Já Jsem,  PENÍZE

NEJSEM, NEMŮŽU, NEMÁM

JÁ NEJSEM, Nemůžu, Nemám…

Přirozenou tendencí Života

je Láska, Mír, Krása, Harmonie a Bohatství,

protože Život se nestará o to,

kdo jej používá,

ale neustále se vrhá na to,

aby nalil více své Dokonalosti do svého projevení

a to vždy se vzestupujícím procesem,

který je v něm stále obsažen.

„JÁ JSEM“ je Aktivita „tohoto Života“.

Když říkáte a cítíte „JÁ JSEM“,

uvolňujete pramen Věčného, Stále proudícího Života,

který plyne na své cestě nerušený.

Jinými slovy,

otevřete dokořán dveře 

jeho přirozenému proudu.

Když řeknete „JÁ NEJSEM“,

zavřete dveře tváří v tvář

Této Mocné Energii.

„JÁ JSEM“ je kompletní Boží Aktivita.

Student, který začíná chápat a aplikovat tyto Mocné,

přesto jednoduché Zákony,

musí přísně střežit své myšlení

a vyjadřování slovem i jinak;

pokaždé když řekne „NEJSEM“,

„Nemůžu“, „Nemám“,

ať vědomě či nevědomě,

ve svém nitru škrtí „Ohromnou Přítomnost“.

To je stejně hmatatelné,

jako byste položili ruce na hrdlo vnější formy.

Vaše myšlenka ovládá tu ruku

a vy ji můžete kdykoliv uvolnit;

ale když uděláte deklaraci pomocí slov „NEJSEM“,

uvedete do pohybu Mocnou,

Neomezenou Energii,

která pokračuje v činnosti,

dokud není odvolána

a její nedokonalost spotřebována a přeměněna.

To vám ukazuje obrovskou Sílu,

kterou musíte kvalifikovat pro tuto Mocnou Boží Energii,

a říkám vám,

dynamit je méně nebezpečný,

protože ten vám jen odebere tělo;

zatímco tyto myšlenky s ignorancí vysílány a neovládány,

vás svazují ke kolu opakovaného ztělesnění na neurčito.

(St.Germain, volný překlad + foto: Maia Špačková)