Já Jsem

PODMÍNKY NEMAJÍ ŽÁDNOU MOC

Žádná věc lidského světa, lidského stvoření, 

vás nemůže v žádném smyslu omezit. 

Postavte se v tom pevně a rozhodně. 

Pamatujte si: 

osoby, místa, podmínky nebo pozice 

– myslím pracovní pozice 

– nemají nic společného s tím, 

co k vám plyne, co dostáváte. 

Měli jste sklon věřit, 

že musíte mít určitý druh postavení. 

Ale vaše „Přítomnost Života“, 

jako Mocná Řídící Inteligence, 

vás umístí do vaší správné činnosti 

a není nic, 

co by vám mohlo říci „Ne“, 

pod přímou Silou 

vaší „Přítomnosti“.

Prosím, pociťte, 

že je to Autorita, 

a ať se vnější podmínky lidstva projevují jakkoliv, 

stále nemají žádnou moc 

nad vaším světem 

a nad vámi. 

Cítíte to?

Saint Germain, překlad + fotografie: Maia Špačková