Já Jsem,  PENÍZE

OSVOBOZENÍ, ÚSPĚCH A SPRAVEDLNOST BYTÍ

„JÁ JSEM ta Nejvyšší Inteligentní Aktivita skrze mou mysl a srdce.“…

tímto vás naplní ten pravý spolehlivý Božský Pocit.

BOŽSKÁ LÁSKA je SILOU, Přítomností, Inteligencí, Světlem, 

které může být rozdmýcháno dovelkého ohně bez hranic. 

Láska je prvotní životní princip 

a může být tvořena v jakékoliv síle a k nekonečnému použití, 

aniž by byla jakkoliv ohraničena.

Přejí-li si žáci urychlit osvobození od určitých zážitků 

nebo vnější činnosti, 

poslouží jim věta:

“ JÁ JSEM ta nařizující Přítomnost, ta věčně proudící ENERGIE A BOŽÍ MOUDROST, která plní veškerá má přání!“

Toto vám přinese ten nejrychlejší úspěch, 

který může dovolit Zákon vašeho Já.

A uvědomujte si: 

„JÁ JSEM skrze tuto PŘÍTOMNOST toho „JÁ JSEM“, 

oproštěn od vnějšího narušování. 

Vesele skládám své perutě 

a žiji v této Dokonalé Aktivitě BOŽÍHO Zákona a spravedlnosti mého bytí 

a poroučím všem věcem uvnitř mého kruhu, 

aby se zjevily v Dokonalém BOŽÍM ŘÁDU.“

To je největší výsadní právo žáka 

a mělo by být již navždy používáno!

(Saint Germain, volný překlad + foto: Maia Špačková)