Já Jsem

DOKONALÁ ROVNOVÁHA A SEBEOVLÁDÁNÍ

Velmi rád používám Prohlášení: 

„JÁ JSEM tady a JÁ JSEM tam“; 

a pokud o tom budete uvažovat, 

překonáte pocit oddělení. 

Student je víceméně nejistý, 

což vždy přináší úzkost 

a úzkost vytváří napětí. 

Jak vstoupíte do Vyšší aktivity, 

budete stále uvolněnější. 

Vždy, když se má něco projevit, 

zaujměte klidný postoj. 

Buďte šťastní a radujte se v Přítomnosti; 

ale vždy je třeba udržovat rovnováhu 

– je to Střední Cesta. 

Držte se v tomto centru. 

Člověk se může stejně hluboce radovat v klidné kondici, 

jako v nadměrné veselosti. 

Klidná nálada sděluje ostatním něco, 

co potřebují, 

protože každý člověk potřebuje vyrovnanost 

a vědomou realizaci nutnosti klidu 

a vyrovnanosti. 

Rovnováha má v sobě určitou Sílu sebeovládání a strážení, 

které je velmi důležité. 

Budete nejen potěšeni, 

ale někdy i ohromeni úžasnými věcmi, 

které s tím přijdou. 

Používejte: 

„JÁ JSEM “Dokonalá Rovnováha, 

která vše ovládá!“ 

Potvrzujte často: 

„JÁ JSEM tady a JÁ JSEM tam, 

JÁ JSEM všude vědomá Aktivita!“ 

K nesouladným činnostem řekněte: 

„JÁ JSEM Přítomnost, 

která tomu brání!“

„JÁ JSEM pozitivní, mírumilovná kontrola

celé této situace!“ 

V „JÁ JSEM Přítomnosti“ je Moudrost, 

která přesně ví, o co žádáte. 

Vždy mějte na paměti, že: 

„JÁ JSEM ovládající a velící Přítomnost

 této schůzky nebo situace!“

Saint Germain, překlad + fotografie: Maia Špačková

———————————————————————————————————————————————–

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP