MAIA TEXTY

NE KAŽDÝ CHCE BÝT SVOBODNÝ

Nacházíme se v době a my jsme moc chtěli u toho všeho být,

kdy se naše vnitřní struktura DNA začne měnit.

Informace o 12 vláknech DNA již delší dobu koluje v lidském vědomí těch probuzenějších lidí.

12 vláken DNA nás napojí na zdroj určitých informací – i když to neznamená, že budeme informováni o všem. 

12 vláken DNA není konečný počet možných dosažených

a v dnešní době jsou už i zde na Zemi lidé,

kteří vlastní mnohem více vláken DNA, než je dvanáct. 

Toto číslo je určené pro většinu,

která je schopná tuto změnu absorbovat a přitom se „nezbláznit“. 

Proces stvoření 12 vláken lidem přinese novou frekvenci, kterou budou ovlivněni.

Toto číslo postačí k tomu, aby lidé získali širší obraz toho, kdo jsou.

Lidské bytosti se stanou velmi cenné, protože budou připraveni k tomu, aby byli použity k získání dat uložených na Zemi.

Nikdo už se nebude muset cítit osamělý, až zjistí, že je zde inteligentní život, který chce s lidskou bytostí komunikovat.

Je mnoho způsobů, jak dostat povolení k přístupu k těmto informacím. 

Přes některé lidi je jednodušší data číst než přes jiné.

Tyto informace musí totiž proniknout přes „systém víry“ jedince, jinak by mohl jedinec explodovat, pokud by nebyl silně vylaďován láskou.

K tomu kdysi dávno sloužil speciální výcvik, aby s lidskou bytostí mohli bytosti přicházející na planetu splynout. Člověk se potom stal svým životem zdrojem mnoha informací a na oplátku získal od těchto bytostí mnoho jiných informací a schopností.

Ti, které známe jako Mistry, byli takovými lidmi,

skrze nichž byl přístup k informacím velmi jednoduchý.

O lásce a světle se mnoho mluví, víte, co opravdu znamenají?

Světlo = Informace.

Láska = Tvoření.

Než můžete začít tvořit, potřebujete mít informace.

Láska vám dává cíl. 

Bez lásky jedinec necítí, že jeho počínání má smysl,

a přitom je velmi důležité být za jedno se svým cílem, abychom pochopili,

jak rozsáhlé je bytí.

Záleží však pouze na nás, zda otevřeme dveře a dovolíme sami sobě vykročit vpřed.

Jsme produktem své myšlenky.

Toto pochopení je podstatou manipulace a práce s naším světem.

Jsme ve velmi hluboké době, o které se šeptalo, psalo, mluvilo a nechávaly se o ní různá znamení.

Lidstvo mutuje přímo před našima očima.

Mění se v multidimenzionální bytosti.

Multidimenzionální bytost je bytost, která existuje plně vědomě na mnoha místech současně,

a přitom plně chápe velikost toho,

čím je – že nekončí tam, kde končí její kůže nebo její aura či éterické tělo, aniž by ztratila své Já.

Je to čas, kdy začneme chápat, že myslící část Já je velmi důležitá,

ale že nebude ředitelem fyzického těla nýbrž jen jeho poradcem.

Je vysílána změna vibrace a první změna se začíná dít právě zde, na Zemi.

Všichni, kdo jsme se na Zemi narodili, jsme chtěli být u toho.

Ne všichni se však toho budou účastnit.

Ne všechny lidské bytosti chtějí „Svobodu“ a proto v této změně jsme nejdůležitější jen my sami.

Máme právo měnit pouze sami sebe a nechat druhé jít vlastní cestou.

Tvořte sami pro sebe a pokud chcete pomoci druhým,

vyšlete pouze „inteligentní tvořivou sílu“ do víru událostí

– ona sama si najde tu nejlepší cestu z vyšší úrovně vnímání.

Mistři učili a ukazovali lidem, co sami mohou udělat a čím mohou být, ale neprosili za ně,

ani je nemanipulovali do stavu, který by si Oni sami přáli.

Velmi dobře věděli, co je důležité a jak funguje opravdová pomoc lidské rase.

Žijte to, co sami chcete.

Žijte svou Pravdu, tak nejlépe budete pravdiví pro ostatní.

Říkejte svou pravdu, ale nevnucujte ji ostatním.

Zahrňte do své změny všechny své části samých, které nejsou informované a jsou ve tmě. 

To, co cítíte, nemusí být nutně záměr temných sil, ale jejich strach z nedostatku informací.

Řekněte si tedy:

„Mám záměr, že se mé ostatní osobnosti účastní cesty a dostává se jim také světlo.“

Na této cestě uzdravení nelze nic ze své osobnosti odstranit,

zastrčit nebo odložit (odložit své EGO, nebo rozpustit své EGO – jak se často říká).

Vše musí být přijato, pochopeno a zahrnuto do procesu.

Boj mezi světlem a tmou, nebo dobrem a zlem vám neposlouží, ve skutečnosti jen máte konflikt sami se sebou. Je to boj mezi jednotlivými stránkami vás samotných.

Když se něčeho bojíte, je to tím, že tomu nerozumíte.

A rozumíte tomu, když jste informovaní – když přijímáte a sdílíte Světlo.

Problém dobra a zla vás může uvěznit, pokud se přes to nedostanete.

Proto se tento koncept stal součástí bible a církevních nauk.

Zemi čeká srážka „realit“.

Ne každý chce být svobodný.

Někteří lidé vytvoří svobodnou Zemi a ti, kdo nebudou chtít být svobodní,

budou mít také svou Zemi.

Pak dojde k rozštěpu a nastane čas rozdělení.

A tak informovaní lidé vědí, že není potřeba nic lámat přes koleno.

Budou se podporovat a vyhledávat navzájem, aby cítili klid v tom, co budou dělat, protože některé věci budou velmi provokativní.

Ale všichni tito lidé mají jedno společné

– souhlasili s tím, že ponesou novou frekvenci

– nejdříve frekvenci světla (informace) a až se to naučí, pak frekvenci lásky (tvoření).

Chápete?

Láska není to, že rozdávám srdíčka a obětuji se pro druhé… ale to, že jsem vědomý stvořitel.

Ti z vás, kteří dají svolení s tím, aby probudili své „vědomí“ se stanou VELMI SOBĚSTAČNÝMI

a také neuvěřitelně VŠEVĚDOUCÍMI.

Platí to pro ty, kteří se nezastaví, protože se BOJÍ.

Strach bude hrát v této evoluci velkou roli a je dobré si na něj zvyknout.

Není špatný, pokud se nestane vašim pánem.

Pochopte strach (dá vám to skvělé informace o vás samých) a transmutujte ho – může vám posloužit.

A nezapomeňte: Vaše moc a schopnost tvořit svou realitu končí tam,

kde začíná váš strach.

A ŽIVOT JE SETKÁNÍ SE STRACHEM.

Začněte tedy chápat události ve svém životě a pochopte, jak je vytváříte.

Je to skvělý čas, kdy můžete dát svolení k probuzení svého vědomí.

Chce to velkou odvahu, být přijímačem 

a poté znalosti a frekvenci šířit s novým životním stylem mezi zbytek lidstva.

Odkrýt velké tajemství – že myšlenky tvoří realitu.

Že myšlenka je první – zkušenost je vždy sekundární.

A vaše zkušenost je pouze odrazem toho, co si myslíte.

Takže, 

otevřete své dveře a řekněte jasně, 

co chcete.

Text + fotografie: Maia Špačková