Já Jsem

JEDINEC MÁ PRÁVO ZESÍLIT AKTIVITU BOHA

Laskavost je vždy vítěznou silou, 

a to jak u lidí, tak u zvířat. 

Z plnosti trpělivosti a uplatňování Přítomnosti Božské Lásky

ve všech záležitostech 

přichází jistá odměna.

 

Neexistuje žádná činnost, 

kde by vědomí nebo pozornost byla držena na „Mocné JÁ JSEM Přítomnosti“, 

kde není prvek Božské Lásky aktivní; 

ale tato přirozená aktivita může být značně zesílena tím,

že k ní přidáte své vědomí kvality Božské Lásky. 

Toto je jemný bod, 

který si jen velmi málo lidí uvědomuje.

Někteří řeknou: 

„Jak to, že my smrtelníci můžeme zesílit Boží činnost?“ 

Odpovídám: 

Bůh, „Mocná JÁ JSEM Přítomnost“, 

jedná prostřednictvím svobodné vůle jednotlivce podle jeho, nebo jejího přijetí; 

a jednotlivec, který je součástí Boha, 

je ve stejné kvalitě, 

má právo a moc zvýšit 

a zintenzivnit kteroukoli z přirozených činností Boha, 

na které je soustředěno jeho vědomí.

Budou-li upřímní studenti meditovat o této konkrétní činnosti, 

jistě z toho získají mnoho užitku. 

Když je vědomí Studenta neochvějně drženo v nejvyšším centru, 

které se lidsky nazývá šišinka mozková a tělo hypofýzy, 

poznává a zve Proudy, Paprsky Světla a Lásky, 

z Elektronového Těla své vlastní „Mocné JÁ JSEM Přítomnosti“

a také pomoc mocných pokročilých individualizací 

neboli Vzestoupených Mistrů z této sféry činnosti. 

Pro někoho to může být šok; 

ale jak jsem již naznačil dříve, 

osobnosti se modlí k Bohu a myslí si, 

že jim Bůh odpovídá přímo.

Ale ujišťuji vás, že existují poslové, 

kteří jsou Strážci nad lidstvem, 

kteří jsou rozdělovači Zářících Proudů 

a kteří odpovídají na všechny hojné požadavky. 

Poslové ze „Slunce za Sluncem“, 

které je Srdcem Kristovy Síly, jak jej dnes známe, 

jsou Mocní Poslové, 

kteří tlačí kupředu toto záření lidstvu, 

v tomto zářivém cyklu, který nyní začal. 

Ve vašich obchodních domech a školách jsou vedoucí oddělení a učitelé.

To velmi hrubě symbolizuje Vyšší Aktivitu; 

neboť ve všech činnostech, 

kde vychází Světlo, 

jsou méně pokročilí vždy učeni Vyššími. 

Dokonce i Vzestoupení Mistři, jak je znáte, 

mají daleko před sebou ty, 

kteří jsou jejich instruktory. 

Toto pokračuje donekonečna a je důležité, 

aby to student pochopil.

Saint Germain, volný překlad + fotografie: Maia Špačková