Já Jsem

PROBUĎTE SE DO PLNOSTI VAŠEHO ŽIVOTA!

Probuďte se do „plnosti všeho“ 

vašeho vlastního drahocenného života, 

všechno vaše Srdce pro vás drží! 

Je to přirozené! 

Je to zdarma! 

Žádná osoba ve Vesmíru nebo všechno dohromady 

vás nemůže připravit o tu Krásu a Dokonalost, 

kterou vám každý okamžik nese váš vlastní Proud Života. 

Chci vám říci ještě jednu věc, milovaní, 

než půjdete v noci spát, 

zavolejte do své „Mocné Přítomnosti Života“, 

aby vám poskytla dokonalý klid a odpočinek, 

a zatímco spíte, 

nabila vaše tělo silou Svého Vyššího mentálního těla  

s Jeho neomezenou energií, 

mocnou řídící inteligencí 

a nepřemožitelnou ochranou; 

pak uvidíte, milovaní, změny, 

které se odehrají ve vašem životě a zkušenostech. 

Ale musíte být upřímní; 

musíte věřit, že „Přítomnost“ existuje a cítit ji. 

Pak budou vaše výsledky vše, 

co si vaše nejlepší představivost dokáže představit.

 

Nabízím to s tak velkou laskavostí, 

že vím, že vy, kteří dnes nasloucháte, 

pocítíte tuto Pravdu 

a žádné pošetilé drby nebo cokoli jiného, 

co uslyšíte v opačném smyslu, 

vás nikdy nepřipraví o tuto Velkou Dokonalost, 

kterou vám dnes nabízím. 

Kéž se plnost Jeho Slávy rozšíří do vašeho života 

a nabije ho definitivní silou, 

takže už nebudete mít jedinou otázku, 

dokonce ani v intelektu, 

o všem, co vám Život přináší.

 

Myslíte na Mne jako na možná neobvyklou Bytost; 

ale koneckonců jsem jen váš Život v Jeho větší expanzi. 

Co je podle vás Vzestoupená Bytost? 

Jaký je podle vás Velký Nanebevzatý Mistr Ježíš? 

Jen váš Život ve větší expanzi! 

Život je stejný v celém vesmíru; 

a nedotčený lidskou kvalifikací Je to Dokonalost, 

je to Krása, je to Majestátnost!

Proto milovaní, dovolte mi, 

abych vám pomohl navždy rozptýlit ve vašich myslích 

jakoukoli nejistotu ohledně naší reality, 

reality a Síly vašeho volání, 

abyste pro sebe vytvořili přesné výsledky. 

Udělá to. 

Není o tom sebemenší otázka. 

Ale pokud nejste čistí, 

neuvědomujete si a nepochopíte, 

že ve své nashromážděné hybnosti z minulosti, 

pokud to nebylo odstraněno, 

stále budete shledávat lidské vlastnosti, 

které vás přerušují a zasahují do vás. 

To není chyba Života. 

Je to proto, 

že jste buď vědomě nebo nevědomě vzdali zvláštní poslušnost 

svému vlastnímu Životu.

 

Dovolte mi, abych vám připomněl, 

milovaní, 

žádná lidská bytost nás nikdy neslyšela, 

že bychom vás žádali o vaši poslušnost k Nám. 

Vše, co My žádáme, 

je vaše poslušnost vašemu Životu, 

vašemu vlastnímu drahocennému Životu, 

největšímu Daru ve Vesmíru. 

Je vždy Čistý a Dokonalý; 

ale protože lidstvo nepochopilo a nevědělo, 

že má schopnost kvalifikace Této Energie

jednáním v rámci svého pocitového světa,

jejich Život se jeví plný překážek a nedokonalosti.

Moji drazí, 

ten pocit působí s nekonečnou silou!

Můžete cítit dlouho předtím, 

než má vaše myšlenka šanci jednat. 

Prosím pochopte toto; 

pak poznáte důležitost

udržet harmonii ve svých citech dostatečně dlouho na to, 

aby velká Síla a Dokonalost Života 

převzala Svou Plnou Vládnoucí Přítomnost a Aktivitu. 

To je vše, 

co je požadováno. 

Je to tak jednoduché.

Je to tak málo, 

co se od lidstva žádá

Připomínáme vám jen to, na co se Život ptá. 

Život čekal – jen na to pomyslete, milovaní, 

– po celá staletí! 

Život čekal a čekal,

dal vám ztělesnění za ztělesněním 

pro příležitosti k nápravě, 

přizpůsobení se a odevzdání poslušnosti Životu. 

Ale nechápete, 

a nemohli pochopit, 

že Energie Této „Přítomnosti“ 

a tyto vlastnosti působící ve vás, kterých si nejste vědomi 

– jak byste mohli vědět a dávat poslušnost, 

dokud na to není upoutána vaše pozornost?

 

Samozřejmě, do určité míry za to můžete vy; 

ale nevidíte, 

že je to z velké části proto, 

že nahromaděné neshody lidstva zatemnily váš svět pocitů,

dokonce i ve vašich vlastních fyzických tělech! 

Přemýšlej o tom!

 

Body Světla v každé buňce vašeho těla 

by z vás svou vlastní vůlí udělaly Světelnou bytost 

a zcela skutečnou 

v reakci Mocných Proudů Energie vylévaných vaší „Přítomností“!

Kvůli nesouladu ve vašem cítění 

jste oblékli tyto body Světla hustotou, 

která vám znemožnila uvědomit si, 

nebo alespoň pochopit,

jemnější vibrační Aktivitu z vaší „Přítomnosti“, 

která by vám dala plnou Dokonalost Života. 

Dnes, i přes hustotu, 

která existuje ve fyzických tělech lidstva, 

je každý stokrát citlivější, 

než si kdokoli uvědomuje. 

Neustále kolem sebe cítíte vibrační působení stejně jistě 

– jen jste tomu nevěnovali pozornost; 

nesnažil jste se to pochopit. 

Proč, 

když se přiblížíte k nějaké osobě, 

cítíte odpor? 

Protože ve světě pocitů toho jednotlivce 

je něco velmi rozporuplného, 

možná zlého. 

Setkáte se s jinou osobou 

a cítíte se k ní tak přitahováni, 

že byste ji rádi vzali do náruče. 

To je síla Harmonie.

Saint Germain, překlad + fotografie: Maia Špačková

———————————————————————————————————————————————–

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP