Já Jsem

MÁTE MOC OVLÁDAT SVÉ VNĚJŠÍ JÁ I JINÝCH OSOB!

Upevněte v sobě věčný postoj, že: 

„JÁ JSEM, čím chci být! „

Musíte vždy použít „JÁ JSEM Přítomnost “. 

Zřídka, dokonce i mezi studenty, 

si lidé hluboce uvědomují, 

co znamená „JÁ JSEM Přítomnost“. 

Pouze občas má někdo skutečné porozumění „JÁ JSEM“

 – s výjimkou zástupů Vzestoupených Mistrů. 

Ježíš byl první, 

kdo to zdůrazňoval do vnějšího světa. 

Vyzývám vás vážně, 

Nepoddávejte se žádnému uvažování o prvku času. 

Projevení musí přijít okamžitě, 

když dáte dostatečnou svobodu „JÁ JSEM Přítomnosti“. 

Pokračujte, přihlaste se o to, co chcete, 

vězte a nechte „JÁ JSEM Přítomnost“ postarat se o prvek času. 

Když uděláte prohlášení o Pravdě a držíte se ji, 

musíte ji obdržet. 

Vnější nemá vůbec žádnou sílu. 

Jeho povinností je jednoduše vědět, 

že „JÁ JSEM Přítomnost“ jedná. 

Někdy, aniž by si to, kdo uvědomoval, 

vnější já hledá „čas projevení“. 

Mohu vám sdělit přesvědčení a pocit, 

že když přikážete jako „JÁ JSEM Přítomnost“, 

Všemocný Bůh se přesune do akce!

Pamatujte si, 

že když jednáte s osobnostmi, 

s vnějším lidským stvořením,

je v pořádku a máte k tomu Moc 

ovládat jeho (té osoby) ticho a poslušnost, 

ať už je to vaše vlastní vnějším já nebo někoho jiného. 

Pokud budete počítat do deseti, 

než promluvíte, 

můžete ovládat veškerý náhlý impuls 

a zpětně je to Mocný Zákon, 

který může studentovi nesmírně pomoci. 

Když dojde k náhlému impulsu, 

dochází k uvolnění nebo spěchání dopředu nahromaděné energie. 

Pokud dojde k hněvu, 

pak je s ním energie okamžitě kvalifikována s trochou ničící síly. 

Moc sebevědomí by řekla: 

„Vychází pouze Boží Dokonalost! „

Tím se zvládne jakýkoli stav nekontrolovaných impulsů, 

s nimiž jednotlivec bojuje. 

Když student již něco nechal vyjít (náhlý hněv či rozladění),

což je nežádoucí, 

pak to musí vědomě konzumovat – okamžitě!

Neustálé používání „Bože, žehnej jim“

zaměřené na neživé věci 

přináší úžasný úspěch. 

Snadným způsobem, 

jak vidět a cítit dokonalost, 

je kvalifikovat každou myšlenku a pocit, 

s Dokonalostí, která vychází. 

Když přijde impuls něco dělat, 

okamžitě jej kvalifikujte s Dokonalostí.

Saint Germain, volný překlad + fotografie: Maia Špačková

——————————————————————————————————————————————–

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP