Transformace

JAK ŘÍDIT A UDRŽOVAT SVŮJ SMĚR?

Když měním své zvyky a rozhodl jsem se začít skutečně řídit svůj život, je třeba překonat počáteční stav, kdy se učím tyto postupy a jejich opakováním je zafixuji do té míry, kdy se stanou lehkostí a mohu se plně soustředit na to, jak jejich vykonáváním tvořím právě to, co chci.  

V tu chvíli si to začnu užívat a stane se to zábavou. 

Už si s tím hraji a ladím to k dokonalosti a vidím výsledky tohoto konání, které mi dělají radost.

Mám záměr být po celý den, po celý čas, už navždy v plné pozornosti a soustředění na to, co právě dělám.

Když poslouchám nebo čtu, jsem plně vědomý a vnímám jen to. Pak jsem schopen chápat co se mi říká, nebo co právě čtu. 

Dělám vše pro sebe, ze své pozice, abych se cítil dobře, neobětuji se. 

Vnímám své tělo a ovládám vědomě jeho činnosti – postoj, svaly, dech, oči, mimiku úsměvu atd.

Řídím vědomě své myšlenky a slova směrem, kterým si přeji, tedy kde z toho mám dobrý pocit.

Mám záměr setrvávat v Přítomnosti. 

Nevězím v tom, co už bylo, co se stalo, stalo se. 

Neutíkám od současnosti do budoucna. 

Udržuji se v tom, co dělám po čas, který je třeba, abych z toho měl dobrý pocit. Když jsem do toho dal právě tolik energie, že to vnímám jako dokončené, alespoň pro teď a mám dobrý pocit, ukončím tu činnost a jdu dál. 

Tím udržím přehlednost své situace, netěkám z jedné věci na druhou. 

Selektuji a prosévám vše, co ke mně přichází 

a vědomě si vybírám, 

co vpouštím od svého života. 

(Text: Gabriel Špaček, foto: Maia Špačková)

2 komentářů