Transformace

Životní změny a řešení závislosti

Tedy chcete jednoduché instrukce, jak ovládnout životní změnu. 

Vložte do svého záznamníku či mobilního telefonu: 

„Momentálně nejsem k zastižení, ale děkuji vám, že jste byli tak laskaví a zavolali. Provádím nějaké životní změny. Zanechte prosím zprávu po pípnutí. Pokud vám nezavolám zpět, jste jednou z těch změn.“

Znalost předchází zkušenost. 

Čím máte více znalostí, tím více jste připravení na zkušenost.

Všechny informace, o kterých jsme dnes hovořili, jsou jazykem, který vám pomůže porozumět přesně procesu transformace a tvoření. Na ranní části našeho sezení jsme prošli spoustu obsahu a já pro vás mám pár dalších konceptů, které bychom zde prošli před tím, než se dostaneme k praxi. 

Všichni máme nějakou zkušenost z našeho života, která nás nějak emočně poznamenala. Když jsme byli dětmi, zažili jsme události, které nastaly a my jsme nevěděli proč. Když jsme dětmi, je většina naší pozornosti ve vnitřním světě, v nás, na tom, jak se cítíme. A tak když nastala nějaká událost v našem životě, tak nás to emočně změnilo. A my jsme začali věnovat pozornost tomu, co to zvenčí zapříčinilo. Když máme pečovatelky a lidi, co se o nás starají, kteří jednají konfliktním způsobem, biologicky nás to změní, protože ve skutečnosti nemáme žádné analytické řízení, abychom mohli zpracovat to, co se stane. Jen se to zakóduje do našeho systému podvědomí. 

Takže, když máme takové události, které se objeví v našem životě a máme z toho určité pocity, to, co děláme je, že trávíme velikou část našeho života tím, že upíráme všechnu svou pozornost na vnější svět.

Začínáme rozvíjet naše vztahy s přáteli, navštěvujeme různá místa, jdeme na střední školu, kupujeme si věci, vstupujeme do manželství, kupujeme si více a více věcí. 

Jak se tohle všechno děje, tak se ukazuje, že trávíme mnoho našeho času utvářením identity tím, že se identifikujeme s věcmi v našem vnějším světě. Vnější svět je utvářen z lidí, které znáte a věcí, které vlastníte, míst, kde jste žili a míst, kam jste jeli a zkušeností, které jste se naučili.

 

Když potkáte někoho poprvé, potřesete si rukama a řeknete „Jak se jmenuješ? Já Jsem Joe. Odkud jsi? Z Austinu? Narodil jsi se tam a vyrostl? V Los Alamos? Mám přátele v Los Alamos. Kde jsi se vdávala před dvěma lety v Los Alamos? OK Také jsem byl na té svatbě. A t vlastníš tyhle věci? Já také! A máš takovéto zkušenosti? Také mám tyto zkušenosti.“

Takže sdílíme shodné zkušenosti, stejné emoční zážitky a pocity a tím sdílíme stejnou energii, protože emoce mají v sobě energii. Začínáme se spojovat skrze pole informací za prostorem a časem. Teď jsme spojení, protože se můžeme k sobě vzájemně vztahovat. 

A do té doby, než se změníte, bude vše úžasné, že? 

A pak zde máme tu mezeru, která se začíná utvářet.

Tohle je kdo doopravdy jsme, jak se skutečně cítíme. A toto je identita, kterou se identifikujeme se světem.

Utvoříme tuhle osobu, tuto image, tuhle fasádu, na základě zkušeností z vnější reality.

Po 12 až 14 roce života začínáme utvářet naši individualitu a identifikujeme se se všemi těmi lidmi a věcmi v našem vnějším prostředí, aby nás to odvedlo od toho pocituAbyste nemuseli tomu pocitu věnovat pozornost, dáváte veškerou svou pozornost na svůj vnější svět. 

Můžete se naučit spoustu věcí, jít na střední, utvořit si kariéru a vstoupit do manželství, mít děti… A všechny tyto věci fungují po určitou dobu velmi dobře. A najednou, někdy ve vašich pozdních 30 tých či 40 tých letech, najednou můžete předpovídat svůj pocit z každé své zkušenosti, kterou získáváte ve svém životě. Víte, jak se budete cítit!

