Já Jsem

EXISTUJE POUZE JEDEN BŮH – Život, Moudrost a Energie celého Stvoření

Vězte, že Bůh, „Mocná JÁ JSEM Přítomnost“ ve vás, 

řídí veškerý vývoj v dokonalém Božském Řádu. 

Jako moře (voda) drží veškerý stvořený život ve svém objetí,

které je určeno pro jeho sféru, 

nebo vzduch, který drží ve svém objetí ony stvořené formy života, 

jež mu patří. 

Jsou to dvě aktivní spojení mezi člověkem a Božstvím 

nebo fyzickým tělem a tělem Bílého ohně. 

Můžeme volat tyto formy života, 

aby nám daly to nejlepší ze svého živlu. 

Člověk je jediným tvůrcem neharmonie. 

Živly a jejich obyvatelé jsou samy o sobě vždy harmonické,

a teprve když se člověk dostane ze svého živlu, 

a když se vytvoří neharmonie; 

není nikdy ze samotného prvku. 

Lidský prvek, 

neboli vnější sféra lidstva, 

je jediným prvkem ve Stvoření, 

který tuto neharmonii záměrně vytváří 

a vědomě zneužívá Energii Boha, 

která ho udržuje.

 

Toto je jediná sféra ve Vesmíru, 

kde ti, kdo v ní fungují, 

převzali velení 

a prohlásili se za nezávislé na Bohu. 

Myslím tím ty, 

kteří odmítají uznat

aktivní Boží Přítomnost v jejich životech.

 

Za to, jak je lidstvo zneužívá, 

nelze vinit žádný princip ani aktivitu. 

Po celé věky se lidstvo snažilo přenést odpovědnost 

za své destruktivní činnosti na Boha. 

Z toho plyne lest výroby bohů, 

kteří mohou být buď naštvaní, 

nebo veselí podle rozmaru lidstva. 

Ujišťuji vás ze Svého vlastního pozorování, 

že ti Velcí – mnohem větší než já 

– mají díky eonům zkoumání nezpochybnitelný důkaz, 

že existuje pouze Jeden Bůh – Život, Moudrost a Energie celého Stvoření. 

Proto nelze vinit Boží Energii za vytvořenou neharmonii, 

když ji někdo zneužívá!

Nelze obviňovat ani princip bankovnictví 

kvůli nepoctivým bankéřům. 

Ani činnost, nebo princip rozdávání informací tiskem, 

kvůli zlomyslným reportérům nebo nepoctivým redaktorům. 

Saint Germain, volný překlad + fotografie: Maia Špačková

One Comment

 • Avatar photo

  Maia

  Ohledně toho, „existuje pouze Jeden Bůh – Stvořitel“,
  s velkou pravděpodobností přijde ještě okamžik velkého vyjasňování si
  skrze velmi mazanou „lest“,
  jež bude na lidstvo sehrána. 🌠

  Včera jsem poslouchala jedno „duchovní povídání“
  a uvědomila jsem si,
  jak je duchovní svět
  velmi náchylný tomuto podvodu podlehnout a ztratit se.

  Bude se jednat o příchod mimozemšťanů,
  jež nám nebudou podobní,
  ale budou tvrdit, že oni jsou ti,
  co nás stvořili,
  oni jsou tím jediným Bohem,
  kterému se budeme muset klanět a uctívat ho. 🫢
  Všechny ty hry na desinformace, plandemické cvičení
  apod.,
  to vše je pouze trénink na tento příchod
  „falešného Boha“.

  A tento falešný Bůh vytvoří tzv. zázraky,
  vyléčí lidem nemoci (jež budou z teček),
  které pomáhal vytvořit tím,
  že jisté vědce poučil o biologické válce vůči lidskému organismu.🧬🦠💉

  A já stále více vnímám,
  jak i esoterický svět je připraven
  nalepit se na tuto návnadu. 🤢

  A ty velmi vyspělé bytosti, civilizace,
  které pěstují spojení s Bohem
  a vědí, že ten, odkud pochází Život, je Jediný,
  v této choulostivé době nepřijdou hmotně na Zemi,
  aby nás obrali o naše Vítězství!
  Jsou moudří a plně vědomí,
  pomáhají nám jinak – skrze Energie,
  protože vědí, že máme na to, zvládnout to sami,
  protože vědí, že jsme rovnocenní,
  a nebudou nám brát naši Moc tím,
  že nás přijdou tzv. zachránit,
  a nainstalovat nám návod,
  jak máme správně žít
  a dát nám technologie,
  jež budou vždy výměnou na oplátku za něco… za cenu „otroctví“.

  A jako poslední informace,
  volná energie a tyto technologie jsou dlouho k dispozici,
  ale nebudou uvolněny pro lidstvo,
  dokud se dobrovolně – nedobrovolně nezotročí!
  A tak až přijde „spasitel“,
  buďte velmi ve střehu. 😉😘