Já Jsem,  PENÍZE

Radostná lhostejnost mládí, je Nejmocnější Síla pro zhmotnění

Soustřeďte pozornost na oblast šišinky mozkové s vědomím,

že pozornost tam zaměřená způsobí, 

že dojde k vyrovnávací činnosti všech center, 

a to dává veškerou sílu centru hlavy. 

Z tohoto centra se síla řeči 

– která je pouze reprezentací myšlenky 

– bude odrážet zpět do hlasového centra. 

Během této doby kontemplace nebo vědomého směřování pozornosti k Nejvyššímu středu 

si uvědomujte rovnoměrný, vyvážený, rytmický dech. 

Nechci tomu věnovat zvláštní pozornost, 

ale několikrát se vědomě nadechněte 

a pak si uvědomte, 

že dýcháte rytmický dech. 

Nadechněte do osmi; 

držte na osm; 

vydechněte na osm 

a zadržte osm. 

Poté opakujte. 

Jak to uděláte několikrát, dostanete rytmus dostatečně blízko. 

Aktivita tohoto vědomí odpovídá na požadavek. 

Velký Boží Princip je nahoře 

a obklopuje formu díky Božímu ukotvení v srdci. 

Sedm center jsou body ukotvení individualizace Boha ve fyzické podobě. 

Šišinka mozková je Bodem ukotvení a vyzařování Velkého Centrálního Slunce. 

Když si to uvědomíme, 

dostali jsme se do bodu, 

kdy nebereme v úvahu nic z toho,

co je níže než střed.

 

Neustále se ptejte Boha v rámci toho, 

jakou správnou činnost je třeba v konkrétním čase použít.

Každý se musí spoléhat na směr, 

který dostává od Boha v sobě. 

Veškeré pokyny jsou pouze formulovanou pozorností na určité věci. 

Záření bude procházet samotnými slovy; 

slova jsou pouze prostředky přenosu „Přítomnosti“. 

Pocit a myšlenka budou stejně přesné jako mluvené slovo, 

jak budete stále více záviset na Boží Přítomnosti. 

Konzumující Fialový Plamen je nutné používat alespoň jednou denně. 

Mezi Studenty je to zvláště nutné, 

protože někteří se kvůli masovému tlaku nevědomky otevírají nesouhlasným věcem. 

Při používání Paprsků se snažte s intenzitou cítit tamní Mocnou Přítomnost Boha, 

působící v jakékoli barvě, kterou používáte. 

Velmi důležité – Božská Láska: 

Zaměřte pozornost na skutečnost, 

že Láska je Řídící Silou za všech podmínek, 

vždy s vědomím, 

že je to Božská Láska. 

Tímto se kvalifikuje

jakákoli lidská láska  

a pozvedá ji to do harmonie s Božskou Láskou.

 

Vždy vězte, že v každé žádosti je Božská Udržující Síla.

Tuto skutečnost si musíte uvědomovat při používání všech Zákonů.

Pamatujte, 

že při veškerém vědomém používání Zákona 

jste vždy určovatelem kvalit, 

které si přejete projevovat a udržovat!

 

Žádní dva jedinci nejsou postiženi úplně stejně; 

jeden má podrážděnost mysl, 

jiný tělo, 

další úzkost, 

jiný narušené zdraví. 

Neustálé vědomí, 

že „Bůh je mé Dokonalé Zdraví, Bohatství 

– a to je soběstačné!“, 

přivede člověka k plné viditelné manifestaci těchto podmínek. 

Vězte: 

„Bůh ve mně je Strážcem mého Domu pokladů; 

a já vím, 

že Bůh pro mé viditelné použití produkuje velkou hojnost, 

peníze tak rychle, 

jak je potřebuji použít, 

a že se nikdy nezpozdí 

a všechny mé zdánlivé závazky jsou vyřízeny včas!“

Radostná lhostejnost mládí je skutečně uvolněním; 

a když převládá Láska, 

je to nejmocnější Síla pro Manifestaci.

Saint Germain, volný překlad + fotografie: Maia Špačková

One Comment

 • Avatar photo

  Maia

  Jednu důležitou věc,
  pro hlubší pochopení „zhmotnění = manifestace“.
  Jakmile si něco přejete, znamená to,
  že je to vytvořené
  a na cestě k vám. 🥰🍀

  Kdyby to nebylo hotové
  a nesměřovalo to k vám,
  tak by vás tato touha nenapadla. 😉

  Takže,
  jakmile někdo říká,
  že touhy jsou špatné,
  že máte být skromní
  a vy to přijmete,
  je to jako když zaplatíte zboží,
  balíček je na cestě k vám
  a vy byste začali zmatkovat,
  jak špatná věc to je
  a odmítli byste tento již zaplacený balíček
  přijmout,
  zamkli byste dveře,
  těsně před stojícím doručovatelem.
  🥹
  A on by tam tak stál
  a jen by volal:
  „Vždyť to už máte zaplacené!“

  V této době
  zjitřených emocí,
  agresivity,
  bude přede dveřmi mnoha jedinců
  hromada nevyzvednutých balíčků. 🥹😉