 

Když se dostanete do tohoto bodu, kdy můžete najednou předpovídat své pocity ze všeho, co se vám v životě děje, zastavíte proces učení. A začnete pociťovat. A pocity se stanou barometrem, jak hodnotit vaši budoucnost. 

Známé pocity jsou záznamem vaší minulosti a většina vaší minulosti je vaší budoucností. 

Chápete to?

 

Tomu říkáme krize středního věku. 

To je chvíle, kdy se vás duše snaží probudit.

A říci – „věnuj pozornost tomuto pocitu, podívej se na ten pocit!“ 

Najednou lidi začnu koukat na ten pocit a vidí, jak všechna ta místa, věci a lidé udržují to celé udržují v chodu. Udržují v chodu tuto identitu.

A najednou se začne ta dohoda narušovat a lámat se emoční souhlas se všemi. 

Jsme připoutaní a máme emoční souhlas.

Vy trpíte tím, že hovoříte o svých problémech, já trpím tím, že hovořím o svých problémech.

 

Můžeme mít tím pádem „vztah“ a rozumět si. 

A najednou začnete rozvazovat souhlasy s každým ve všem životě.

Začnete říkat „Víš co? Nemiluji Tě. Víš proč? Protože já ani nevím, co je to Láska?“

A tihle lidé, na nichž jsem závisel, s těmi jsem skončil. 

Je to falešná banda. 

Nechci o tom mluvit. 

Už nechci takhle dál podvádět a lhát. 

Začneme říkat 

Nechci tam jít. 

Nechci to dělat. 

Nevím, co je smyslem života. 

Proč to všechno dělám? 

Proč pokračuji v tomhle všem a držím to v běhu?

Protože všechno přejde a je po všem a ten pocit nezmizí. Máte zkušenost, že všechno, co vám život nabídl, vztah, který jste měli a pak byli podvedeni, úspěch, co jste měli a nastalé zklamání a prohry, a pak jste se cítili vinní, cítili jste to jako selhání, cítili jste úspěch — mělo to Dynamiku! A nakonec nezůstalo nic, co lze ještě zažít. Najednou ten pocit neodešel pryč a zůstal. A to je chvíle, kdy začnete pohlížet na ten pocit a říkat si pravdu o tom, kdo jste  a všichni vaši přátelé, ke kterým máte to citové pouto, s jejich pocity, které zraňují – „Myslel jsem si, že jsi lepší! Poranil jsi mé city.“

To, co se velmi přirozeně stane, že se všichni sejdou dohromady a řeknou – Vezměte ho k doktorovi! Tak vás vezmou k doktorovi a ten vám dá nějaké své chemikálie a co se stane? 

Návrat zpět do stejné identity. 

Jiní lidé jdou objevovat sami sebe. 

Víte, co jdou udělat, že? 

Jdou vytvořit více majetku, aby objevili sami sebe. 

Koupí si sporťák, loď, jedou na dovolenou na nová místa, vstoupí do sociálních klubů, aby potkali nové lidi, kteří jsou důležití. A přijdou na to, že když tyto lidi poznají, že mají více problémů než oni sami. 

Ale ta novota věcí vyprchá, to auto a loď se opotřebuje, nebo se vrátíte z dovolené a ta zkušenost je pryč. Pak potkáte ty lidi a zjistíte, že mezi vámi není rozdíl. 

 A ten pocit se najednou vrátí.

Takto se začneme stávat posedlí naším majetkem. 

A hledáme cosi mimo nás, venku, co by nám zahnalo pryč ten pocit uvnitř nás. 

S tímhle není nic špatně, protože to je vrozená touha po změně, touha vyvíjet se, ale byli jsme podmínkami dovedeni do víry, že se měníme tím, že učiníme cosi vně nás! 

Když vás duše požádá upřít pozornost k tomu pocitu a vy na to nehledíte, jediná věc, co zbývá, je zkusit a vytvořit novou zkušenost koupením si věcí či konzumováním nových věcí tak, že vytvoříte novou identitu. Když ale novota vyprchá, ten pocit se vrátí zpět a víte, že tohle používají reklamní firmy a znají to? 

