Já Jsem

POSTAVTE SE PROTI VŠEM SUGESCÍM Z VNĚJŠKU!

Jednou z důležitých věcí, které si celé lidstvo, 

a zvláště studenti, 

musí pamatovat, 

je trvale se postavit proti všem vnějším sugescím. 

V atmosféře převládá sugesce věcí, 

které znepokojují; 

a když se Studenti stanou citlivějšími, 

musí zavést stálou ochranu před návrhy zvenčí, 

ať jsou kdekoli. 

Užitečná afirmace: 

„Já, mé Kristovské Já, ‚Mocná JÁ JSEM Přítomnosti‘, 

zakazuji každému atomu mé vnější mysli a těla 

přijímat cokoli odkudkoli, 

co je méně, než kompletní Bůh! 

Já, mé Kristovské Já, 

‚Mocná JÁ JSEM Přítomnosti‘, 

přikazuji přijímat a trvale zaznamenávat 

Věčnou Aktivitu mého Plného Osvícení 

a Svobody 

na všech úrovních!“ 

Kdykoli je člověk vzrušený, má dveře otevřené. 

Správný postoj je neustále prohlašovat, 

že v nás samotných 

a kolem nás 

působí pouze Boží Přítomnost.

Mocným ochranným prohlášením je: 

„Mocný Vzestoupený Ježíš Kristus ve mně, 

který působí Boží Dokonalost, 

je mou ochranou, 

mou obranou

a mým vysvobozením ze všeho, 

co je nežádoucí!“

Kdykoli je člověk mimo Boží Harmonii, 

spustí se vnitřní pohyb, 

který může plynout o hodiny nebo dny později, 

a jednotlivec si vůbec neuvědomuje, 

co takový výsledek začalo. 

Lidstvo musí pochopit, že každý sám je příčinou všeho 

ve svém životě a světě. 

Nic neotevře dveře tak snadno a rychle 

jako zášť nebo podráždění! 

Často se tak špatně rozumí použitým výrazům, 

čímž vznikají zcela zbytečné příčinné proudy. 

Kdykoli chce někdo porozumět, 

vždy používejte: 

„Ve mně je pouze Boží Dokonalá Mysl!“

Neexistuje žádná omluva pro vzrušená slova 

nebo diskuse 

ve snaze získat porozumění. 

Poslušnost je jednou ze základních věcí v životě. 

Pokud nejsme poslušní menšímu, 

nemůžeme poslouchat větší. 

Láska je ta nejúžasnější věc na světě

a je to Síla Vesmíru!

 

Dynamické Prohlášení pro odstranění jakéhokoliv nesouladu: 

„Nyní, Mocná JÁ JSEM Přítomnosti‘, 

toto rozbij a spotřebuj! 

Dívej se, 

Že se to znovu nedotýká mého života, 

ani mého světa!“

 

Někdy je rychlý dynamický výnos mnohem účinnější 

než delší léčba.

 

Pamatujte si toto: když říkáte 

„Milovaná Mocná JÁ JSEM Přítomnosti“, 

rozbij a konzumuj tohle,“ 

znamená to rozbít ohnisko nesouladu; 

a konzumace je pak jednodušší. 

Mocná JÁ JSEM Přítomnost“ přebývá v Těle Bílého Ohně, 

které je Kondenzací Světla. 

Vy jste vždy ten, 

kdo musí vytvořit obrázek a vtisknout jej dovnitř, 

a „Přítomnost“ uvnitř přináší manifestaci. 

Krátce, 

kdykoli vytvoříte obraz, 

bude se velmi rychle zobrazovat. 

Ciťte, 

že když něco děláte, 

dělá to Bůh; 

a proto musí vyjít!

Saint Germain: volný překlad + fotografie: Maia Špačková

One Comment

 • Avatar photo

  Maia

  Teď je to téma pro tuto dobu.
  Atmosféra v této zemi začíná být
  nabitá ohromnou disharmonií,
  která se bude hromadit
  a pokud to lidé nezastaví včas,
  skutečně to může „národ“
  uvést do podmínek,
  kdy bude muset tuto dishramonii
  zkonzumovat.

  A to zkonzumování
  přichází v různých podobách.
  Jedno velké konzumávání disharmoniie lidstva
  a to hlavně v Evropě,
  začalo 1.září 1939.