Já Jsem

NEBUDOU ŽÁDNÍ JINÍ BOHOVÉ PŘEDE MNOU!

Ujišťuji vás, 

že během staletí jsem se nikdy nezměnil 

ve způsobu předávání základních principů. 

Udělat to by znamenalo překročit proudy, 

což by přineslo katastrofu místo dobra, 

které jsem já svou skromnou Cestou dokázal vykonat. 

Nejdůležitější věcí v lidské činnosti je nutnost 

pozitivně odmítnout soudit činnost jiné lidské bytosti. 

Odsuzovat, kritizovat nebo pociťovat všetečnost ohledně záležitostí druhého, 

s výjimkou přání, aby jim Bůh přál a aby bylo vše v pořádku,

není přípustné pro skutečného Studenta nebo toho, 

kdo si upřímně přeje dosáhnout Nejvyššího Úspěchu.

Studenti a jednotlivci by si měli vždy pamatovat, 

že není nic, co by jim řeklo ne, 

v čemkoli, 

co si přejí udělat nebo v čem vytrvají 

– protože mají právo 

a bezplatné používání této Mocné Energie Boha, 

která je oživuje Principem Života.

Mohou používat Tuto Energii, jak chtějí, 

dokud je jejich zkušenost nepřiměje čelit světlu 

a obrátit se ke Světlu z vlastní vůle.

V tomto bodě nebo závěru mohou obdržet Velkou pomoc od těch, 

kteří jsou pokročilejší než oni sami, 

což je často posílí 

a umožní jim pevně se držet Světla. 

Jinak by to v tuto chvíli nemuseli sami od sebe udělat. 

Tak můžete vidět, jak je velmi důležité, 

aby student pochopil 

a plně přijal Přítomnost a pomoc Božích Poslů Světla.

Spiritualismus: 

Aby to studenti nepochopili špatně, 

rád bych vás zde ujistil, 

že toto nemá nic společného s takzvaným spiritualismem, 

jak je dnes navenek chápán. 

Vzestoupená Bytost, 

která dosáhla neomezených výšin porozumění svým vlastním vědomým úsilím, 

je tak daleko před průměrným jedincem, 

který kvůli svému nedostatku porozumění odvrhl fyzické tělo, 

jako je Světlo před temnotou.

 

Jedním z velkých kamenů úrazu na cestě mnoha opravdových Studentů 

je sklon obrátit se na různá média, 

místo aby se dívali na „Mocnou JÁ JSEM Přítomnost“, 

na Všemoudrého Boha nad nimi, 

uvnitř a kolem nich. 

Upřímnému studentovi není dovoleno navštěvovat média, 

protože to opět znamená, 

že rozděluje svou vlastní oddanost; 

neboť Mocný Bůh v nás – Jediný Bůh – přikazuje: 

„Nebudou žádní jiní bohové přede mnou!“

Nicméně, 

vaše pozornost, zaměřená na cokoliv, 

je váš bůh,

protože tam vaše energie proudí, 

a vaše energie, 

je váš Život!

Saint Germain, volný překlad + fotografie: Maia Špačková