Já Jsem

JÁ JSEM

„JÁ JSEM Vzkříšení a Život.“ 

„JÁ JSEM Tvá Energie, 

kterou používám při každé aktivitě.“ 

„JÁ JSEM Světlo, 

které osvětluje každou buňku mé Bytosti.“ 

„Já řídím „JÁ JSEM “ Inteligenci, 

moudrost mého veškerého úsilí.

„JÁ JSEM Ta Látka, všudypřítomná, bez omezení, 

kterou mohu použít 

a uvést do formy bez jakéhokoli omezení.“

„JÁ JSEM Tvá Síla-Tvé Dokonalé porozumění.“ 

„JÁ JSEM Tvá schopnost ji neustále aplikovat.“

„JÁ JSEM Pravda, 

která mi teď dává Dokonalou Svobodu.“ 

„JÁ JSEM ty otevřené dveře do „Božího Světla“, 

které nikdy nezklame.“ 

„Chválím, že jsem plně vstoupil do tohoto „Světla“ 

pomocí tohoto Dokonalého porozumění.“

„JÁ JSEM Tvůj Zrak, 

který vidí všechny věci viditelné i neviditelné.“ 

„JÁ JSEM Tvůj Sluch 

a poslouchám Zvony Svobody, 

které teď slyším.“

 

„JÁ JSEM Tvá schopnost, 

cítím tu nejúžasnější vůni dle libosti.“

„JÁ JSEM úplnost veškeré Dokonalosti, 

kterou chci projevit.“ 

„JÁ JSEM úplné porozumění, 

Síla a využití této Dokonalosti.“

„JÁ JSEM úplné zjevení 

a použití všech Sil mé Bytosti, 

která „JÁ JSEM“.“

„JÁ JSEM Láska, 

Mocná motivační Síla zpět 

ve všech mých aktivitách.“

Saint Germain, překlad + fotografie: Maia Špačková

—————————————————————————————————————————————————

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP