Já Jsem

SLYŠET, ODVÁŽIT SE, DĚLAT A MLČET!

Zlatá nit světla,

ukotvení Mocného Mistrovského Já v Srdci a mozku vnější formy, 

je Mocným Proudem neboli Proudem Života, 

kterým je vnější udržováno 

a vloženo do Jeho Aktivity. 

Z Tohoto Proudu lze čerpat 

a používat Ho s pozitivním ujištěním o požadovaných výsledcích, 

a Jeho Mocnou Energii 

lze používat bez omezení. 

Když to studenti mohou cítit jistě, 

jejich Svoboda je na dosah; 

a v tomto bodě mi dovolte znovu říci, 

jak je důležité pro studenty toto velení: 

„Slyšet, odvážit se, dělat a mlčet“! 

To se týká zejména všech instrukcí. 

Pokud si seriózní studenti dovolí diskutovat 

o výuce a instrukcích s jinými studenty, 

kteří mohou nebo nemusí mít stejný názor, 

mnohokrát to způsobí, 

že zakolísají a budou zbaveni velkého uznání a přijetí, 

které by jinak mohli využít. 

Každý student, 

který obdrží instrukci, 

by měl tuto instrukci zvážit 

a odmítnout o ní diskutovat s kýmkoli jiným než se svým učitelem. 

To jim mnohokrát pomůže vyhnout se velmi vážným zmatkům. 

Teprve poté, 

co se studenti pevně ukotví v Pravdě, 

jsou schopni vstoupit do diskuse o různých úhlech Pravdy,

aniž by zažili zmatek. 

Studenti ve vnějším světě mohou mít neměnné výsledky, 

pokud v sobě vytvoří sílu 

a odolají pokušení diskutovat o Pravdách, 

které jsou pro ně i pro ostatní nejposvátnější. 

Protože nikdo nemůže růst za druhého, 

je zřejmé, 

že když student dostává instrukce, 

že pouze plýtvá energií ve vnější diskusi. 

Rozjímání o pokynu 

nebo dané Pravdě umožní jednotlivci získat zevnitř důkaz,

který slova nemohou sdělit.

 

Aby se student bezpečně ukotvil, 

musí vždy hledět na „Přítomnost“ Mocného Mistra, Boha, 

který ho obklopuje, 

a hledá správné řešení každého problému, 

kterému čelí. 

Kromě míst, 

kde jsou mu dávány Mocné instrukce, 

by měl student vždy hledět do Mocné „Přítomnosti“ uvnitř 

a držet v ní svou pozornost, 

pevně upřenou, 

až do doby, než se obejví odpověď na jakoukoli otázku, 

kterou požaduje. 

Když se upřímný Student s vážným odhodláním 

dívá na Mistrovskou „Přítomnost“, 

která ho obklopuje, 

bude mít k dispozici Nejmocnější Síly Vesmíru; 

a to způsobí, 

že Mocné Síly přispěchají k němu na pomoc, 

kdykoliv je to potřeba. 

Vážní studenti, 

kteří to dělají, 

nebudou dlouho ovlivněni vnějšími podmínkami. 

Saint Germain, volný překlad + fotografie: Maia Špačková