Já Jsem,  PENÍZE

BOHATSTVÍ A ZDRAVÍ

Držet pozornost na tom, 

že Láska je ovládající Moc ve všech podmínkách a situacích. 

Toto uvědomění opravňuje Moc ve všech situacích 

a podmínkách. 

Toto kvalifikuje každou lidskou lásku 

a pozvedne ji na Lásku Boží = Dokonalost.

V každém Tvém požadavku (touze) je Udržující Moc.

Dotazuj se stále Boha, 

jakou správnou aktivitu použít v určitém čase. 

Všechny instrukce od Něj 

jsou jen formulovaná pozornost na jisté věci. 

Pocit a myšlenka se stane stejně přesné 

jako mluvené slovo, 

čím více se spoléháš na Přítomnost Boha.

Je nezbytné použít „Stravující Fialový Plamen“ 

nejméně jednou denně,

protože se kdokoliv nevědomě otevírá věcem mimo soulad, 

jak podléhá masovému nátlaku.

Buď si stále vědom: 

„Bůh je mé Dokonalé Zdraví a Bohatství 

a to vše je samo-udržitelné.“

Říkej a věz: 

„Bůh ve mě je strážce mé pokladnice; 

pak já vím,

že Bůh produkuje do mého viditelném použití 

ohromnou hojnost a peníze tak rychle,

 jak já vyžaduji pro své použití,

 vždy ve správný okamžik 

a o všechny moje zdánlivé závazky je postaráno včas.“

Radostná „lhostejnost mládí“ znamená 

„opravdu vše pustit“ s převládající Láskou a důvěrou 

– to je ta nejvíce silná Moc pro každou Manifestaci.

(St.Germain, volný překlad + foto: Maia Špačková)