Já Jsem

OTEVŘENÍ ŠESTÉ PEČETI

Požádejte všechny ty, 

kterým můžete tuto myšlenku sdělit, 

aby si byli vědomi toho, 

jak jim to jejich porozumění dovolí, 

že mohou být nyní drženi ve Fialovém Paprsku 

a jednat pod jeho blahodárnou září. 

Ti, kteří mohou, 

by si měli představit tento Fialový Paprsek kolem sebe, 

v Jeho středu kvalifikující Přítomnost jemné Růžové Božské Lásky; 

a nikdo s velkou upřímností by neměl potřebovat nic jiného než toto, 

aby našel veškerou vnější aktivitu v souladu s Jeho mocnou přítomností.

 

Aby se jedinec stal skutečným Studentem Světla, 

musí neochvějně držet plné Vědomí „Mocné JÁ JSEM Přítomnosti“, 

Vzestoupeného Ježíše Krista, 

jako stálé, 

nepřemožitelné 

a jednající Přítomnosti a Inteligence ve vlastní mysli, 

těle, domově a záležitostech. 

Právě tato nezlomnost, bez ohledu na to, 

jak vypadá vnější vzhled, 

nejrychleji přináší vytoužený mír a svobodu. 

Již na mentální nebo neviditelné úrovni se šíří Kristova záře,

připodobňovaná k úsvitu slavného východu slunce. 

Během několika let vyzařování toho východu Slunce, 

které je Velkého Centrálního Slunce, 

vystoupí do Nebes jeho věčného království. 

Všichni, kteří se drží pevně s vírou a důvěrou v tomto Mocném Světle, 

shledají, 

že se odehrávají taková individuální zjevení, 

která si v této době nedokážou představit. 

Chci vás s pozitivním přesvědčením ujistit, 

že to nejsou planá slova, ani proroctví; 

přesto uvidíš, 

že se naplní nad svou nejhlubší naději.

 

Ti, kteří se dostanou pod toto záření, 

se svým odhodláním přijmout Světlo, zjistí, 

že jsou schopni říci: 

„Mocný Mistře, JÁ JSEM Přítomnosti! ‚ 

Mluv se mnou! “ 

a uslyší ten Vnitřní hlas tak jasně a zřetelně, 

jako když byste spolu mluvili. 

Ty, kteří budou naslouchat, chci je ujistit, 

že otevření šesté pečeti, které je na dosah ruky, 

objasní pochopení těchto Mocných Vnitřních Pravd takovým způsobem, 

že student bude žasnout,

že byl tak dlouho na okraji této Velké Pravdy, 

aniž by plněji pochopil Její pravý význam. 

Studenti a jednotlivci by se měli podívat do sebe 

a najít tam, nepovšimnuté, jemné věci, 

které je svazují. 

Každý by měl radostně otevřít své Srdce Pravdě, 

která mu odhaluje věci, 

které je třeba napravit. 

Jakákoli vzpoura ve vědomí by měla být posouzena 

jako velký přestupek proti Bohu, „Mocné JÁ JSEM Přítomnosti“,

aby nemohlo být nic, 

co by překáželo pronikajícím Paprskům tohoto Velkého Světla. 

Jedna z nejjemnějších forem vzpoury ve vnějším vědomí 

se týká našich malých osobních zvyků, 

které jsme si vytvořili během staletí. 

Jak trháte plevel ze své zahrady, 

měli byste tyto zvyky vytrhávat z vnějšího vědomí. 

Vytáhněte je i s kořeny, 

aby nezbyly žádné, 

ze kterých by mohly znovu růst.

Vstupte do Pravdy

a žijte ji.

Saint Germain, volný překlad + fotografie: Maia Špačková

————————————————————————————————————————————————

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP