Já Jsem,  PENÍZE

PŘÍTOMNOST ŽIVOTA MÁ VŠE, OČ ŽÁDÁTE

Nejste vydáni na milost a nemilost lidským podmínkám. 

Můžete vysílat tyto mocné dekrety, které jsou Silou Života, 

který je podřízen vaší pozornosti.

To rozpustí a pohltí nespravedlnost ve vašem individuálním světě a ve vašem státě, 

dokud nezůstane jen Síla Světla, Božský Řád a Božská Spravedlnost 

jednající prostřednictvím lidských bytostí, 

jednající ve vašich průmyslových odvětvích, 

jednající ve vaší situaci v nezaměstnanosti. 

Nebuďte sklíčení; nenechte se zděsit podmínkami, 

které dnes existují, 

protože je v Moci této stále rostoucí, budující Aktivity „JÁ JSEM“, 

kterou vyvoláváte do akce, 

aby každá lidská bytost byla na své vlastní správné cestě služby. 

Tato výzva k Životu přinese podmínky, 

které každého postaví na jeho vlastní cestu, 

pokud dostatek lidí uskuteční toto vyzývání k Životu, 

které přinese Božský Řád a Božskou Spravedlnost do vašeho světa průmyslu 

a zastaví stav, který lidstvo zbavuje jeho vlastní služby nebo zaměstnání, 

můžeme-li tomu tak říkat, 

aby mohli být lidé nezávislí, 

a aby se mohli starat sami o sebe a být sebevědomí.

 

Pamatujte si, že na Světě neexistuje nic, 

co by lidstvu dodávalo takovou sebedůvěru,

jako když si dokáží sami vydělat na živobytí, 

jak tomu říkají. 

Jelikož Život je poskytovatel, 

každý člověk na této Zemi by měl být schopen poskytovat službu, 

jež mu přináší hojnost, 

kterou potřebuje pro svou obživu, své přístřeší, 

své oblečení a svou dopravu tam, kam chce.

 

K tomu může dojít pouze tím, 

že porozumí této „Přítomnosti a Síle Života“ a schopnosti vyvolat Ji k činnosti. 

Dovolte mi, abych vám to zopakoval: 

Říkám, že každý jednotlivec má vědomý pocit a schopnost 

vyzývat tuto „Přítomnost a Sílu Života“ do akce ve stále větší intenzitě, 

vedoucí k ještě větší schopnosti Ji ovládat. 

Pouze ti, kteří prokázali, 

že udržují svou sílu ve své Výzvě k „Mocné JÁ JSEM Přítomnosti“,

mohou být plně vědomi. 

Proto vás žádám, abyste uplatňovali tento Velký Zákon.

Pokud toto porozumění uplatníte ve vší vážnosti, 

s velkým odhodláním ve svých Výzvách k Životu, 

pak nebudete potřebovat Mě, ani nikoho jiného, 

​​aby vám říkal, 

že Život je Nejvyšší Moc a Inteligence, 

jednající ve vaší lidské podobě. 

Rozpustí ve vás veškerý nesoulad a omezení 

a nastaví Svou Větší Sílu do činnosti skrze vaše Vyvolání, 

převezme Velení, 

udrží Svou Nadvládu 

a uvolní z Domu Pokladů Vaší „JÁ JSEM Přítomnosti“ vše, oč žádáte.

Vaše „Přítomnost“ pro vás nedrží tolik raženého zlata či papírových bankovek. 

Ale protože je to Stvořitel, nebo Jeho Energie a Inteligence,

která byla použita k vytvoření všech ražených zlatých a papírových peněz, které existují, 

pak jste ve své výzvě 

a přijetí své „Přítomnosti“ jako Domu pokladů svého světa

dodrželi Zákon Života, 

který nastavuje Svou Mocnou Inteligenci tak, 

aby Paprsky Světla dosáhly do lidské oktávy nebo lidského světa 

a vytvořily podmínky, 

jež do vašeho působení přinášejí uvolnění všech potřebných věcí, 

včetně peněz do Života, skrze Božský Řád a Božskou Spravedlnost.

Ve své výzvě k „Přítomnosti Života“ ať už jde o příjem, o štěstí, odvahu a sílu pamatujte, 

že se jedná o Moudrost Života 

a prostřednictvím této výzvy k vám nemůže přijít žádná neharmonická věc, 

pokud o ni nebudete vážně stát. 

Když trváte ve svém vyvolávání „Přítomnosti“, 

pak Její Moudrost bude jednat, aby vytvořila podmínky, 

které požadujete, 

dokonce i váš peněžní příjem. 

Protože to je Síla, kterou musí používat všichni, 

říkám vám, že jste dokázali přinést to, 

o čem jste vlastně věděli, že by mělo být vaše.

 

Nyní bylo předloženo řešení, které podpoří váš pocit. 

Byli jste tolikrát životem učeni, 

že by měla existovat Síla,  

a kdybyste věděli, jak Ji kontaktovat, 

tak by vás osvobodila od všech podmínek, které existují. 

Říkám vám, přátelé, máte úplnou pravdu! 

Tato Všemohoucí Síla Života vždy existovala

ale lidstvo při hledání trvalého kontaktu neví, 

že ji nikdy neztratilo. 

Dnes musíte o své „Přítomnosti Života“ nad vámi vědět, 

Čí Paprsek Světla a Energie pohání vaše Srdce, 

že jste nikdy – a nemůžete být odpojeni od této „Přítomnosti Života“, 

jelikož máte své fyzické tělo, 

a to je samo o sobě důkazem, 

že máte „Přítomnost Života“, 

která ho udržuje, 

dává mu život a inteligenci, skrze níž jedná. 

Proto vám dnes říkám, obraťte se na tuto „Boží Přítomnost“ nad vámi 

a vyzkoušejte si to. 

Vyzvěte Ji upřímně a odhodlaně

a uvidíte, 

jak rychle se objeví důkaz, 

který požadujete.

Saint Germain (I AM Discourses), volný překlad + foto: Maia Špačková