Já Jsem

MARIE ANTOINETTA, MUSSOLINI, BOHYNĚ SVOBODY

Viděl jsem Požehnané, Dámy Světla,

 jejichž Světlo se v nich značně rozšířilo; 

a protože byli vtaženy do asociací neharmonie 

a pak se setkali s někým opačného pohlaví, 

který byl laskavý a harmonický, 

cítili tu ohromnou přitažlivou sílu této harmonie. 

Pokud si nejsou vědomi těchto Zákonů, 

budou to přirozeně dříve nebo později brát jako fyzickou (sexuální) věc. 

To ale vůbec není fyzické; 

je to touha zevnitř těchto jednotlivců po potřebě harmonie, 

která je přitahuje dohromady. 

A pokud to nepochopí, stane se z toho jednání lidské kvality. 

Kdyby to lidstvo, mužské i ženské, pochopilo, 

v Životě lidstva by došlo k velké proměně. 

Vidíte, každý, kdo byl uprostřed nesouladu, 

když se dotkne světa někoho, 

kdo je opravdu harmonický 

– no, je to Nebe na Zemi, ne? 

Pak to má svůj důvod. 

Je to jen proto, že ten, s kým cítí velkou harmonii, 

vyvolal tuto velkou harmonii Života do akce. 

Mohl bych vám dnes v Americe ukázat tisíce jedinců, 

mužských i ženských, 

kteří měli toto velké, velké zbožňování a vylévání Života a harmonie, 

a tím k sobě přitahovali někoho, 

kdo pociťoval onu harmonii

 – což byla jejich touha. 

Srdce, nikoli však rozum – a byli sjednoceni. 

Poté, jakmile tato neharmonie druhého vstoupila do Života tohoto harmonického jednotlivce, 

potlačila harmonii uvnitř druhého jednotlivce 

a výsledkem byl Život neštěstí. 

Lidstvo může dosáhnout velkého štěstí, 

je-li pochopen Život? 

Oh, prošel jsem celým tím procesem. 

Přemýšlej o tom! 

Před Mým Vzestupem, 

když jsem se tak usilovně snažil v Evropě pomáhat 

Francii a Anglii, Německu, Itálii a Rakousku, 

protože jsem se blížil svému Vzestupu, 

znal jsem každou myšlenku a pocit lidstva. 

A jak jsem se pohyboval na francouzském dvoře, 

přirozeně jsem věděl, 

jaké intriky se tam odehrávají. 

Mnozí z vás měli možnost vidět film „Marie Antoinetta. ” 

Základ toho byl položen v době, 

kdy jsem byl u francouzského dvora. 

Všechno, co je tam zobrazeno a mnohem víc, 

se odehrálo, 

ale vzpomeňte si na intriky, 

které se odehrály u jejího bratrance. 

To byla příčina všech ďábelských věcí, které následovaly; 

jeho zrada byla mazaná 

a pod ní byla příčina všeho toho stavu, 

o kterém se mase lidstva ani nesnilo. 

Marii Antoinettu jsem znal osobně; 

a i když byla do určité míry dítětem neposlušným a lehkomyslným, 

na začátku byla dítětem velmi velkého Světla. 

Když pod tlakem podmínek zašla do tak velkých extrémů, 

aby si udržela nadvládu nad ženou nižšího charakteru, 

tehdy otevřela dveře ničivým silám.

Ta věc se dnes děje mezi vámi. 

Intriky ve vašem hlavním městě Ameriky jsou dnes stejně smrtící. 

Vy máte ve své moci tuto zradu rozpustit, zkonzumovat 

a odhalit na každém oficiálním místě v Americe.  

Proč si myslíte, že dnes odkazuji na tento obraz (o Antoinettě)? 

Protože v tom je mocná lekce. 

Je to tragické, ale ta tragédie se skutečně odehrála a mnohem víc, 

než je tam vylíčeno. 

Říkám vám, když vás na to upozorňuji, 

kdyby dnes nebylo Úsilí a ochrany Nanebevzatých Mistrů, 

byli byste ve stavu přesně takovém, 

jaký byl v té době ve Francii, 

protože komunistický živel a začarované úhly tohoto druhu

hledají pouze jednu věc 

– zničení lidstva!! 

Ti chudáci, nešťastní muži, kteří jsou v tom chyceni, věří, 

že to má v sobě řešení. 

Pánové, je to největší tragédie na povrchu Země 

– ta věc a její mazané drápy. 

Vezměte si aktivitu jako nacismus a další aktivity 

– nic jiného než stejné drápy. 

Říkám vám, pánové, byla pravda, že Mussolini řekl to, co udělal, 

což bylo otištěno v novinách 

– jeho zlomyslný komentář k Bohyni Svobody. 

On si to zkonzumuje.

 

Pánové, den rytířství neskončil! 

Lidská bytost tak zkažená, že dovolila, aby vyšel komentář, 

způsobující onu vibrační akci. 

Stále mám Svou mužskou podobu; 

a žádná lidská bytost v ztělesnění to neřekne o naší Bohyni Svobody

a když ano, neprojde jí to. 

Její čistota je tak velká, 

že se on (Mussolini)nesahá ani pod lem Jejího oděvu. 

Proto, pánové, máte mocné přátele; nezapomeň na to. 

Říkám vám, pokud uděláte výzvu k zastavení takových věcí,

uvidíte, že je to hotovo. 

Nevadí mi, co o Mně říkají, ale o dámách takhle mluvit nebudou. 

Víte, že Amerika by dnes navzdory Mým snahám neexistovala,

kdyby nebylo vaší Podivuhodné Bohyně Svobody? 

Docela dobře chápu, že si myslí, 

že Její socha je jen symbol. 

Neví, že to představuje Velkou Kosmickou Bytost.

 

Ale teď, pojďme do akce. 

Pamatujte, že první věcí je odhodlání udržet ve svých pocitech takovou harmonii, 

že na každé volání, které učiníte, 

přijde okamžitá odpověď. 

Pokud se tak nestane okamžitě, 

nenechte se odradit a nemyslete si, 

že váš hovor (prohlášení) není přijímán, 

ale pokračujte s dynamickou silou. 

Každý hovor, který provedete, 

nabijte do něj tu Mocnou Energii. 

Nemůžete se vyčerpat, pokud víte, 

že vaše „Přítomnost“ je působením Energie a Síly. 

Můžete se rozhodnout, pokud chcete, na celý den a v noci být silnější než ráno, 

ale není to nutné. 

Když na něco uděláte prohlášení, 

začněte ji s pevným rozhodnutím, 

že vaše odpověď přichází okamžitě! 

Pak si pamatujte, 

že Energie přichází z vaší „Přítomnosti“, 

a proudí vaším tělem. 

Když si to připomenete, 

otevřete tento kanál čistý a volný, 

aby mohla Energie proudit dál, 

a nemůžete být vyčerpáni. 

Chci, abyste se dostali do bodu, 

kdy, když budete chtít uvolnit Sílu nebo Energii, 

můžete ji jednoduše okamžitě nabít Její Nekonečnou Silou Aktivity

a nechat ji jít dál jako Jednající Mocnou Inteligentní Sílu

– kterou je 

— k poskytnutí požadované služby.

Saint Germain, překlad + fotografie: Maia Špačková

———————————————————————————————————————————————

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP