• Transformace

  EXISTUJÍ NANEBEVZATÍ MISTŘI?

  Existují nanebevzatí Mistři? Totiž, tolik toho slýcháme o lidech jako Ježíš a Saint Germain…. No, ona vyrovnanost není jako vysokoškolský titul, který jakmile jednou získáte, už je váš napořád. V danou chvíli buď je, nebo není.  Ale určitě jsou tací, kteří zachytili ducha této vyrovnanosti a pracují na tom, aby si ji udrželi. A o tom mluvíte. Můžeme se k těmto lidem dostat? Jsou vám neustále dostupní.  Jen se zaměřte na to, co je zajímá, a uvidíte, jak rychle jsou pro vás dosažitelní. A co je zajímá? Všechno, co zajímá vás. Jsou nadšení. Pochopte, tento fyzický časoprostor je Náběžnou hranou myšlenky.  Myšlenka se tady projevuje. Tady myšlenka je. Země je nacpaná nebem. Země je…

 • Já Jsem,  Zdraví a Krása

  UVEĎTE DO POSLUŠNOSTI SVÉ TĚLO! 

  Méně pozornosti, více poslušnosti… Ke svému tělu musíte zaujmout bezpodmínečné stanovisko:  „JÁ JSEM Přítomnost,  která zcela řídí toto fyzické tělo  a nutí ho k poslušnosti!“ Čím více pozornosti věnujete svému tělu, tím více je vaším pánem  a tím více od vás bude vyžadovat pozornost!  Když je fyzické tělo chronicky nemocné,  nebo neustále vykazuje nějaké poruchy,  vždy se mu věnuje velká pozornost  což způsobí, že se nikdy nezlepší,  dokud člověk nezaujme pozitivní přístup  a nevtáhne jej do poslušnosti.   Ve svém těle můžete pozitivně produkovat  cokoliv chcete,  pokud upřete svou pozornost na jeho Dokonalost  a nenecháte ji spočívat na jeho nedokonalostech.  „JÁ JSEM Ta velící Přítomnost!“ Používejte to často,  jelikož to uklidní…

 • Transformace,  Zdraví a Krása

  Principy nové výživy

  O skutečném fungování těla věda doposud neví téměř nic moc. A to nahrává tomu, že se stále udržuje paradigma toho, že žijeme z toho, co jíme. Přesto si někteří lidé již uvědomují, že některé jídlo jim energii spíše bere, než dává. Dokonce se již připouští, že to, co sníme, na strávení z tohoto množství energie, jež by nám to jídlo mělo přinést, potřebujeme několik desátek procent energie pouze a jen na strávení toho, co zkonzumujeme. Jenomže, tato informace není úplně přesná. Ve skutečnosti, každý člověk na této planetě má každý den přísun té stejné „Životní Energie“, stejné jako když je malé dítě, nebo úplně starý člověk. Rozdíl je pouze v tom, kolik této…

 • Já Jsem

  PODMÍNKY NEMAJÍ ŽÁDNOU MOC

  Žádná věc lidského světa, lidského stvoření,  vás nemůže v žádném smyslu omezit.  Postavte se v tom pevně a rozhodně.  Pamatujte si:  osoby, místa, podmínky nebo pozice  – myslím pracovní pozice  – nemají nic společného s tím,  co k vám plyne, co dostáváte.  Měli jste sklon věřit,  že musíte mít určitý druh postavení.  Ale vaše „Přítomnost Života“,  jako Mocná Řídící Inteligence,  vás umístí do vaší správné činnosti  a není nic,  co by vám mohlo říci „Ne“,  pod přímou Silou  vaší „Přítomnosti“. Prosím, pociťte,  že je to Autorita,  a ať se vnější podmínky lidstva projevují jakkoliv,  stále nemají žádnou moc  nad vaším světem  a nad vámi.  Cítíte to? Saint Germain, překlad +…

 • Transformace

  Životní změny a řešení závislosti

  Tedy chcete jednoduché instrukce, jak ovládnout životní změnu.  Vložte do svého záznamníku či mobilního telefonu:  „Momentálně nejsem k zastižení, ale děkuji vám, že jste byli tak laskaví a zavolali. Provádím nějaké životní změny. Zanechte prosím zprávu po pípnutí. Pokud vám nezavolám zpět, jste jednou z těch změn.“ Znalost předchází zkušenost.  Čím máte více znalostí, tím více jste připravení na zkušenost. Všechny informace, o kterých jsme dnes hovořili, jsou jazykem, který vám pomůže porozumět přesně procesu transformace a tvoření. Na ranní části našeho sezení jsme prošli spoustu obsahu a já pro vás mám pár dalších konceptů, které bychom zde prošli před tím, než se dostaneme k praxi.  Všichni máme nějakou zkušenost z našeho života, která nás nějak…

 • Transformace,  Videa

  Československo vzniklo na základě Mafie : Adolf Inneman

  „Samostatné Československo vzniklo na základě zednářské lóže, která se jmenovala Mafie, která byla založena Jaroslavem Kvapilem a lidmi kolem něho z ancáblu Národního divadla, protože celou válku jezdili na italskou frontu hrát legionářům divadlo a spojili se tam s italskými zednáři. To proč to vím, tak není proto, že je to v nějaké učebnici napsáno. Před lety jsem byl předsedou společnosti Josefa Dobrovského asi 25 let ve svým životě jsem spravoval společnost Josefa Dobrovského. Společnost vznikla v roce 1922 a měla před 14-ti dny 100 let výročí od svého vzniku. Vznikla na esperantském celosvětovém kongresu, který byl v Praze v roce 1922. Potkal jsem se zakladateli této organizace ještě ve…

 • Transformace

  5 způsobů, jak sociální přizpůsobení ničí vaše zdraví

  Oheň sociálního přizpůsobení se může rozhořet dvěma způsoby:  1. Učiníte vědomé rozhodnutí spolupracovat se skupinou, protože jste se zkušenostmi naučili, že hodnoty této skupiny jsou podobné těm vašim.  2. Přizpůsobujete se očekáváním skupiny – ne proto, že jste si to dobře promysleli a učinili vědomé rozhodnutí – ale protože se bojíte odmítnutí nebo sociálních důsledků.  V prvním scénáři je skupina požehnáním, které přichází s cennou sociální podporou a potěšením, podobně jako přátelský táborák.  Druhý je jako zuřící lesní požár a vede k životu plnému úzkosti, zoufalství, stresu a předčasné smrti. Fyzických a emocionálních důsledků přizpůsobení se skupinovým očekáváním kvůli strachu z nesouhlasu je mnoho. Zde je jen 5 z nich: 1.…

 • Transformace

  BÝT KLIDEM A MÍREM

  Klid a mír není něco, co získáte, když na nejvyšší míru zpomalíte běh svého života. Klid a mír je to, čím jste schopni být a co jste schopni vnášet do každého setkání a události v bdělých okamžicích svého života.  Většina z nás vede neustálý vnitřní mentální spor s každým, s kým se setkáme.  Být ve stavu klidu a míru je vnitřní postoj, ze kterého se můžeme těšit, když jsme se naučili utišit svůj nekončící vnitřní dialog. Slavná modlitba sv.Františka to říká jasně:  „Udělej ze mne nástroj svého pokoje.“  Jinými slovy, sv. František nežádal Boha, aby mu dal klid a mír.  Žádal o vedení, aby byl více pokojem, klidem a mírem, o kterém…