Říkají vám, když nosíš takto vlasy, piješ tohle pivo, řídíš tohle auto, bereš tuhle drogu, budeš vypadat jako tenhle člověk a začneš se identifikovat se všemi těmi věcmi, abys zkusil odstranit ten pocit. 

Co tedy většina lidí dělá je, že čekají na krizi, trauma či ztrátu, nebo nemoc, kdy se nakonec už nepokouší to vše udržet v chodu.

Odeberou z toho pozornost, z této reality a začne se to hroutit.

A všichni si myslí, že oni ztrácí svou mysl a je to tak. 

Když se začnete dívat na tyto emoce, vrstvu po vrstvě, čím větší je mezera, tím větší je citová – emoční závislost. 

Lidé mají tyto vrstvy emocí, které je udržují spojené s Minulostí.

A dokud udržují svou pozornost na jejich vnější realitě, dotud nemusí věnovat pozornost tomu, jak se cítí uvnitř sebe sama.

To je, co ukrývají, nechtějí, aby někdo viděl, že to tam je, že je tam prázdnota, smutek, bolest.

Chtějí utvářet osobnost, která je se vším v pohodě a všichni dělají to samé. 

Když začnete sledovat tyto emoce a přestanete si je pamatovat a začnete uvolňovat energii, protože vždy, když se zbavíte vzpomínek na nějakou emoci, uzavíráte mezeru a mezi tím, jak se jevíte světu a tím, jaký jste uvnitř vás, pokaždé, když smažete nějakou emoci, uvolníte energii! 

A to je hodnotná energie pro vás, se kterou naplníte svůj osud. 

Ale mnoho lidí, jak víte, když se dostanou přes to sportovní auto, přes tu novou loď, nový šatník, projekt, byznys a všechny tyhle věci a ten pocit neodejde, tak je tam další level. A tomu se říká závislost. Lidi začnou brát drogy, začnou hrát hazard, nakupovat ve velkém, přejídají se, nedojídají se, co ještě dělají? Videohry, porno, alkohol, tohle všechno. A je to přirozené, protože zkouší odstranit tenhle pocit co nejrychleji to jde. 

A tak moment, kdy vezmou drogu, kdy začnou pít či příliš nakupovat, či cokoliv jiného, ten pocit najednou ustane. Odejde pryč. Začnou si dávat do vztahu změnu toho pocitu s tou věcí. Začnou se fixovat k té věci vně nich samotných a začnou na tom záviset. 

Je věcí okamžiku, že ve chvíli, kdy se cítí jinak uvnitř sebe, dávají svou pozornost tomu, 

co to zapříčinilo. 

Ale když hodně nakupují, hrají hazard, videohry, tak nastane veliká úleva v centru radosti v mozku v důsledku dopaminu a norepinephirinu (noradrenalinu) a tato úleva z chemických látek začne znecitlivovat receptory v mozku.

A příště, když minule nakupovali za 5000 USD, tak teď utratí 7000USD, aby ten pocit odešel, protože receptory udržují rekalibraci na stále vyšší úrovni. 

A mezera se začne prohlubovat více a více a vždycky to vezme trochu více v dalším kroku. To mi zní jako závislost. Když hrajete a utratíte 10.000 USD a nespěcháte, utratíte 15.000 USD, protože to je to, kolik stojí stimulovat centrum potěšení, tato centra začnou být unášena do stále vyšších a vyšších úrovní. Udržujete to tak, abyste to zvyšovali, aby ten pocit odešel. 

V absenci téhle stimulace nemůžete najít potěchu z ničeho. 

Protože tělo je nyní přeprogramované, 

aby hledalo něco vně toho, 

aby se cítilo lépe.

Existuje přirozená touha chtít to změnit, 

ale my jsme byli právě naprogramováni podmínkami, 

abychom uvěřili, 

že se to stane vně nás. 

Překlad video záznamu ze semináře Dr. Joe Dispenzy

Překlad: Gabriel

Fotografie: Maia Špačková

———————————————————————————————————————————————————–

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP

2 komentářů