MAIA TEXTY

SPOJENÍ S VNITŘNÍ PŘEDSTAVIVOSTÍ + představa od Saint Germaina

Když se lidská bytost rozhodne vstoupit do svého Mistrovství,

může si na počátku své cesty projít jistým obdobím, 

kdy se jí zjeví některá vytvoření z minulosti,

aby ji ukázala, 

ve kterých místech má nevědomě otevřené dveře 

jistým vlivům a starým programům,

která stojí mimo soulad s jejím ryzím božstvím, 

nebo-li jejím vlastním Zdrojem. 

Zároveň však transformace těchto zjevených překvapení 

posiluje její Moc a důvěru. 

Slouží to k pevnějšímu zacílení, 

pokud ta dotyčná osoba nepropadne hluboké bezmoci 

a sebelítosti,

nebo obviňování druhých, či okolních podmínek. 

Než se Boží dítě = človek stane skutečným Mistrem, 

může čas od času projít jistou zkouškou, 

která je vždy jeho vytvořením. 

Pokud však přijme svou zodpovědnost nad vším, 

co se mu v jeho životě vyskytuje, 

už tímto způsobem posiluje svou Moc nad každou situací. 

V takovýchto podmínkách je velmi užitečné jít, 

co nejčastěji je to možné, 

do svého středu 

a najít alespoň kousek klidu a míru během dne, 

ať už ve vnějším světě procházíte čímkoliv.

Nejhlubší klid v jakékoliv situaci najdete při nějaké formě meditace spojené s vaší vnitřní představou.

Vnitřní představivost je právě to, 

co nás pojí s naší Božskou podstatou. 

To, že můžeme zavřít oči 

a vnitřním okem sebe vidět v představě, 

je ryzím nástrojem Boha, 

který nás spojuje s naší Věčnou Svobodou 

a Stálou Hojností ve všech oblastech 

našeho vnějšího života.

Používejte tuto schopnost co nejvíce můžete

….a můžete mnohem víc, než si myslíte.

Zde je jedna krátká meditace od Saint Germaina,

kterou jsem našla ve svých uložených textech,

na téma Svoboda.

Je jako dělaná pro situace, 

které se mohou na cestě k Mistrovství vyskytnout. 

Ve skutečnosti existují jisté síly, 

a ty jsou vždy výtvorem lidství, 

které vás možná budou chtít od vaší cesty ke Světlu zastavit, 

či vás zmást. 

Pokud by se jednalo o nějaké krizové situace, 

je zapotřebí je samozřejmě jistými dostupnými prostředky řešit 

– např. akutní zdravotní problém zpočátku, 

než se dotyčný více sladí 

a ponoří do ještě větší důvěry ve svůj Zdroj, 

musí se zpočátku zaopatřit tím, 

co mu v tu chvíli vytvoří o kus lepší pocit.

I přes to vše je moc dobré a posilující 

myslet na to, 

že když zabere nějaký lék či bylinka, 

je to vždy Síla vašeho Zdroje, 

nebo-li JÁ JSEM Přítomnosti, 

kterou vy jste. 

Jen vy sami jste ti, 

kdo zplnomocňují vnější nástroje k tomu, 

aby vám alespoň kousek pomohly. 

Vnější pomoc je však velmi limitovaná 

a ta skutečně hluboká, vedoucí k naprosté Svobodě, 

pochází jen z vašeho vnitřního Zdroje – JÁ JSEM. 

Když najdete způsob, jak se udržovat v souladu co nejčastěji,

budete se hýčkat skutečnou podporou 

bez jakéhokoliv omezení.

Tak, jak budete pobývat častěji a častěji ve shodě

s vaší Přítomností JÁ JSEM,

Zdrojem vašeho Boha uvnitř vás,

pak si na ten povznášející, radostný pocit 

budete více a více zvykat

a poté, 

kdykoliv vstoupíte do starých kolejí,

budete to jasněji a silněji cítit,

a nebude se vám ten starý stav vůbec líbit.

Každý krok vás posiluje

a tělo se rychleji chytá souladu

a mnohem déle mu trvá si zvyknout na nesoulad.

Budovat staré zvyky, myšlenky bezmoci a oběti

trvá desítky let,

stačí však několik chvil během dne v souladu

a tělo bude žádat více a více

a změna bude velmi rychlá,

jelikož jakákoliv věc,

která pochází ze Zdroje

má tisíci násobnou moc.

Vezměte každý den svůj nejmocnější nástroj

a využívejte ho pro svou Svobodu.

V této době již nemusíme pochybovat,

protože četné vědecké pokusy

mnohokráte změřily sílu představy a myšlenek,

včetně viditelných změn na lidském těle,

které se odehrály nečekaně velmi rychle.

Soulad se projevuje vždy velmi rychle,

Nesoulad má mnohem delší setrvačnost.

Tak je vyjádřena Láska Prvotního Stvořitele k nám.

Saint Germain – Svoboda

Jdi do svého břicha a uvidíš tam kouli, 

naplněnou Světlem, to je tvé Božství. 

Tato koule je ještě obklopena zdmi, křovím, zápletkami tvého života, 

větami, kterým věříš, věcmi, které brání, 

aby Světlo z koule zářilo ven. 

Přes tyto překážky můžeš tuto kouli Světla pozorovat.

Jdi nyní do středu a buď touto koulí, 

naplněným Světla, 

buď svým Božstvím 

a z toho místa se dívej ven. 

Prohlédni si zevnitř ze světelné koule co stojí v cestě, 

aby mohlo tvé Božství vyzařovat ven.

Meditace má dva stupně. 

Každý stupeň bys měl provádět nějakou dobu, 

než přejdeš k druhému.

První stupeň: 

Světelná koule má určitou velikost. 

Podívej se, co této světelné kouli brání svobodně zářit do všech stran. 

Odkliď tyto blokády, 

ať jsou již ve formě obrazů, jako např.: 

„Aha, na levé ruce je ještě kousek zdi, 

tudy ještě neprojdu.“ 

A odstraň potom tuto zeď; 

nebo si také tyto blokády přesně prohlédni: 

„Mám příští týden rozhovor a tento strach mi ještě stojí v cestě…“ 

a potom tento strach transformuj.

Když je světelná koule osvobozena od obrazů, 

které ji obklopovaly 

a může bez zábran zářit, 

potom přijde druhý stupeň: 

nech tu kouli růst, 

každý den o kousek více. 

Někdy budou dny,

kdy se koule opět znovu smrští. 

Je to, jako by koule pulzovala a těmito pulsy rostla. 

Pozoruj a dávej jí energii, 

aby tvá koule rostla 

a vyzařovala ven daleko nad tvé tělo 

do všech vrstev aury.

Než dojdeš k té krajní vrstvě své aury, 

budeš potřebovat nějaký čas. 

Nech si tento čas.

Krátkou formu této meditace prováděj každé ráno poté, 

co ses probudil,

každý večer, než usneš 

a během dne, když na to pomyslíš. 

Potom si představ, 

že se nacházíš v té světelné kouli ve svém středu, 

pociťuj to „jednoduše jen buď “. 

Může to být jen pár minut, 

pár chvil, 

vždy si však znovu uvědomuj, 

že již ve svém Božství jsi!

První část textu + fotografie: Maia Špačková

————————————————————————————————————————————————

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP