• Já Jsem

  SVĚTLO

  Udržujte vaši pozornost na Světlo,  na milovanou Mocnou JÁ JSEM Přítomnost, která je Světlem v každém elektronu.  Mocná JÁ JSEM Přítomnost je Světlo v buňkách vašeho těla.  JÁ JSEM Přítomnost je Světlo ve vašem srdci.  JÁ JSEM Přítomnost je Světlo ve vaší mysli.  JÁ JSEM Přítomnost je Světlo lnoucí skrze vaše ruce.   JÁ JSEM Přítomnost vlévá své Světlo na Zemi,  do moře, do vzduchu, a do ohně.  Plnost tohoto Světla je ve všem,  co požadujete!   Udržujte Světlo!  Stůjte ve Světle!   Staňte se Světlem!  Symbolizujte Světlo;  Světlo ve vašem Srdci jež vítá Světlo z Nebes – z ohromného Centrálního Slunce  – tam již není nic, co člověk může změnit,  protože…

 • Face Building

  ELIMINUJTE DVOJITOU BRADU A POVOLENÝ KRK – vše souvisí s kondicí jazyka

  V tomto videu je velmi pěkně názorně ukázán opravdu dost účinný cvik, který posiluje jeden z nejdůležitějších svalů našeho těla a tím je jazyk. Jeho kondice a poloha úzce souvisí s tím, jak bude vypadat naše tvář, jak hezky budou zarovnané zuby, a s mnoha dalšími velmi důležitými procesy v těle, které tvoří nejenom naši krásu ale i naše zdraví. V této ukázce je důležité vnímat, že při vyplazování jazyka je nutné nejenom hlídat to, že tlačíte ramena dolů, ale i to, že jazyk vytahujete ven v jeho zúžené šířce, ne v uvolněné šířce. Ve videu je to velmi dobře názorně ukázáno a pochopíte to, i když neovládáte angličtinu. Tento cvik můžete dělat kdykoliv a kdekoliv a když ho uděláte intenzivně – třeba…

 • Já Jsem,  PENÍZE

  Radostná lhostejnost mládí, je Nejmocnější Síla pro zhmotnění

  Soustřeďte pozornost na oblast šišinky mozkové s vědomím, že pozornost tam zaměřená způsobí,  že dojde k vyrovnávací činnosti všech center,  a to dává veškerou sílu centru hlavy.  Z tohoto centra se síla řeči  – která je pouze reprezentací myšlenky  – bude odrážet zpět do hlasového centra.  Během této doby kontemplace nebo vědomého směřování pozornosti k Nejvyššímu středu  si uvědomujte rovnoměrný, vyvážený, rytmický dech.  Nechci tomu věnovat zvláštní pozornost,  ale několikrát se vědomě nadechněte  a pak si uvědomte,  že dýcháte rytmický dech.  Nadechněte do osmi;  držte na osm;  vydechněte na osm  a zadržte osm.  Poté opakujte.  Jak to uděláte několikrát, dostanete rytmus dostatečně blízko.  Aktivita tohoto vědomí odpovídá na požadavek.  Velký…

 • Já Jsem

  NEBUDOU ŽÁDNÍ JINÍ BOHOVÉ PŘEDE MNOU!

  Ujišťuji vás,  že během staletí jsem se nikdy nezměnil  ve způsobu předávání základních principů.  Udělat to by znamenalo překročit proudy,  což by přineslo katastrofu místo dobra,  které jsem já svou skromnou Cestou dokázal vykonat.  Nejdůležitější věcí v lidské činnosti je nutnost  pozitivně odmítnout soudit činnost jiné lidské bytosti.  Odsuzovat, kritizovat nebo pociťovat všetečnost ohledně záležitostí druhého,  s výjimkou přání, aby jim Bůh přál a aby bylo vše v pořádku, není přípustné pro skutečného Studenta nebo toho,  kdo si upřímně přeje dosáhnout Nejvyššího Úspěchu. Studenti a jednotlivci by si měli vždy pamatovat,  že není nic, co by jim řeklo ne,  v čemkoli,  co si přejí udělat nebo v čem vytrvají  –…

 • Já Jsem

  JEDINEC MÁ PRÁVO ZESÍLIT AKTIVITU BOHA

  Laskavost je vždy vítěznou silou,  a to jak u lidí, tak u zvířat.  Z plnosti trpělivosti a uplatňování Přítomnosti Božské Lásky ve všech záležitostech  přichází jistá odměna.   Neexistuje žádná činnost,  kde by vědomí nebo pozornost byla držena na „Mocné JÁ JSEM Přítomnosti“,  kde není prvek Božské Lásky aktivní;  ale tato přirozená aktivita může být značně zesílena tím, že k ní přidáte své vědomí kvality Božské Lásky.  Toto je jemný bod,  který si jen velmi málo lidí uvědomuje. Někteří řeknou:  „Jak to, že my smrtelníci můžeme zesílit Boží činnost?“  Odpovídám:  Bůh, „Mocná JÁ JSEM Přítomnost“,  jedná prostřednictvím svobodné vůle jednotlivce podle jeho, nebo jejího přijetí;  a jednotlivec, který je součástí…

 • Já Jsem

  POSTAVTE SE PROTI VŠEM SUGESCÍM Z VNĚJŠKU!

  Jednou z důležitých věcí, které si celé lidstvo,  a zvláště studenti,  musí pamatovat,  je trvale se postavit proti všem vnějším sugescím.  V atmosféře převládá sugesce věcí,  které znepokojují;  a když se Studenti stanou citlivějšími,  musí zavést stálou ochranu před návrhy zvenčí,  ať jsou kdekoli.  Užitečná afirmace:  „Já, mé Kristovské Já, ‚Mocná JÁ JSEM Přítomnosti‘,  zakazuji každému atomu mé vnější mysli a těla  přijímat cokoli odkudkoli,  co je méně, než kompletní Bůh!  Já, mé Kristovské Já,  ‚Mocná JÁ JSEM Přítomnosti‘,  přikazuji přijímat a trvale zaznamenávat  Věčnou Aktivitu mého Plného Osvícení  a Svobody  na všech úrovních!“  Kdykoli je člověk vzrušený, má dveře otevřené.  Správný postoj je neustále prohlašovat,  že v nás samotných …

 • Já Jsem

  SLYŠET, ODVÁŽIT SE, DĚLAT A MLČET!

  Zlatá nit světla, ukotvení Mocného Mistrovského Já v Srdci a mozku vnější formy,  je Mocným Proudem neboli Proudem Života,  kterým je vnější udržováno  a vloženo do Jeho Aktivity.  Z Tohoto Proudu lze čerpat  a používat Ho s pozitivním ujištěním o požadovaných výsledcích,  a Jeho Mocnou Energii  lze používat bez omezení.  Když to studenti mohou cítit jistě,  jejich Svoboda je na dosah;  a v tomto bodě mi dovolte znovu říci,  jak je důležité pro studenty toto velení:  „Slyšet, odvážit se, dělat a mlčet“!  To se týká zejména všech instrukcí.  Pokud si seriózní studenti dovolí diskutovat  o výuce a instrukcích s jinými studenty,  kteří mohou nebo nemusí mít stejný názor,  mnohokrát to způsobí, …

 • Já Jsem

  ČERPÁNÍ MOUDROSTI A SÍLY ULOŽENÉ VE VĚDOMÍ

  Když dospějeme k určitému bodu úspěchu  v převládající činnosti,  někdy navážeme kontakt s Moudrostí  získanou v předchozích,  zapomenutých zkušenostech (inkarnacích);  a je-li to nezbytně nutné,  zavoláme tuto Moudrost  a použijeme ji.   Ve většině případů se to děje tak,  že o tom vnější vědomí neví.  Požadujeme-li znalosti,  se kterými jsme byli obeznámeni z předchozí, zapomenuté zkušenosti,  je mnohonásobně snazší si tyto znalosti vybavit,  než sáhnout do Centrálního Zdroje  a přinést je z nestvořeného.   Velký Zákon není lakomý,  ale je konzervativní.  Nedovoluje žádné zbytečné použití Sebe.  Božský záznam:  V Božském záznamu každého jednotlivce  je registrována veškerá konstruktivní zkušenost.  Proto,  když to vyžaduje nutnost  a je tu moudrost,  která má být…