě horší než mluvené slovo, 

protože umožňuje hromadění Síly. 

Když jsou vaší pozornosti vnuceny nesrovnalosti, 

jednoduše řekněte své „JÁ JSEM Přítomnosti“: 

„V té osobě je ‚JÁ JSEM Přítomnost‘ 

a to lidské se mě netýká! „

Nebo se k tomu postavte tímto:

„V té osobě působí 

pouze ‚JÁ JSEM Přítomnost‘! „

Nezáleží na tom, zda je to osoba nebo neživý předmět, 

ve chvíli, kdy spatříte nedokonalost, 

vnucujete tuto vlastnost své vlastní zkušenosti. 

To je tak důležité, 

že to nelze dostatečně zdůraznit. 

Vaše první úvaha by měla být vždy k vašemu vlastnímu Božskému Já 

– vždy k adoraci. 

To vám dává příležitost a Sílu zvednout se do výše, 

kde můžete poskytnout pomoc tisícům lidí, 

zatímco teď to může být jen pro několik málo. 

Žádné množství služby nemůže být trvalým přínosem, 

pokud jednotlivec nejprve nepřijme 

a nevzdá zbožňování svému vlastnímu Božskému Já, 

„Mocné JÁ JSEM Přítomnosti“. 

Ti, kteří chtějí sloužit Světlu 

a skutečně konat dobro, 

by to měli jasně pochopit. 

Když studenti říkají: 

„Kdybych jen měl peníze, co dobrého bych mohl udělat,“

je to přesný opak toho, 

co by měli dělat. 

Pokud někdo vstoupí do „JÁ JSEM Přítomnosti“, 

bude mít všechny peníze, 

které chce, 

a nelze je od něj držet dál!

Saint Germain, volný překlad + fotografie: Maia Špačková

—————————————————————————————————————————————————

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

2 komentářů

 • Avatar photo

  Maia

  Když si tento text několikrát za sebou
  Důkladně přečtete a procítíte,
  pak to musí silně otřást vědomím. 😳
  Tato doba snad více než kdy dřív
  silně ponouká ke kritice snad všeho,
  co současní političtí představitelé udělají.🤨

  Byla období, kdy se dalo jednoduše politiku přehlédnout,
  protože tak extrémně nezasahovala do práv
  a svobody jedince.

  A teď si představte,
  a použijte na to tolik fantazie, jak jen můžete,
  že se ohromné množství lidí
  naučilo přijmout jen omezené informace
  ohledně událostí
  a přitom je jen ve velmi kraťoučkém čase
  s velmi neutrálním postojem přečetlo pro lehkou orientaci
  a zároveň by vůči politikům vysílali myšlenku:
  „V té osobě působí pouze ‚JÁ JSEM Přítomnost‘! “
  Co by taková věc udělala s politikou?😍

  Vím, co by se ve velmi krátké chvíli stalo.
  Politici, kteří nejsou tak extrémně ponořeni do temnoty,
  by se museli probudit,
  protože JÁ JSEM Přítomnost by
  skrze masovou touhu musela být upřednostněna.
  A začali by mluvit „pravdu“! 🌹
  A tím by si získali sympatie lidí…
  A ti, ostatní
  by byli extrémně rychle z politiky odstředěni
  skrze rychlý spád harmonických událostí,
  které si většina lidí neumí ani představit. 😉

  A do politiky by přišla kvalita lidí,
  kteří by začali jednat pravdivě a poctivě
  skrze svou Přítomnost. 🥰 😘

 • Avatar photo

  Radka

  K tomuto mě napadá jediné a tím myslím i Tvůj komentář, Maio : “ to je hustý! “ Je toho mnoho, co je třeba vsunout do našeho života. Je opravdu potřeba, zapomenout mnoho toho, co nás učili… 😀