Já Jsem,  Transformace

„JÁ JSEM“ JE TO SVĚTLO!

Když používáte afirmaci, drazí, mějte na paměti, 

že je to pouze Boží Moc, 

která je jistým splněním vašeho volání; 

a v důsledku toho nemusí být žádný spěch, ani duševní napětí.

Když jistě říkáte slova ve středu svého bytí, 

projev se děje a to, 

pro co voláte, 

nevzniká, ale už „to je“.

Níže uvedená prohlášení jsou neocenitelným přínosem pro všechny, 

kteří hledají Světlo, pro ty, 

kteří aspirují na Mistrovství, 

a pro své studenty je zvláště doporučuji:

„JÁ JSEM Živé Světlo.“

„JÁ JSEM Boží Přítomnost: JÁ JSEM.“

„JÁ JSEM otevřené dveře,

které nikdo nemůže zavřít.“

„JÁ JSEM Tady, JÁ JSEM Tam, JÁ JSEM Jediná Přítomnost Všude.“

Ze všech afirmací však je jedna, 

kterou vám doporučuji nade vše, 

která – pokud se bude používat neustále s plným pochopením jejího významu

– pozvedne veškerou lidskou aktivitu do Vzestoupené Mistrovské Oktávy, 

a tou je:

„JÁ JSEM Vzkříšení a Život.“

Z tohoto důvodu to byl ten, 

který ji nejvíce používal – Mistr Ježíš, 

a ten, který umožnil své Vzkříšení z vlastní formy těla.

Pokud zůstanete klidní a pokorní, 

přesto odhodlaní ve své dynamické aplikaci, 

prostřednictvím aktivit ve svém vlastním pocitovém světě si uvědomíte 

zvyšující aktivitu tohoto volání (afirmace) 

nad všechna ostatní 

a začnete chápat jeho plný význam. 

Skrze toto vědomí byl Ježíš schopen dosáhnout toho, 

co udělal, 

takže to dokážete také vy; 

a mohu – a troufám si tvrdit, 

že to pro vás bude jednodušší

– protože Kosmické Světlo dnes dosáhlo většího rozšíření, 

jaké mělo v té době.

A tak, drazí, pokud budete používat JÁ JSEM, 

otevřete dokořán brány Nanebevzaté Mistrovské Oktávy, 

abychom vás zaplavili Asistencí, 

naplnili vaše světy Světlem, 

o jakém se vám ani nesnilo.

Když se připojíte k našim řadám, 

uvidíte dále naši velkou Moudrost při uvolňování učení 

o používání tohoto výrazu v tuto chvíli; 

protože je to i nadále o používání tohoto Zákona a jeho poslušnosti 

a o používáním a uplatňováním těchto prohlášení, 

která jsou součástí tohoto Zákona 

– a o každodenní aplikaci, 

kterou každý jednotlivec vlastními slovy vykonává 

– že bude umožněno největší Světlo a největší Svoboda, 

jakou kdy svět poznal.

Toto Světlo nemůže, nikdy nemohlo a nikdy nezklame, protože:

„SVĚTLO BOHA NIKDY NESELŽE!

SVĚTLO BOHA NIKDY NESELŽE!

SVĚTLO BOHA NIKDY NESELŽE!

A PŘÍTOMNOST BOHA „JÁ JSEM“

JE TO SVĚTLO!“

Děkuji vám.

Saint Germain (I AM Discourses), volný překlad + foto: Maia Špačková

8 komentářů

Přidat komentář