Já Jsem,  Transformace

PORTRÉT HRABĚTE DE SAINT – GERMAIN

Jediný známý portrét hraběte de Saint-Germain

patřil markýze d’Urfé.

Paul Chacornac se domnívá, že obraz namaloval 

jeho přítel hrabě Rotari a že ho paní d’Urfé věnoval

sám hrabě de Saint-Germain, a to na začátkem roku 1760.

Když byla v roce 1782 prodána knihovna

a obrazy vévody de la Vallière který sbírky paní d’Urfé koupil

v roce 1777 (markýza zemřela v roce 1775),

pořídil N. Thomas v roce 1783 rytinu portrétu

a věnoval ji Nicolasovi de Thy, hraběti de Milly,

jenž byl členem Akademie věd 

a Ctihodným mistrem slavné lóže Neuf Soeurs (Devět sester),

kde byl zasvěcen i Voltaire.

Thomasovu rytinu otiskl v lednu 1785 časopis Berlinische Monatsschrift 

S titulkem „Hrabě de Saint-Germain, slavný alchymista“;

Doprovázely ji tyto verše:

On jak Prometheus oheň uloupil,

Díky němuž svět existuje a vše dýchá;

Zazní-li jeho hlas, příroda poslechne a hne se;

Není-li sám bohem, mocný bůh jej inspiruje.


A teď se maličko podívejme na nějaká zajímavá čísla.

Portrét byl věnován počátkem roku 1760.

Je na něm vyobrazen muž, jehož vizáž by mohla být odhadována na něco kolem 40 let.

Každopádně to byl již v té době muž s velkými znalostmi a zkušenostmi,

jehož jméno bylo známé a jež vlastnil velké statky.

Dokonce mnohé z těchto statků roku 1777 v dopise odkazuje dvou mužům do správy. 

A teď … hrabě de Saint – Germain se velmi proslavil svým pobytem na francouzském dvoře. 

Období jeho velkého věhlasu v Paříži trvalo od 1750 do 1760.

Byl velmi dobrým přítelem krále Ludvíka XV, se kterým trávil dost času na to, aby na něj někteří žárlili.

Po jeho smrti na trůn usedl jeho vnuk Ludvík XVI, jež pojal za manželku Marii Antoinettu, dceru Marie Terezie.

Existuje několik svědectví, jež jsou ukrytá v autobiografiích lidí,

jež se s hrabětem Saint-Germainem setkali, někteří i opakovaně v této době na francouzském dvoře.

Ti lidé ho popisují jako hezkého, dobře stavěného muže kolem 40-50 let.

Prostě, tak jak je možné odhadovat věk v době nošení paruk, které velmi postaršovaly.

Těsně před hrozícím nebezpečím revoluce a osudem krále a královny, se hrabě de Saint-Germain pokoušel varovat Ludvíka XVI, avšak nebyl k němu puštěn jistými noshledy, jež chtěli zabránit kontaktu krále s touto mocnou postavou. A tak se tedy setkal pouze s královnou Marií Antoinettou, jíž stihl varovat.

Ona však dále následovala slepotu manžela, i když si byla velmi dobře vědoma hrozícího osudu.

V den její popravy někteří lidé spatřili hraběte Saint-Germaina, který se svou přítomností šel rozloučit s Marií Antoinettou, kterou poznal jako mladou, talentovanou dívku s velkým duchem, která se pak poddala intrikám francouzského dvora a tím zpečetila svůj osud.

Marie Antoinetta byla popravena 16. října 1793 gilotinou.

A hrabě Saint – Germain, jehož viděli jako 40-50 letého, samotná královna ho popisovala jako 40 letého, by měl mít o 33 let více, než jak je vyobrazen na portrétu.

A ještě jednu zajímavost připomenu.

V roce 1777 sepsal dopis, ve kterém ustanovuje dva zástupce, kteří mohli jednat ve všem ohledně jeho statků

ve Francii, Španělsku, Anglii, Itálii, Portugalsku, Švýcarsku

a v zámoří v obou Amerikách, Brazílii, Velké Pará, na Ostrovech atd..a svěřil jim tento majetek do úschovy.

Přesto byl na francouzském dvoře považován za nejbohatšího muže, 

jehož enormní bohatství je na povel, ačkoliv byl známý tím, že neměl uložené peníze v žádné bance

a běžně měl u sebe diamanty za více než 200 000 franků.

Byl to muž obklopen tajemstvím 

a úžasný vizionář.

Takto např. Saint-Germain obšírně popsal všechny události,

nevyjímaje smrt královny, které se budou dít v následujících letech ve Francii:

Francouzi si budou hrát s tituly a poctami 

a oprátkami jako děti. 

Budou na všechno pohlížet jako na hračky, 

dokonce i na vybavení z Garde Nationale.

Mají dnes deficit asi 40 milionů franků, 

které jsou nominální příčinou Revoluce, 

avšak pod diktaturou filantropů a řečníků 

státní dluh dosáhne tisíců milionů.“ 

Ukázka první části textu: NEJSVĚTĚJŠÍ TRINSOFIE: Hrabě de Saint-Germain,

předmluva René Alleaua; další text + foto: Maia Špačková

3 komentářů

 • Avatar photo

  Maia

  Co se týká portrétu,
  je to rytina podle původního obrazu
  a rytiny jsou trošku nepřesné.

  Přesto vidím zdravá malá ústa
  krásně tvarovaná ústa s výrazným philtrum
  a s koutky nahoru,
  což znamená správnou pozici jazyka,
  jež souvisí s jasnou myslí.
  Vidím i krásně postavenou hlavu
  a hezké velké mandlové oči
  s jasnými pevnými víčky,
  takže věk bych podle mých znalostí odhadovala tak 30-40 let.

  Samozřejmě ta móda bílých paruk velmi přidávala roky
  i velice mladinkým lidem.

 • Avatar photo

  Maia

  Když začnete skládat ty maličké útržky,
  jež se o hraběti de Saint-Germain dochovaly,
  tak začne vznikat velmi zajímavá tapisérie. 🥰

  Nějak tento muž žongloval s časem.
  To vše vycházelo z jeho ohromných znalostí, které čerpal přímo ze Zdroje. 😉..

  Když jsem skládala tento článek,
  měl mít jen maličkou část jako zajímavost,
  přesto mi během meditace přišla zpráva,
  ať se důkladně dívam na data.

  A dnes se vše poskládalo takovým způsobem,
  že bych mohla přidat ještě další zajímavosti,
  protože je to jako efekt sněhové koule. 😍

 • Avatar photo

  Gabriel

  Obraz byl v pozůstalosti vévody Louis César de La Baume Le Blanc, který zemřel v roce 1780 a byl z velmi zajímavé rodiny.
  Jeho teta byla, Louise Françoise de La Baume Le Blanc, Mademoiselle de la Vallière, princezna bavorská, milenka krále Ludvíka XIV.
  Louisa byla velmi výjimečná v tom, že údajně netoužila po královském postavení či majetku. Králi porodila v letech 1661 až 1667 šest dětí, prý ho opravdu milovala a to jediné pro ní bylo důležité. Po odchodu ze dvora se stala spisovatelkou a byla druhou ženou vévody z Orleans a byla velmi krásná.
  Dvě děti přežili do dospělosti a titul de La Vallière, který nakonec Louisa stejně dostala, dostal právě Louis César v roce 1739. Je popisován jako válečník a bibliofil.
  Je to takový krásný propletenec, jak to u těchto rodů bývá 
  https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_César_de_La_Baume_Le_Blanc